ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16 Οκτ. 13

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της ένταξης εκπαιδευτικών και μαθητών σε μια συμμετοχική, συνεργατική διαδικασία προς ένα συντονισμένο σκοπό. Πρόθεση του Ιδρύματος είναι η σχετική προκήρυξη να απευθύνεται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας ανά σχολικό έτος.

Η υποβολή έγινε ηλεκτρονικά και συνολικά το Ίδρυμα δέχθηκε πάνω από 100 προτάσεις από εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2013.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ