ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23 Ιουν. 15
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και, πιο συγκεκριμένα, εκείνων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους, αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής. Σύμφωνα με στατιστικά της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 400% το τελευταίο έτος (Απρίλιος 2014- Απρίλιος 2015), ενώ, σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2014, φέτος για τους αντίστοιχους μήνες υπάρχει αύξηση 800%.

Ως εκ τούτου, παρατηρείται η συσσώρευση ασυνόδευτων ανηλίκων στα κέντρα κράτησης για χρονικά διαστήματα που ξεπερνούν ακόμα και τους τρεις μήνες, καθώς δεν είναι δυνατή η άμεση εύρεση διαθέσιμων κλινών σε δομές φιλοξενίας λόγω πληρότητας.

Στην επιτακτική ανάγκη για στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων έρχεται να απαντήσει η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Αποτελεί καρπό δημιουργικής σύμπραξης μεταξύ 3 φορέων, καθώς δημιουργήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέσω της Αναπληρώτριας Υπουργού με χαρτοφυλάκιο για τη Μεταναστευτική Πολιτική κας Τασίας Χριστοδουλοπούλου, με την αποκλειστική χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του μέχρι την ένταξή του σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με φορέα υλοποίησης τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση PRAKSIS.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο Φιλοξενίας, παράλληλα με τη στέγαση, είναι:

  • ψυχοκοινωνική στήριξη
  • νομική συμβουλευτική
  • υπηρεσίες διαμεσολάβησης
  • εκμάθηση ελληνικών / ενισχυτική διδασκαλία
  • δημιουργική απασχόληση
  • οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
  • κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια)

Παράλληλα, παρέχεται στους ωφελούμενους ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη µέσω του Πολυϊατρείου και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας της PRAKSIS.

Το Κέντρο Φιλοξενίας βρίσκεται στην Αθήνα (Τριών Ιεραρχών 45, Άνω Πετράλωνα), έχει δυναμικότητα είκοσι τεσσάρων (24) κλινών, φιλοξενεί άρρενες ηλικίας 8-18 ετών, απασχολεί 12 άτομα (κοινωνικοί επιστήμονες, νομική υπηρεσία, μάγειρας και φύλακες) και κινητοποιεί 10-15 εθελοντές για την εκμάθηση Ελληνικών, τη συνοδεία σε δραστηριότητες εκτός δομής και την εν γένει ομαλή ένταξή των φιλοξενούμενων. Όλες οι διαδικασίες παραπομπής ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες, καθώς και τις οδηγίες της Ε.Ε. για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται στο Κέντρο Φιλοξενίας µέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται έχουν πραγματοποιήσει μακριά και επώδυνα ταξίδια (συχνά έχοντας εμπιστευθεί τις υποσχέσεις διακινητών ή έχοντας απομακρυνθεί βίαια από τις οικογένειές τους) και γίνονται αντικείμενο τριών βασικών ειδών εκμετάλλευσης:

  • Εκμετάλλευσης Οργάνων (κυρίως σε τρίτες χώρες όπου οι διακινητές τα προωθούν)
  • Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης (οι διεθνείς έρευνες δείχνουν πως αγόρια ηλικίας 8 έως 14 ετών είναι ο κύριος όγκος διεθνικής σωματεμπορίας καθώς εκδηλώνεται αυξημένη ζήτηση από τα διεθνή κυκλώματα)
  • Εργασιακής Εκμετάλλευσης (προώθηση στην παράνοµη αγορά εργασίας, σε κάκιστες και εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και καθημερινής διαβίωσης).

Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας επιχειρείται να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα προστατεύσουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους από όλους αυτούς τους κινδύνους µε τη διαβίωσή τους σε σταθερό και προστατευμένο περιβάλλον και µε βασικό και κύριο σκοπό την επανασύνδεση µε τις οικογένειές τους. Το επιστημονικό προσωπικό έχει και την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του Κέντρου, την παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών των φιλοξενούμενων και, ασφαλώς, τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην επανασύνδεση του ασυνόδευτου ανηλίκου µε την οικογένειά του όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Κατόπιν επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη δομή την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Τασία Χριστοδουλοπούλου, δήλωσε:

«Μια νέα σύγχρονη και οργανωμένη δομή των ασυνόδευτων ανηλίκων εγκαινιάσθηκε σήμερα ώστε να φιλοξενήσει ανήλικα αγόρια. Μπορεί να είναι μόνο μια μικρή ανακούφιση για τα χιλιάδες παιδιά που περιμένουν να φιλοξενηθούν στη χώρα μας, αλλά σε συμβολικό επίπεδο αναδεικνύεται ως σπουδαία πρωτοβουλία, αφού έγινε πραγματικότητα με τη χρηματοδότηση ενός ιδρύματος. Σε αυτό το χρηματοδοτικό κενό που βρισκόμαστε από ευρωπαϊκά κονδύλια, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που οι ωφελούμενοι είναι ασυνόδευτα παιδιά του πολέμου, συμβάλλουν στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην κοινωνική αφύπνιση».

Ο Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, κος Δημήτρης Αφεντούλης, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Διαρκής μέριμνα του Ιδρύματός μας είναι η συνεισφορά στην εξεύρεση λύσεων στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Η φροντίδα και η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν μπορεί παρά να φέρνει κοντά όλους εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν. Με τη δομή που εγκαινιάζουμε σήμερα θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει λύσεις σε σύνθετα κοινωνικά προβλήματα, λύσεις που σέβονται τον πολιτισμό, την ιστορία και τον ανθρωπισμό μας».

Ο Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PRAKSIS, ανέφερε:

«Θεωρούμε ότι όταν διακυβεύεται το μέλλον ενός παιδιού, η υπόστασή του και η εξέλιξή του, είναι σημαντική η σύγκλιση των πλευρών ενός τριγώνου όπου στις διακριτές του πλευρές στέκεται το Κράτος (στην περίπτωσή μας το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης), ο Ιδιωτικός Τομέας (θα ήταν αδύνατη η άμεση έναρξη λειτουργίας της δομής χωρίς την άμεση ανταπόκριση και συμβολή του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση) και ο Μη Κερδοσκοπικός Τομέας (στην προκειμένη περίπτωση η ΜΚΟ PRAKSIS). Αξίζει αυτή η προσπάθεια να στηριχθεί και ελπίζουμε η Ελληνική πολιτεία να σταθεί αρωγός και συνεχιστής αυτού που ο Ιδιωτικός τομέας ξεκίνησε».

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευδοκία Πρασίνου

Τηλέφωνο: 213 136 49 35

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ