ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Δημόσια Πρόσκληση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2013

Δημόσια Πρόσκληση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
05 Απρ. 12
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων για το έτος 2013, στο πλαίσιο του προγράμματός του «Επιστημονικές Μελέτες».

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν επιστήμονες από όλα τα γνωστικά πεδία ομαδοποιημένα σε 3 βασικές κατηγορίες:

  1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
  3. Επιστήμες της Ζωής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση μπορείτε να δείτε εδώ.

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, θα πρέπει να είναι από 2 έως 5 άτομα. Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος μέλους ή συντονιστή της ομάδας. Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.

Υποβολή

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την 14η Ιουνίου 2012.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση θα γίνει βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία κάθε πρότασης και θα μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατον στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (€12.000), συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π.

Οι μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια εμφανίζονται εδώ.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 στις 9:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 στις 13:00

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων:

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών:

2 Ιανουαρίου 2013 - 2 Δεκεμβρίου 2013

 

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη Δημόσια Πρόσκληση εδώ

5 Απριλίου 2012

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ