ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Πρόγραμμα Καινοτόμου΄Ερευνας και Επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα Καινοτόμου΄Ερευνας και Επιχειρηματικότητας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
07 Σεπ. 18

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, όπως επίσης και τα Ιδρύματα Α.Γ. Λεβέντη και Ωνάση, συμμετέχουν ως χρηματοδότες στο νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το οποίο αφορά στη επιχορήγηση δαπανών για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) από ερευνητές και ερευνητικές ομάδες ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων. 

Απώτερος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενίσχυση της καινοτόμου έρευνας και η τόνωση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων  που θα παράγουν εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές που διεξάγουν έρευνα σε Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) και δημόσια Ερευνητικά Κέντρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση, πρότυπο της οποίας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη (εδώ). Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Επιλογής, η οποία περιλαμβάνει καταξιωμένους εκπροσώπους από τους τομείς της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, καταξιωμένους ερευνητές και ακαδημαϊκούς.

Ο κος Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, δηλώνει: «Η στήριξη της επιστημονικής έρευνας και των Ελλήνων επιστημόνων που ζουν και προσφέρουν στη χώρα μας αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Ιδρύματος. Εξάλλου, επανειλημμένα έχουμε τονίσει την αξία που αποδίδει το Ίδρυμα Μποδοσάκη στην εμπέδωση συνεργασιών και συμπράξεων για την ενδυνάμωση των τομέων που μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο ανάπτυξης για τη χώρα. Με το νέο αυτό πρόγραμμα, δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε τέσσερα Κοινωφελή Ιδρύματα να συνεργαστούν για μια ακόμα φορά, υποστηρίζοντας έναν κοινό στόχο: την ώθηση της εγχώριας έρευνας και καινοτομίας ώστε να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στο διεθνές επιστημονικό και επιχειρηματικό  γίγνεσθαι». 

Ο κος Αρίστος Δοξιάδης, Εταίρος στις εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών Openfund και Big Pi Ventures και μέλος της Επιτροπής Επιλογής, δηλώνει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή: «Η αρχική χρηματοδότηση για διπλώματα ευρεσιτεχνίας λείπει σήμερα από το ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, ενώ υπάρχει σε πολλά ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ωστόσο, είναι συχνά το απαραίτητο πρώτο βήμα για να δημιουργηθούν νέα προϊόντα. Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα θα καλύψει εν μέρει το κενό αυτό και θα δείξει το δρόμο και σε άλλους χρηματοδότες, προκειμένου η στήριξη της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας να αποτελέσει κοινό μέλημα».

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η αίτηση συμμετοχής και όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ