ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση | Ανανέωση Προπτυχιακών Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ανακοίνωση | Ανανέωση Προπτυχιακών Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
05 Νοε. 18
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ενημερώνει τους/τις υποτρόφους προπτυχιακών σπουδών των οποίων η υποτροφία ξεκίνησε τα έτη 2014-15, 2015-16, 2016-17 και 2017-2018 ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία ανανέωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπότροφοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το αρχείο Αίτηση Ανανέωσης Υποτροφίας, καθώς και να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017 για το οικογενειακό, και εφόσον υπάρχει, και για το προσωπικό, εισόδημα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υποτρόφου για το μόνιμο τόπο κατοικίας των γονέων με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Οι υπότροφοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω έγγραφα ηλεκτρονικά στο email [email protected], σημειώνοντας στο θέμα «Αίτημα ανανέωσης υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019». 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ανανέωσης θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 στις 14:00

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ