ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανανέωση Προπτυχιακών Υποτροφιών 2014-2015

Ανανέωση Προπτυχιακών Υποτροφιών 2014-2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
12 Νοε. 14

Όλοι οι προπτυχιακοί υπότροφοι του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της υποτροφίας τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποτροφιών, το οποίο είναι προσβάσιμο εδώ.

Οι υπότροφοι των οποίων η υποτροφία ξεκίνησε πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα μαθήματα που έχουν περάσει σε όλα τα έτη σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2014. Ως αποδεικτικό θα πρέπει να επισυνάψουν σχετική πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία.

Οι υπότροφοι των οποίων η υποτροφία ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα μαθήματα που έχουν περάσει σε όλα τα έτη σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και την επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και το εισόδημα του έτους 2013. Ως αποδεικτικά θα πρέπει να επισυνάψουν:

  • σχετική πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
  • εκκαθαριστικό σημείωμα του 2014

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: 24 Νοεμβρίου 2014.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ