ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
10 Νοε. 08
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η επίσημη έναρξη του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων πυρόπληκτων περιοχών, το οποίο χρηματοδοτεί αποκλειστικά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Σε συνέχεια της χρηματοδότησης των μελετών που απαιτήθηκαν για την πλήρη καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στους 7 βαρύτερα πληγέντες νομούς, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προχώρησε στη χρηματοδότηση προγράμματος επιμόρφωσης γεωπόνων από πυρόπληκτες περιοχές των νομών: Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορινθίας και Εύβοιας. Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και του προβληματισμού των γεωπόνων σε δράσεις και πολιτικές αναγκαίες για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών των πυρόπληκτων περιοχών.

Η εκπαίδευση τους θα αποσκοπεί στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην αναγνώριση,  σχεδιασμό και  υλοποίηση πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων στις περιοχές τους με αποτέλεσμα την άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσής τους με την αναπτυξιακή πράξη. 

Οι αναμενόμενες ωφέλειες από το προτεινόμενο πρόγραμμα δε θα περιορισθούν στην εκπαίδευση των  γεωπόνων, αλλά θα δώσουν την ευκαιρία σε ένα μεγάλο αριθμό αγροτών (48.000 περίπου), που ασκούν την γεωργική δραστηριότητα στους πυρόπληκτους δήμους να συμμετάσχουν σε πρώτη φάση σε πιλοτικές δράσεις. Η επιτυχής έκβαση των πιλοτικών δράσεων αναμένεται να έχει θετική επίδραση σε μεγαλύτερο αριθμό γεωργών και ασφαλώς να επηρεάσει θετικά, μέσω των πολλαπλασιαστικών τους επιδράσεων, τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες των πυρόπληκτων  περιοχών  με πληθυσμό περίπου 220.000 κατοίκους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ