ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Δημόσια Πρόσκληση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών | Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση

Δημόσια Πρόσκληση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών | Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
18 Μαΐ. 11

Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση θα χορηγήσει νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2011, με σκοπό την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master’s) διάρκειας έως και δύο ετών και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) διάρκειας έως και τριών ετών, σε πτυχιούχους υποτρόφους του, ανεξαρτήτως επιστημονικής ειδικότητας,  οι οποίοι απεφοίτησαν με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8).

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού έτους οι υπότροφοι θα αξιολογούνται για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας τους βάσει των επιδόσεων τους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011, στη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.latsis-scholarships.gr ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος μέσω e-mail ([email protected]) ή στα τηλέφωνα 210.8010331 και 210.8010540.

Για το Ίδρυμα
Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Π. Μαρίνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ