ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›
Έναρξη υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
15 Ιουν. 10
ΤΟΜΕΑΣ
Uncategorized
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 15 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2010, μέσω του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων : http://oss.latsis-foundation.org/oss/index.html.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ