ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14 Δεκ. 15

Ενημέρωνουμε τους συμμετέχοντες στην από 2 Οκτωβρίου 2015 δημόσια πρόσκληση του Ιδρύματος ότι τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2016.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ