ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οδηγίες Υποβολής 

 

Το Ίδρυμα δέχεται και αξιολογεί αιτήματα χρηματοδότησης, τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην παρούσα σελίδα. Κατεβάστε και συμπληρώστε τη φόρμα και στη συνέχεια αποστείλατέ τη στο email info@latsis-foundation.org.

Κατεβάστε από εδώ (έγγραφο word)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται μόνο για πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες ενημερώνονται από τη Διοικητική Γραμματεία για την έκβαση του αιτήματός τους σε διάστημα δύο μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν το αίτημά τους, μπορούν επισκεφθούν την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες.

menuShadow