ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Εκδήλωση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2009

Εκδήλωση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
08 Απρ. 10
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, θέλοντας να δώσει περαιτέρω ώθηση στις ερευνητικές δραστηριότητες επιστημόνων όλων των κλάδων και βαθμίδων, ανανέωσε τη δέσμευσή του προς την ερευνητική κοινότητα ανακοινώνοντας τη χρηματοδότηση ενός νέου κύκλου ετήσιων Επιστημονικών Μελετών για το 2011.

Η ανακοίνωση της νέας Δημόσιας Πρόσκλησης  έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των επιστημονικών μελετών που εκπονήθηκαν το 2009 με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Οι 15 ερευνητικές ομάδες, απαρτιζόμενες από 90 ερευνητές, παρουσίασαν τις μελέτες τους σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό, στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, στο Κεφαλάρι.

O Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητής κ. Αχιλλέας Μητσός, στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, με θέμα «Ερευνητική Πολιτική», αναφέρθηκε στους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις που διέπουν το τρίπτυχο Έρευνα-Καινοτομία-Ανάπτυξη, τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός απλού και ευμενούς θεσμικού πλαισίου που θα μεγιστοποιεί τις ερευνητικές δυνατότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σημείωσε επίσης ότι το σωστό γεωγραφικό επίπεδο άσκησης της ερευνητικής πολιτικής είναι το ευρωπαϊκό και όχι το εθνικό και υπενθύμισε τη δέσμευση των ευρωπαίων ηγετών να αυξηθεί η ένταση της έρευνας στην Ευρώπη των 27.

«Αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην έρευνα, διαθέτει θύλακες αριστείας που διασφαλίζουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην ερευνητική δραστηριότητα της χώρας μας, Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, η επένδυση στη γνώση, μέσω της επιστημονικής έρευνας, είναι η μόνη που αφενός δεν επιβαρύνει ουσιαστικά τα δημόσια οικονομικά και αφετέρου βελτιώνει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητά μας, δίνοντας διέξοδο από την ύφεση»

πρόσθεσε ο κ.Μητσός. Αναφερόμενος στις δυνατότητες χρηματοδότησης σημείωσε ότι μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ δίνεται στην Ελλάδα η δυνατότητα να διαθέσει 1,5 δισ. ευρώ στην έρευνα μέσα στην επόμενη τριετία. 

Ο κ. Δημήτρης Αφεντούλης, Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αναφέρθηκε στις στοχεύσεις και δραστηριότητες του Ιδρύματος σημειώνοντας ότι

«Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση έχει προτάξει την Επιστήμη και την Εκπαίδευση σε κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος, ο Πολιτισμός και η Κοινωνική Πρόνοια δεν αποτελούν σημαντικές και διαχρονικές συνιστώσες του χαρτοφυλακίου της κοινωφελούς δράσης μας».

Ειδικότερα για το πρόγραμμα χρηματοδότησης ετήσιων επιστημονικών μελετών ανέφερε ότι

«Στην τριετή διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας έχουν χρηματοδοτηθεί 50 μελέτες και 250 ερευνητές από ένα σύνολο περίπου 1.600 προτάσεων που δεχθήκαμε» και συμπλήρωσε σχετικά με τη νέα πρόσκληση για το 2011 ότι «είναι μια ανοιχτή ερευνητική πλατφόρμα όπου φορείς και ερευνητές μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες και τη μεθοδολογία τους συμμετέχοντας σε μια απλή διαδικασία, χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία και προϋποθέσεις».


Τα αποτελέσματα των Μελετών του 2009 είναι διαθέσιμα εδώ

Η νέα Δημόσια Πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ