ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες»  2012

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες»  2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
31 Οκτ. 11
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σήμερα ανακοινώνονται οι 17 μελέτες που επελέγησαν να χρηματοδοτηθούν για το 2012. Και εφέτος, η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας στη Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ήταν εντυπωσιακή. Συνολικά, υπεβλήθησαν 921 προτάσεις, των οποίων η κατανομή ανά επιστημονική περιοχή είναι η ακόλουθη: 

  1. Kοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 348 προτάσεις
  2. Θετικές Επιστήμες: 229 προτάσεις
  3. Επιστήμες της Ζωής: 344 προτάσεις

Το έργο της αξιολόγησης των προτάσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος αποδείχθηκε και τη φετινή χρονιά μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, λόγω του υψηλού αριθμού αλλά και της ποιότητας των προτάσεων. Η Επιτροπή εισηγήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση τις τελικές της επιλογές και αποφασίστηκε, τελικώς, η χρηματοδότηση 17 προτάσεων που συνδυάζουν την επιστημονική ποιότητα, την πρωτοτυπία και μεθοδολογία της κάθε μελέτης, την ερευνητική εμπειρία των μελών της ομάδας, τη συμμετοχή νέων ερευνητών καθώς και τη δυνατότητα διάχυσης του τελικού προϊόντος. Οι 17 μελέτες προέρχονται από διαφορετικούς γνωστικούς τομείς και εμπλέκουν συνολικά περίπου 70 επιστήμονες και ερευνητές από περίπου 30 ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι τίτλοι και οι συνοπτικές περιγραφές των 17 μελετών που επελέγησαν προς χρηματοδότηση για το έτος 2012 είναι διαθέσιμα εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ