ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2014

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
31 Οκτ. 13
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σε συνέχεια της από 17/4/2013 Δημόσιας Πρόσκλησης του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για χρηματοδότηση μελετών 12μηνης διάρκειας για το έτος 2014, ανακοινώθηκαν οι 19 μελέτες που θα χρηματοδοτηθούν, 11 από τις οποίες αφορούν ομάδες νέων επιστημόνων.

Ο πλήρης κατάλογος των μελετών του 2014 είναι διαθέσιμος εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ