ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01 Απρ. 10

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων του χρηματοδότησε το έτος 2009 δεκαπέντε επιστημονικές μελέτες, από ένα σύνολο 713 εξαιρετικά ενδιαφερουσών προτάσεων που υποβλήθηκαν μετά από Δημόσια Πρόσκληση του. 

Στόχοι του Ιδρύματος, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, είναι η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με βασικό προσανατολισμό στις νεότερες ηλικιακά ομάδες και τα επιστημονικά πεδία που έχουν μικρότερη προσβασιμότητα στις πηγές χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα αυτών των επιστημονικών μελετών είναι από την 1η Απριλίου 2010, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων συντελεί στην επίτευξη ενός ακόμη σημαντικού στόχου, αυτού της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ