ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οδηγίες Υποβολής 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δέχεται και αξιολογεί αιτήματα χρηματοδότησης, τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. Tο Ίδρυμα χρηματοδοτεί μόνο προγράμματα και δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνες και πολιτισμός και κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται από τη Διοικητική Γραμματεία για την έκβαση του αιτήματός τους σε διάστημα 3 μηνών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν το αίτημά τους, παρακαλούνται να επισκεφθούν την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες.

 

Γνωρίζοντας το πλήθος και εύρος των αναγκών των σχολικών μονάδων της χώρας, το Ίδρυμα τα τελευταία χρόνια έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ετήσια προγράμματα ενίσχυσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Οι σχετικές δημόσιες προσκλήσεις προωθούνται κάθε χρόνο στις επιλέξιμες σχολικές μονάδες και παράλληλα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Ενδεικτικά, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμώντας να εντάξει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε μια συμμετοχική, συνεργατική διαδικασία προς ένα συντονισμένο σκοπό, το Ίδρυμα έχει καθιερώσει από το 2013 το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα», με αποδέκτες τους παιδαγωγούς των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα δεν αξιολογεί αιτήματα που υποβάλλονται από σχολεία και αφορούν στην αγορά τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

menuShadow