ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Δ' Κύκλος

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Δ' Κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
31 Ιουλ. 20
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Οκτώ Κοινωφελή Ιδρύματα συμπράττουν για τη στήριξη 29 δράσεων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Ανακοινώνονται οι 29 δράσεις που έχουν προς επιλεγεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για την περίοδο 2020/2021. Το Πρόγραμμα είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Costas M. Lemos Foundation και του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Στόχοι του είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατά προτεραιότητα μικρού και μεσαίου μεγέθους, για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Οι 29 δράσεις που έχουν προεπιλεγεί* από σύνολο 165 αιτήσεων θα χρηματοδοτηθούν με ποσό έως €5.000 έκαστη και θα υλοποιηθούν από 41 οργανώσεις και λοιπούς φορείς, εκ των οποίων 12 συμμετέχουν στις δράσεις ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι δράσεις έχουν διάρκεια έως 12 μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες: «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία», «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας», «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»: α. «Παιδική Προστασία», β. «Παιδί και Υγεία», γ. «Παιδί και Περιβάλλον» και «Υποστήριξη Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»: α. «Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων», β. «Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων». Παράλληλα, οι επιλεγείσες οργανώσεις, θα συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Ακολουθεί αναλυτική λίστα των προεπιλεγμένων προς χρηματοδότηση οργανώσεων ανά θεματική ενότητα, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

Ι. «Κοινωνική Eνσωμάτωση Aτόμων με Aναπηρία» (Χρηματοδότης: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

 • ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» (www.meallamatia.services) – Εκπαίδευση εξ αποστάσεως στη χρήση Η/Υ και smartphones σε άτομα με προβλήματα όρασης
 • Κοιν.Σ.Επ. «Πορεία Υγείας» (www.poreia-ygeias.gr) – Eπιμόρφωση εθελοντών και φροντιστών για άτομα με αναπηρία από άτομα με αναπηρία
 • Κοινότητα Ατόμων ΛΟΑΤΚΙ με αναπηρία (www.loatamea.gr) – Ανάπτυξη λεξιλογίου της Νοηματικής Γλώσσας με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία, σε συνεργασία με την Εταιρεία HandsUp
 • Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία «Ηρόδικος» (www.irodikos.gr) – Δημιουργία οπτικοακουστικού εγχειριδίου εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής σε άτομα με αναπηρία σε περιορισμένο χώρο εφαρμογής, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Career Sign (www.careersign.gr)  – Δημιουργία προσβάσιμων επαγγελματικών περιγραφών σε μορφή βίντεο
 • e-Nable Greece (www.enabling.gr) – Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μετατροπή εικόνων παραμυθιών και άλλων εντύπων σε τρισδιάστατα μοντέλα και δημιουργία αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με την ΑΜΥΜΩΝΗ
 • Κίνητρο ΑΜΚΕ (www.kinitro.org) – Εκπαίδευση ατόμων με και χωρίς αναπηρία στη λειτουργία βιωματικού εργαστηρίου εξοικείωσης με την αναπηρία, σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
 • Κοιν.Σ.Επ. «Οικομουσείο Ζαγορίου» (www.ecomuseumzagori.gr) – Ανάπτυξη προσβασιμότητας εκπαιδευτικού περιπάτου στην περιοχή του Ζαγορίου για άτομα με περιορισμένη όραση

ΙΙ. «Υποστήριξη Aτόμων της Tρίτης Hλικίας» (Χρηματοδότης: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

 • Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών (www.e-mythos.eu) – Δημιουργία ηχογραφημένων αφηγήσεων (podcasts) μύθων και παραμυθιών για ηλικιωμένους ακροατές
 • Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» (www.erasmosverias.com) – Υλοποίηση διαδραστικού εργαστηρίου έκφρασης και μουσικοθεατρικής αποτύπωσης ερμηνευτικών ρόλων για άτομα τρίτης ηλικίας
 • Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας (www.alzheimer-chalkida.org) – Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων ψυχικής ανθεκτικότητας για άτομα τρίτης ηλικίας
 • Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών (www.diaconia.gr) – Υποστήριξη και φροντίδα ηλικιωμένων μοναχικών ασθενών σε νοσοκομεία της Αττικής
 • Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, ΚΑPA 3 (www.kapa3.org) – Υποστήριξη καρκινοπαθών ασθενών αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.
 • Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού (www.katakouzenos.gr) – Δημιουργία οδηγού για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σχετικά με τη συμπερίληψη ατόμων με άνοια, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών  
 • Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (www.gerontology.gr) – Διαδικτυακή επέκταση του «Σχολείου Φροντιστών για τη νόσο Alzheimer», σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «Εύξεινη Πόλη»
 • YouthNest (www.youthnest.com) – Ανάλυση, ηλεκτρονική χαρτογράφηση και διάχυση των επιμέρους στοιχείων της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι», σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΙΙΙ. «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί» :

   α. «Παιδική Προστασία» (Χρηματοδότης: Hellenic Hope)

 • I.CO.N Greece (www.icongreece.gr) –  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Ρόδου και δράσεις ενημέρωσης μαθητών σε θέματα παιδικής προστασίας
 • 3Dlexia Cosmos ΑΜΚΕ (www.3dlexiacosmos.com) – Οργάνωση ολιστικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακή διαφορετικότητα, σε συνεργασία με την ART HUB Athens ΑΜΚΕ
 • ΕΛΙΖΑ - Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού (www.eliza.org.gr)  – Επιμόρφωση νηπιαγωγών και δασκάλων με σκοπό την πρόληψη και διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων παιδιών

  β. «Παιδί και Υγεία» (Χρηματοδότης: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

 • Ζω.Ε.Σ. (Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων) (www.zwes.gr) – Υλοποίηση προγράμματος επαφής μεταξύ παιδιών που νοσούν από καρκίνο με εκπαιδευμένους σκύλους, σε συνεργασία με την οργάνωση ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 • ΜΕΡΙΜΝΑ (www.merimna.org.gr)  – Παροχή τηλεφωνικής συμβουλευτικής γονιών και εκπαιδευτικών που στηρίζουν παιδιά στην απώλεια αγαπημένου προσώπου
 • Openous Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (www.openous.org) – Υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για την οικοδόμηση ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο

   γ. «Παιδί και Περιβάλλον» (Χρηματοδότης:  Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

 • Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών (www.olympicwinners.gr) – Ανάδειξη καλών πρακτικών συμπεριφοράς στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον μέσω προγράμματος μεντόρων για παιδιά
 • Βοιβηίς Κοιν.Σ.Επ (www.vvs.gr) – Υλοποίηση εκπαιδευτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον της λίμνης Κάρλας

IV. «Υποστήριξη Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»

α. «Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)

 • iSea, ΑΜΚΕ για την προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων (www.isea.com.gr) – Διερεύνηση της ύπαρξης φαρμακευτικών ουσιών στον μυϊκό ιστό εμπορικών ειδών ψαριών και εκτίμηση χημικής ρύπανσης από τις ουσίες αυτές, σε συνεργασία με την οργάνωση GIVMED Share Medicine Share Life
 • ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση (www.ozon-ngo.gr) – Υλοποίηση δράσεων εμπλοκής της τοπικής κοινότητας στην προστασία του Υδροβιότοπου Κοκκώσι, σε συνεργασία με τον Υδροβιότοπο Κοκκώσι
 • Μεσολόγγι των Ντοπίων (www.messolonghibylocals.com) – Υλοποίηση δράσεων βιωματικής εκπαίδευσης και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας

β. «Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων» (Costas M. Lemos Foundation)

 1. Το νότιο Σέλας (www.thesouthernlights.org) – Φυσική δόμηση μικρής κλίμακας κτιρίου για την ενίσχυση των δράσεων του σχολείου βρώσιμου δάσους στη Σκάλα Λακωνίας
 2. Ινστιτούτο Δημιουργικότητας, Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου – Δημιουργία ενός πλήρως καταγεγραμμένου και προσβάσιμου δικτύου μονοπατιών για τη σύνδεση σημείων επιχειρηματικού, ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Λέσχη Μεικτού Αθλητισμού Θέρμου

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ