ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Α' Κύκλος

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Α' Κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
09 Σεπ. 15
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και η Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope ανακοίνωσαν το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης καινοτόμων, κοινωνικών πρωτοβουλιών «Σημεία Στήριξης», που απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις εθελοντών κ.ά. που δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση και στήριξη ευάλωτων ομάδων στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι ο κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μέχρι δύο (2) αιτήσεις στο πρόγραμμα για την υλοποίηση διαφορετικών δράσεων. Οι αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά και όχι σε μία αίτηση.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ