ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Νέο Ερευνητικό Πρόγραμμα του LSE (LSEE: Research on South Eastern Europe) και του IFRI για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Νέο Ερευνητικό Πρόγραμμα του LSE (LSEE: Research on South Eastern Europe) και του IFRI για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
15 Οκτ. 09

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι αποκλειστικός υποστηρικτής της πρώτης φάσης (Σεπτέμβριος 2009 – Αύγουστος 2010) ερευνητικού προγράμματος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη που από κοινού υλοποιούν το LSEE: Research on South Eastern Europe, το νέο ερευνητικό κέντρο του London School of Economics, και το L’ Institute français des relations internationales (Ifri) με στόχο:

  • Την προώθηση της έρευνας πάνω στις πολιτικές και τον σχεδιασμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση σε θέματα οικονομίας, πολιτικής επιστήμης, διεθνών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής.
  • Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ του LSE, του Ifri και εταίρων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με γνώμονα τη δημιουργία σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού κεφαλαίου στην περιοχή.
  • Τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος σε στοχευόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, των φορέων που σχετίζονται με τις πολιτικές και τον σχεδιασμό στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ε.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του LSEE.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ