ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›
Ενίσχυση Προγράμματος Φύτευσης

Το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει στο παρελθόν ή βιώνουν εγκλεισμό σε Καταστήματα Κράτησης. Βασική αρχή του Δικτύου είναι η αλληλεγγύη, με όρους ισότητας και όχι φιλανθρωπίας, σε πρόσωπα που ανήκουν στη συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Συνεπώς, οι δράσεις του Δικτύου στοχεύουν στην ενδυνάμωση των κρατουμένων, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την παροχή ευκαιριών κοινωνικής ενσωμάτωσης και την πρόληψη του στιγματισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Το Ίδρυμα Λάτση χρηματοδότησε το πρόγραμμα φύτευσης πολυετών φυτών Θυμαριού και Ρίγανης σε έκταση έξι στρεμμάτων στο Κέντρο Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Η δράση αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην εκμηδένιση της αδράνειας και του νεκρού χρόνου που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες στη φυλακή  και στην περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση των κρατούμενων γυναικών. Tα παραγόμενα προϊόντα θα προωθηθούν για χρήση στις φυλακές αλλά και στην αγορά.

 

  • Συνολικά οι 12 κρατούμενες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, φύτευσαν 40.000 φυτά θυμαριού και ρίγανης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Κέντρο Ζωής

Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα

Διαβάζω για τους Άλλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Challedu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με αυτιστικού φάσματος διαταραχές και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πρώτος Κύκλος προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”