ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Υποτροφιών 2012-2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Υποτροφιών 2012-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
20 Ιουλ. 12

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοινώνει τη χορήγηση οκτώ (8) νέων υποτροφιών εκ των οποίων πέντε (5) για μεταπτυχιακές και τρεις (3) για διδακτορικές σπουδές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. Επιπλέον των βασικών κριτηρίων για την απονομή της υποτροφίας (ενδεικτικά αποφοίτηση από Λύκειο του Νομού Ηλείας, βαθμός πτυχίων, εισοδηματικό κριτήριο, όπως αυτά περιγράφονται στην από 5-6-2012 πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων), η επιτροπή έλαβε υπόψη της το ακαδημαϊκό κύρος του πανεπιστημίου και του προγράμματος για τα οποία αιτείται ο υποψήφιος την υποτροφία, τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και τη διασπορά στα επιστημονικά πεδία.

Οι νέοι υπότροφοι εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είναι οι ακόλουθοι:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πανεπιστήμιο

Πόλη / Χώρα

Σπουδές

1

Ασκοτίρης Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Κολωνίας

Κολωνία, Γερμανία

Διδακτορική Διατριβή

2

Κοτίνη Μαρία

University College London

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Διδακτορική Διατριβή

3

Μιχαλούδη Ρουμπίνη

Πανεπιστήμιο Στρασβούργου

Στρασβούργο, Γαλλία

Διδακτορική Διατριβή

4

Δαββέτα Γεωργία

Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
Αρχιτεκτονική

5

Δαρβίρα Αθανασία

University of Warwick

Coventry, Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
Finance

6

Καββαθά Σταματίνα

Johaness Gutenberg Universität

Mainz, Γερμανία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
Sprache, Kultur, Translation

7

Νικολούτσου Βασιλική

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Ζυρίχη, Ελβετία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
Advanced Studies in Urban Design

8

Σκούτα Δήμητρα

Γαλλία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
Αρχιτεκτονική

Το Ίδρυμα ευχαριστεί όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία για το ενδιαφέρον τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ