Ετήσιος Απολογισμός Έργου 2020

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

«Κανείς δεν δικαιούται μνείας ή επαίνων όταν πράττει το στοιχειώδες καθήκον προς την πατρίδα και τους συνανθρώπους του.»

Γιάννης Λάτσης

Το 2020 σε αριθμούς

~124.000 άτομα ωφελήθηκαν άμεσα από δράσεις που χρηματοδότησε το Ίδρυμα στους

τομείς:

7 συνεργατικές πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν με 19 κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό:

99 φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έλαβαν χρηματοδότηση για τις δράσεις τους

4.849 άτομα επισκέφθηκαν το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα εκ των οποίων 356 μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου

97.013 άτομα ωφελήθηκαν από δωρεές σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης

3.403 άτομα υποστηρίχθηκαν μέσω δράσεων κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης

17.358 μαθητές & μαθήτριες και 1.588 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα

177 υποτροφίες χορηγήθηκαν σε νέους και νέες που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

499 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις που υποστήριξε το Ίδρυμα στον τομέα των Τεχνών και του Πολιτισμού

5 θέσεις εργασίας σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα

Εκπαίδευση & Επιστήμη

Το Ίδρυμα επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όλες τις βαθμίδες, μέσω στοχευμένων δράσεων, καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση μέσω της χορήγησης υποτροφιών. Στον τομέα της Επιστήμης, βασική στόχευση είναι, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημόνων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

ΔΕΣΜΟΣ

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», στο πλαίσιο του οποίου πλήθος μαθητών είχε τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, μέσω καινοτόμων βιωματικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον ΔΕΣΜΟ και το Ίδρυμα Λαμπράκη που είχε αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου.

Ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος υλοποίησης του προγράμματος εφαρμόστηκε σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και όλους τους τύπους σχολείων ανά την Ελλάδα και περιελάμβανε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων βιωματικής μάθησης από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το πρόγραμμα παρείχε δωρεάν στους καθηγητές, τους μαθητές και στις οικογένειες των μαθητών υποστηρικτικό παιδαγωγικό υλικό μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και συνεχή διά ζώσης και

εξ αποστάσεως υποστήριξη μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Η μοναδικότητα και καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εμπειρική του προσέγγιση και την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης ως μέθοδο διδασκαλίας. Ο συνδυασμός της θεωρητικής διδασκαλίας και των βιωματικών εμπειριών συμβάλλει καθοριστικά στην υιοθέτηση της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού ως στάση ζωής, καθώς οι μαθητές έχουν τη χαρά και την εμπειρία της ικανότητας να επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον τους μέσω των δράσεων που οι ίδιοι σχεδιάζουν και

υλοποιούν. Παράλληλα, η συνεργατική φύση του προγράμματος προάγει την ανάπτυξη παραγωγικών συνεργειών μέσω της σύμπραξης ποικίλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διδάσκει έμπρακτα στους μαθητές την αξία της συνεργασίας. Συνολικά, μέσω του προγράμματος, οι νέοι λαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα και εφόδια ώστε να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία για συλλογή νέων εμπειριών και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 2019-2020 η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα πραγματοποίησε ποικίλες δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, μεταξύ των οποίων ήταν η προετοιμασία και μαγειρική γευμάτων και η προσφορά τους σε άπορους, η περίθαλψη αδέσποτων ζώων, η επίσκεψη σε Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων και η εμψύχωση των φιλοξενουμένων, ο καθαρισμός παραλιών και αλσών, η συνεργασία και διαπολιτισμική αλληλεπίδραση με παιδιά-πρόσφυγες κ.ά. Από τον Μάρτιο του 2020 οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες προσαρμόστηκαν γρήγορα στα νέα δεδομένα που ανέκυψαν λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού και κατόπιν των απαιτούμενων προσαρμογών συνέχισαν την υλοποίηση του προγράμματος εξ αποστάσεως. Έτσι, κατά τη διάρκεια του lockdown, οι μαθητές αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους κοινωνικής προσφοράς και ανέπτυξαν δράσεις αλληλεγγύης, όπως η υποστήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω παιχνιδιών νοητικής αναψυχής και ενδυνάμωσης με τη χρήση υπολογιστή ή έξυπνων κινητών συσκευών, η φροντίδα αδέσποτων ζώων στο κοντινό περιβάλλον του σπιτιού τους, η δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού και η παραγωγή βίντεο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία της προσφοράς κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το σχολικό έτος 2019-2020 αποτέλεσε μία χρονιά ορόσημο, καθώς το «Νοιάζομαι και Δρω» τιμήθηκε με το Βραβείο Συλλογικής Δράσης «Νησίδες Ποιότητας» και αναγνωρίσθηκε επίσημα σε θεσμικό επίπεδο. Το καλοκαίρι του 2020 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υιοθέτησε τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή του στο υποχρεωτικό ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα σπουδών από το σχολικό έτος 2020-2021. Πλέον, το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των εργαστηρίων καλλιέργειας δεξιοτήτων, με στόχο την εισαγωγή των αξιών του εθελοντισμού, της προσφοράς και της αλληλεγγύης με όρους βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης στο σχολείο.

«Η επιτυχία του ‘Νοιάζομαι και Δρω’ ήταν αποτέλεσμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους συντελεστές, ιδίως τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές του Προγράμματος. Σε αυτούς, ξεχωρίζει το Ίδρυμα Λάτση, που με τη διαχρονική και ουσιαστική του στήριξη συνέβαλε καθοριστικά στην καλλιέργεια και την εξοικείωση της νέας γενιάς με τις αξίες του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτειότητας και στο να πλησιάσει πιο κοντά στην υιοθέτηση της προσφοράς στα κοινά σαν τρόπο ζωής.»

Λένα Παπαλεξοπούλου

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΔΕΣΜΟΣ

ΑΜΚΕ ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ

Εκπαιδευτική Δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ»

Έχοντας ως στόχο να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε κατά το 2020 την εκπαιδευτική δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ», που υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ. Η ΑΜΚΕ ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της νεοελληνικής γλώσσας σε όλο το διαχρονικό και συγχρονικό της εύρος, καθώς και τη διατήρηση και διάδοσή της σε όλη την επικράτεια μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, μεταξύ άλλων, η ΑΜΚΕ ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ υλοποιεί από το 2017 την εκπαιδευτική δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ», μέσω της οποίας, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο, δημιουργείται διδακτικό υλικό αρχαίων και νέων Ελληνικών για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το «ΣΚΟΝΑΚΙ» αποτελεί την πρώτη –σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο–, δωρεάν προσβάσιμη συλλογή ψηφιακού υλικού για την ελληνική γλώσσα, προσφέροντας έναν πρωτότυπο και καινοτόμο διαδικτυακό τρόπο διδασκαλίας και συμβάλλοντας στη βελτίωση εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσω σύντομων βίντεο, που περιέχουν απλούς και κατανοητούς κανόνες γραμματικής και συντακτικού η εκμάθηση των αρχαίων και νέων Ελληνικών γίνεται πιο ελκυστική, πιο σύγχρονη και πιο διαδραστική.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε την υλοποίηση της δράσης το 2020, καλύπτοντας το κόστος σχεδιασμού και παραγωγής του ψηφιακού υλικού που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας συλλογής. Η δράση έχει αγκαλιαστεί τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), όσο και από το ευρύ κοινό και συγκεκριμένα όλους εκείνους που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην καθημερινή τους επικοινωνία και επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης και χρήσης της.

«Η προώθηση της δράσης ‘ΣΚΟΝΑΚΙ’ (skonakivideos) ξεκίνησε δωρεάν μέσω του Facebook, παρέχοντας μία εξαιρετική ευκαιρία στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά διαδικτυακά με τη διαχρονική μετεξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Σπουδαίος και καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχιση της δράσης στάθηκε η αγαστή συνεργασία και χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση που

πραγματοποιήθηκε το 2020. Χάρη σε αυτή σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο, 17 νέες οπτικοποιημένες εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο Facebook από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2020, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 180.000 προβολές με ισοδύναμο χρόνο θέασης 12.000 ωρών.»

Γιάννης Τρυφιάτης

Δρ. Παιδαγωγικής & Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικός, Δημιουργός Δράσης «ΣΚΟΝΑΚΙ» (skonakivideos), ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, έχοντας ως στόχο του την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, συνεχίζει να στηρίζει τα όνειρα και τις προσπάθειες των φοιτητών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, μέσω της υλοποίησης του ετήσιου Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Υποτροφιών.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης συνεκτιμάται ένα σύνολο κριτηρίων, με ιδιαίτερη βαρύτητα να προσδίδεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, την εκπαιδευτική εξέλιξη και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβανομένης υπόψη της κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης.

«Κάνοντας αιτήσεις πριν ενάμιση χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές, ήξερα ότι η απόφαση να αλλάξω χώρα για να συνεχίσω να επεκτείνω τις γνώσεις μου θα ήταν δύσκολη, ψυχολογικά και οικονομικά. Αφού έγινα αποδεκτός σε ένα καινοτόμο για τον τομέα της Αρχιτεκτονικής μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μαδρίτη, έμαθα με χαρά ότι είμαι υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί τιμή και αναγνώριση της προσωπικής προσπάθειας και των κόπων της οικογένειάς μου. Η υποτροφία αποδείχθηκε επιπλέον κρίσιμος συντελεστής ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2020. Με τις δυσάρεστες εξελίξεις που έφερε η πανδημία, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι χωρίς την υποστήριξη του Ιδρύματος δεν θα είχα μπορέσει να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της ζωής στην Ισπανία. Πλέον, επιστρέφω στην Ελλάδα έχοντας καταφέρει να αποφοιτήσω με επιτυχία και ελπίζοντας να συνδράμω με τις νέες μου γνώσεις στο μέλλον της χώρας μας.»

Βασίλειος Καλαμπόγιας-Πολυχρόνης

Máster en Comunicación Arquitectónica, Universidad Politécnica de Madrid

Μαδρίτη, Ισπανία

«Η υποτροφία του Ιδρύματος Λάτση υπήρξε αδιαμφισβήτητα το ουσιαστικό εισιτήριό μου για τη μετάβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη συνέχιση των μεταπτυχιακών μου σπουδών στον κλάδο της Πολιτικής Θεωρίας. Ως υπότροφος του Ιδρύματος είχα το προνόμιο να αφιερωθώ απρόσκοπτα στο δύσβατο μονοπάτι της έρευνας και της ακαδημαϊκής μελέτης και να απολαύσω την κοινωνική και ακαδημαϊκή ζωή που προσφέρει ένα πανεπιστήμιο τέτοιου βεληνεκούς, δίχως την έγνοια μη αναγκαίων περισπασμών. Επιπλέον, το αναγνωρισμένο κύρος της υποτροφίας με εφοδιάζει αφενός με ηθική αποφασιστικότητα ώστε να συνεχίσω την επίτευξη των στόχων μου, και αφετέρου με ένα προσόν το οποίο συμβάλλει ευρύτερα στην επαγγελματική μου εξέλιξη και ανέλιξη.»

Νικόλαος Τσιλιγγίρης

MSc Political Theory, The London School of Economics and Political Science

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

«Μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση κατάφερα να υλοποιήσω τους στόχους και τα όνειρά μου και να σπουδάσω στην Γαλλία στο αντικείμενο της Θεωρητικής Φυσικής που αγαπώ, στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιπλέον, η υποτροφία αυτή υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για να ολοκληρώσω το μεταπτυχιακό μου χωρίς να αναζητώ πρόσθετη οικονομική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να έχω την δυνατότητα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στις σπουδές μου και να ολοκληρώσω το πρόγραμμα με άριστα αποτελέσματα. Απότοκο αυτού υπήρξε ο εφοδιασμός μου με τις κατάλληλες γνώσεις και ανταγωνιστικά εφόδια για το έναυσμα του διδακτορικού μου, συνεχίζοντας έτσι την ακαδημαϊκή καριέρα που επιθυμούσα.»

Αλέξιος Χριστόπουλος

Master in Theoretical Physics and Applications, Université de Cergy-Pontoise

Σερζύ, Γαλλία

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόγραμμα «Latsis Foundation Study Abroad Scholarships»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, με βασική στόχευσή του την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, ξεκίνησε το 2020 μία νέα συνεργασία με το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και για τα επόμενα 3 χρόνια, φοιτητές ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων που παράλληλα παρακολουθούν μαθήματα στο Deree, καθώς και προπτυχιακοί φοιτητές του Deree θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφίες που θα τουςπαρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα εξάμηνο ή καλοκαιρινό πρόγραμμα σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και παγκοσμίως.

Το Outbound Study Abroad Program (Πρόγραμμα Σπουδών στο Εξωτερικό) του Deree έχει στόχο να εμπλουτίσει την ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να διευρύνουν τη διαπολιτισμική τους ταυτότητα και τον ρόλο τους ως πολίτες του κόσμου μέσω της φοίτησής τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, υλοποιείται από φέτος το Πρόγραμμα «Latsis Foundation Study Abroad Scholarships» με στόχο να προσφέρει σε αξιόλογους νέους και νέες που δεν δύνανται να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, τη δυνατότητα να εξελιχθούν ακαδημαϊκά και προσωπικά, να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσα από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα κορυφαίων πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο.

Μέσω του Προγράμματος «Latsis Foundation Study Abroad Scholarships» οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο παγκόσμιο δίκτυο εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν για ένα εξάμηνο ή να παρακολουθήσουν μαθήματα στο πλαίσιο καλοκαιρινών προγραμμάτων και να μεταφέρουν τους βαθμούς που έχουν επιτύχει στο εξωτερικό στη βαθμολογία του πτυχίου τους.

«Σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε οργανισμούς όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση να υποστηρίζουν την αποστολή μας να προσδίδουμε αξία στους φοιτητές μας, την Ελλάδα και την παγκόσμια κοινότητα.  Είμαστε ευγνώμονες που το Ίδρυμα υποστηρίζει άξιους νέους και νέες που φοιτούν στο Κολλέγιο, ώστε να γίνουν πολίτες του κόσμου και να συμβάλλουν σε μια καλύτερη κοινωνία.»

Dr. David G. Horner

Πρόεδρος, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Chevening

Η συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση με τη Βρετανική Κυβέρνηση συνεχίστηκε για 2η συνεχή χρονιά με την υλοποίηση του Προγράμματος Υποτροφιών Chevening στην Ελλάδα, μέσω του οποίου χορηγήθηκε μία υποτροφία Chevening για μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι Υποτροφίες Chevening αποτελούν το διεθνές Πρόγραμμα Υποτροφιών της Βρετανικής Κυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεργαζόμενους φορείς, και απονέμονται σε υποψήφιους με ηγετικές ικανότητες και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, υπευθυνότητα και ικανότητα να επιφέρουν αλλαγές μέσω της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Η δημόσια πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αφορούσε στην πλήρη χρηματοδότηση ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: την Κοινωνική Πολιτική, τη Δημόσια Διοίκηση, τη Διεθνή Ανάπτυξη, τη Μηχανολογία & Τεχνολογία, τη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τη Βιολογία, τις Νομικές Επιστήμες και τις Ιατρικές Επιστήμες.

Ο υποψήφιος που ξεχώρισε, τόσο λόγω των υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων όσο και χάρη στην ολοκληρωμένη προσωπικότητά του, ήταν ο Σταύρος Τάγιος στον τομέα της Μηχανολογίας και Τεχνολογίας. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο Σταύρος παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MSc Environmental and Architectural Acoustics» στο London South Bank University, με στόχο να μεταλαμπαδεύσει, με την επιστροφή του στην Ελλάδα, τις γνώσεις του και την εμπειρία που αποκόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον τομέα της ειδικότητάς του. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος οι υπότροφοι Chevening έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν πληθώρα μοναδικών ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και πολιτιστικών εμπειριών, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Chevening κοινότητας.

«Η επιστήμη του ήχου είναι κάτι που με ενθουσιάζει! Η δυνατότητα να σπουδάζω σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι για το οποίο θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Όχι μόνο σπουδάζω Αρχιτεκτονική και Περιβαλλοντική Ακουστική, αλλά έχω την ευκαιρία να σπουδάσω στο Λονδίνο, σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στο London South Bank University. Επιπλέον, ως υπότροφος Chevening για την Ελλάδα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είμαι αποδέκτης μίας πλήρους υποτροφίας, η οποία καλύπτει τα ακαδημαϊκά μου έξοδα αλλά και το κόστος διαβίωσης. Αυτό σε συνδυασμό με την καλή οργάνωση του συγκεκριμένου προγράμματος μου επιτρέπει να αφοσιωθώ σε αυτό που μου αρέσει, τη μελέτη του ήχου και της ακουστικής. Είναι μία συνθήκη στην οποία θεωρώ ότι έχω έλεγχο πάνω στις επιλογές μου και αυτό με βοηθάει στο να θέτω μακροπρόθεσμους στόχους με καθαρή σκέψη και χωρίς άγχος.»

Σταύρος Τάγιος

MSc Environmental and Architectural Acoustics, London South Bank University

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Υποστήριξη Ερευνητικού Έργου

Το Ίδρυμα Λάτση παραμένει διαχρονικά υποστηρικτής της λειτουργίας και του πολυσχιδούς έργου του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) από την ίδρυση του τελευταίου το 2015. Το ΚΕΑΕ έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση και χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, απευθύνοντας ετησίως δημόσιες προσκλήσεις προς υποβολή ερευνητικών προτάσεων από νέους ερευνητές. Επιπλέον, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις με στόχο την περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς το ευρύ κοινό.

Το 2020, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση, υλοποιήθηκαν δράσεις σε τρεις άξονες:

 1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΚΕΑΕ

Εγκαινιάστηκε η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΚΕΑΕ, μία νέα εκδοτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που έχει στόχο αφενός τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, με τη δημιουργία μιας ευρύτερης αναγνωστικής και ερευνητικής κοινότητας και, αφετέρου τη διερεύνηση του πεδίου των ψηφιακών επιστημονικών εκδόσεων και τις ολοένα αναπτυσσόμενες ερευνητικές τους προοπτικές και δυνατότητες. Το 2020 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός

και η κατασκευή ενός εξ ολοκλήρου νέου ψηφιακού περιβάλλοντος ανάγνωσης, ο οποίος περιλαμβάνει ποικίλες εκδοτικές σειρές, όπως οι ετήσιοι τόμοι με τα αποτελέσματα των ερευνών που εκπονήθηκαν με χρηματοδότηση του ΚΕΑΕ, τα πρακτικά συνεδρίων και ημερίδων και υλικό από το Ψηφιακό Αρχείο 1821.

 1. Ετήσιες Έρευνες

Κάθε χρόνο το ΚΕΑΕ απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνητικές ομάδες για την υποβολή προτάσεων διάρκειας ενός έτους. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από διακεκριμένους, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με βασικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, την πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, την καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα.

Το 2020 με χρηματοδότηση του Ιδρύματος εκπονήθηκαν οι ακόλουθες έρευνες:

Ερευνήτρια: Δήμητρα Βασιλειάδου, Δρ. Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνήτρια: Χαρά Κολοκυθά, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Northumbria, Ηνωμένο Βασίλειο

Ερευνητική Ομάδα: Χρήστος Κουρούτζας, Δρ. Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σεβαστή Τρουμπέτα, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Magdeburg-Stendal, Γερμανία

Δημήτρης Παρασκευόπουλος, Δρ. Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ερευνητική Ομάδα: Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κώστας Γούσης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο του Roehampton, Ηνωμένο Βασίλειο

Άλκηστη Πρέπη, Υποψήφια Διδάκτωρ Αστικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνήτρια: Γιάννα Στεργίου, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Ηνωμένο Βασίλειο

 1. Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

Με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από το 1821, το ΚΕΑΕ εκπονεί ήδη από το 2016 ένα μεγάλο δίγλωσσο (Eλληνικά/Aγγλικά) Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», το οποίο χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Το Πρόγραμμα δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για το 1821, στην οποία το κοινό μπορεί να αναζητήσει τεκμήρια, αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό και ψηφιακά εκθέματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση, όπως επιστημονικές μελέτες, έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, δημοτικά τραγούδια, κειμήλια κ.ά. Το εν λόγω ψηφιακό εγχείρημα υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» και σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες συνεργατικές πρωτοβουλίες στον κλάδο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, με τη συμμετοχή έγκριτων φορέων, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων κ.ά.

Εντός του 2020, ολοκληρώθηκαν:

Το Ψηφιακό Αρχείο σε αριθμούς:

«Οι εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες κλήθηκαν να λειτουργήσουν όλοι οι πολιτιστικοί και ερευνητικοί φορείς τη χρονιά που πέρασε επηρέασαν σε κάποιον βαθμό τον προγραμματισμό του ΚΕΑΕ, χωρίς ωστόσο να ανατρέψουν τις βασικές μας επιδιώξεις. Οι ερευνητικές ομάδες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Λάτση προχώρησαν τις εργασίες τους και οι παρουσιάσεις τους έγιναν διαδικτυακά. Μάλιστα, η μορφή των διαδικτυακών ημερίδων ανέβασε κατακόρυφα τα ποσοστά

θέασης, αφήνοντας μια ενδιαφέρουσα παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς μας σχεδιασμούς. Επιπλέον, καθώς φτάνουμε στην επίσημη παρουσίαση του Ψηφιακού Αρχείου 1821, του μεγάλου συνεργατικού έργου που υλοποιεί το ΚΕΑΕ με την υποστήριξη και του Ιδρύματος, επιβεβαιώνεται και από την τρέχουσα συνθήκη πόσο σημαντική ήταν η επιλογή της οργάνωσης και παρουσίασης ενός τόσο πλούσιου υλικού σε μία ενιαία πλατφόρμα που θα είναι αξιοποιήσιμη τόσο από το ευρύ κοινό όσο και

από ερευνητές, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που θίγουν φέτος μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων όπως εκθέσεις, συνέδρια κ.ά.»

Δρ. Άντα Διάλλα

Πρόεδρος Δ.Σ., Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και Μοντέρνας Ευρωπαϊκής Ιστορίας,

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Πρόγραμμα Καινοτόμου Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε συνεργασία με τα Ιδρύματα Α. Γ. Λεβέντη και Ωνάση, συμμετείχαν ως χρηματοδότες στο πρόγραμμα που σχεδίασε και διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το οποίο αφορά στην επιχορήγηση δαπανών για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) από ερευνητές και ερευνητικές ομάδες ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση και ανάδειξη της ποιοτικής καινοτόμου έρευνας που διεξάγεται στα πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, καθώς και η τόνωση της ελληνικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων που θα παράγουν εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στα αποτελέσματα της εν θέματι έρευνας. Η δημόσια πρόσκληση του Προγράμματος απευθύνθηκε σε Έλληνες ερευνητές και ερευνητικές ομάδες που διεξάγουν έρευνα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) και δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται χρηματοδότηση για την προετοιμασία και την υποβολή αίτησης για τη λήψη Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, καθώς και για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Παράλληλα, μέσω συνεργασίας με οργανισμούς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις, οι επιλεγέντες ερευνητές και ερευνητικές ομάδες λαμβάνουν δωρεάν περαιτέρω υποστήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές και ερευνητικές ομάδες από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών.

«Το Πρόγραμμα είχε μεγάλη συνεισφορά και υποστήριξε την τεχνογνωσία μας στη βιοεκτύπωση με λέιζερ με στόχο τη διευκόλυνση της εκτύπωσης βιοϋλικών, της μηχανικής ιστών και της χρήσης εφαρμογών αναγεννητικής ιατρικής. Συνετέλεσε θετικά στην ίδρυση της εταιρείας ‘PhosPrint’ ως τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, με την πατέντα αυτή να αποτελεί τη βασική πνευματική περιουσία της εταιρείας, καθώς και στην επίτευξη των ερευνητικών στόχων της ομάδας μας, κατοχυρώνοντας τα πνευματικά μας δικαιώματα και έχοντας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία μας.»

Ιωάννα Ζεργιώτη

Καθηγήτρια, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνήτρια, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών

Τέχνες & Πολιτισμός

Η προβολή του Ελληνικού πολιτισμού και η στήριξη νέων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού εντάσσεται στην στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας του με οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τεχνών & του Πολιτισμού.

Πρόγραμμα «START – Create Cultural Change»

Το «START – Create Cultural Change» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και υποτροφιών για ανερχόμενους διαχειριστές πολιτισμού στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος υποστηρίζονται νέοι δημιουργοί, ώστε να προωθήσουν τις πολιτιστικές τους πρωτοβουλίες, οι οποίες στόχο έχουν να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στο τοπικό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα START εκτυλίσσεται στη Γερμανία και την Ελλάδα σε τρεις φάσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υποτρόφους του προγράμματος να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε ανεξάρτητες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Το έτος 2020 αποτέλεσε τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος, ο οποίος ολοκληρώθηκε με τη διαδικτυακή απονομή των Βραβείων «Scaling Awards» που έγινε για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Ίδρυμα Λάτση.

Οι διακριθέντες για το 2020 είναι οι:

του περιβάλλοντος και την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της δράσης έχει δημιουργηθεί το πρώτο εγχειρίδιο με οδηγίες για τη διαμόρφωση μιας zero wasteκαθημερινότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω του ιδρύματος Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίχθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

«Οι ιδέες είναι πάντα εκεί, είναι πολλές και έχουν την ανάγκη από ένα push. Και είναι ωραίο να μπορείς να υλοποιείς έστω και μία ιδέα με στήριξη, όχι μόνο οικονομική, αλλά και λογιστική, οργανωτική, ακόμα και ψυχολογική. Αυτό έκανε το ‘START’. Είδα την ιδέα μου να υλοποιείται και τον κόσμο να συμμετέχει. Ένιωσα μια δικαίωση και συγκίνηση χωρίς το αίσθημα της ανασφάλειας για το πώς θα συνεχίσω. Το Scaling Award είναι ένα δεύτερο push, ανοίγει το οπτικό πεδίο της ιδέας και την επεκτείνει ακόμη περισσότερο. Το Sazman-άκι μεγαλώνει και προσδοκά νέες περιπέτειες, με ποδηλατάδες, DIY κατασκευές και ένα δικό του φεμινιστικό makerspace.»

Άλεξ Δημητρίου

Δημιουργός, Sazman

«Ως υπότροφος του ‘START – Create Cultural Change’ συνειδητοποίησα πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη προγραμμάτων που δίνουν την ευκαιρία και την υποστήριξη σε δραστήριους πολίτες να συμβάλλουν με τα project τους σε μία καλύτερη κοινωνία στο πλαίσιο της πολιτιστικής διαχείρισης. Έχοντας οραματιστεί την ύπαρξη ‘Σχολείων Μηδενικών Απορριμμάτων΄, καταφέραμε μέσω του project ‘kookoonari’ και του δικτύου συνεργατών που δημιουργήθηκε να εκπαιδεύσουμε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς του 10ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής σχετικά με τις αρχές του Zero Waste και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μειώσουν τα απορρίμματα του σχολείου τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεχή καθοδήγηση από τους ανθρώπους του προγράμματος ‘START’.»

Μαρία Στρούμπα

Ιδρύτρια, kookoonari

«Το πρόγραμμα ‘START’ μας έδωσε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην αποκατάσταση της ποιότητας στον αστικό χώρο. Οι υποδομές και τα εργαλεία που αναπτύξαμε μπορούν να ενδυναμώσουν τις τοπικές κοινότητες, δίνοντας φωνή σε ομάδες που δεν εκπροσωπούνται και περιθωριοποιούνται. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι νέες συνεργασίες και το δυναμικό κοινωνικό δίκτυο που δημιουργήθηκε. Το δίκτυο του CLOUDS μπορεί τελικά να ενισχύσει την κοινωνική καινοτομία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, αλλά και να αναβαθμίσει τις αστικές θεσμικές πολιτικές γύρω από τον δημόσιο χώρο. Μέσω του Scaling Award και την επιτυχία του δεύτερου κύκλου, το έργο και όραμά μας συνεχίζεται. Προτείνουμε νέους τρόπους παραγωγής της πόλης ακολουθώντας την ‘εκ των κάτω προς τα άνω’ προσέγγιση, όπου ο ανοιχτός διάλογος, η αλληλεγγύη και η δημιουργικότητα, ενσωματώνονται με συλλογικό τρόπο στη δημόσια σφαίρα και οδηγούν σε νέα μοντέλα διαχείρισης των πόλεων εμπνευσμένα από τις πρακτικές των κοινών.»

Εμμανουήλ Λεβεδιανός

Δημιουργός, CLOUDS

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ»

Τόμος «Ελεύθερνα»

Η περιήγηση της εκδοτικής πρωτοβουλίας «Ο Κύκλος των Μουσείων» σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της χώρας συνεχίστηκε το 2020, με την έκδοση του 19ου τόμου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αρχαία Ελεύθερνα και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Lamda Development. Η σειρά λευκωμάτων «Ο Κύκλος των Μουσείων» αποτελεί

ένα από τα μακροβιότερα εκδοτικά προγράμματα του Ιδρύματος ήδη από το 1997 και επιδιώκει να αναδείξει και να προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά με όρους επιστημονικής πληρότητας και αισθητικής αρτιότητας, με απώτερο σκοπό τη βαθύτερη γνώση και τη σύνθεση ενός μοναδικού ψηφιδωτού του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Ο συγγραφέας του τόμου, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, εμπνευστής και δημιουργός του Αρχαιολογικού Πάρκου και του Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας, κ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, κατάφερε μέσω της διεισδυτικής ματιάς του να αναδείξει το φυσικό κάλλος της Ελεύθερνας, να φωτίσει τα ευρήματα της νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας και να αποτυπώσει την ανθρώπινη δραστηριότητα αιώνων, προσφέροντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη ιστορίας και επιστημονικής γνώσης.

Ο αφιερωματικός τόμος της Ελεύθερνας αποτελεί μία αφορμή γνωριμίας με τη σημαίνουσα κατά την αρχαιότητα πόλη της Κρήτης και παρουσιάζει τα ευρήματά της, έτσι όπως προέκυψαν από τη συστηματική ανασκαφική έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τα τελευταία 36 έτη. Τα σπουδαία αρχαιολογικά κατάλοιπα διαφόρων χρονολογικών φάσεων που έχουν έρθει στο φως, όπως λίθινα εργαλεία, επιγραφές, γλυπτά, ψηφιδωτά, νομίσματα, εξωτικά αντικείμενα από την Ανατολή, αντικείμενα από μέταλλο και πολύτιμα υλικά, γυάλινα αγγεία κ.ά. αναδεικνύουν τον πλούτο, τη συνεχή κατοίκηση του χώρου και τη δομή της κοινωνίας της Ελεύθερνας από την Ύστερη Νεολιθική/Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως την Υστερορωμαϊκή και Πρωτοβυζαντινή Περίοδο και αποκαλύπτουν στοιχεία για την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν τα εντυπωσιακά ευρήματα της νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας, λόγω της σύνδεσής τους με τα ομηρικά έπη και ειδικότερα με τα ταφικά έθιμα και τελετουργίες. Το σημαντικότερο εύρημα της νεκρόπολης –που πλέον εκτίθεται στο Μουσείο της Ελεύθερνας– είναι η ταφική πυρά ΛΛ90/91 (τέλη 8ου αι. π.Χ.) του Ελευθερναίου πολεμιστή και της σφαγής του αιχμαλώτου, η οποία εικονογραφεί παραστατικά τους στίχους της ραψωδίας Ψ της Ιλιάδας του Ομήρου που αναφέρονται στην ταφική πυρά του Πάτροκλου. Η μοναδική αυτή ανακάλυψη επαληθεύει για πρώτη φορά την αλήθεια της περιγραφής της ταφικής πυράς από τον Όμηρο και συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου σύνθεσης του έπους.

«Όσο είναι εύκολο να λες ‘αγαπώ’, τόσο δύσκολο είναι να το κάνεις πράξη. Γιατί εκεί χρειάζεται επιμονή και υπομονή και αντοχή και μυαλό και καρδιά και σώμα και κάθε φορά το καθένα από αυτά να διαφεντεύει το άλλο. Για να μπορείς στο τέλος να πεις πως έχεις την απόδειξη της αγάπης σου. Αυτή είναι η απόδειξη της αγάπης μου για την αρχαία Ελεύθερνα, η δημιουργία ενός αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της, δηλαδή ένα δημόσιο αγαθό. Μια μορφή επιτομής αυτής της πράξης περιέχεται μέσα στον 19ο τόμο της σειράς ‘Ο Κύκλος των Μουσείων’ που ξεκίνησε το 1997 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και συνεχίζει και σήμερα μαζί με τη Lamda Development, ένα βιβλίο ‘κτήμα εις το εσαεί’.»

Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συγγραφέας Τόμου «Ελεύθερνα»

ΕΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

Ενίσχυση Λειτουργίας & Διοργάνωση Συναυλιών

Σε συνέχεια της ιδρυτικής χρηματοδότησης για τη δημιουργία της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ) το 2017, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε τη λειτουργία της Ορχήστρας και τη διοργάνωση συναυλιών της κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020.

Η ΕΛΣΟΝ, η οποία ιδρύθηκε από τον αρχιμουσικό Διονύση Γραμμένο και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ορχηστρών Νέων, αποτελείται από νέους μουσικούς από την Ελλάδα καθώς και από Έλληνες μουσικούς που διαμένουν στο εξωτερικό. Βασικός σκοπός της είναι ο εντοπισμός, η καθοδήγηση, η εκπαίδευση και η ανάδειξη νέων ταλαντούχων μουσικών στο συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο, υπό την καθοδήγηση παγκοσμίου φήμης σολίστ και εξαρχόντων ελληνικών, αλλά και μεγάλων ευρωπαϊκών ορχηστρών. Η ΕΛΣΟΝ στοχεύει να γίνει το φυτώριο ανάδειξης των νέων μουσικών και να τους παρέχει πολύτιμη εμπειρία συνύπαρξης και συνεργασίας εντός ενός μεγάλου μουσικού συνόλου, όπως είναι μία ορχήστρα.

Η συμμετοχή στην ορχήστρα είναι δωρεάν, κατόπιν ακρόασης, ενώ καλύπτονται όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μουσικών. Κύριο χαρακτηριστικό της δραστηριότητας της ΕΛΣΟΝ είναι επίσης η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, με στόχο την επαφή του νεανικού κοινού με τη συμφωνική μουσική και τις αξίες που πρεσβεύει. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών, αλλά και σε νέους ανεξάρτητους μουσικούς, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα παρακολούθησης της ανοιχτής γενικής πρόβας της Ορχήστρας καθώς και τη γνωριμία με την Ορχήστρα στον χώρο δοκιμών της. Παράλληλα, οι μουσικοί της ΕΛΣΟΝ εκπροσωπούν την Ορχήστρα στο εξωτερικό, συμπράττοντας κάθε φορά με τις αντίστοιχες Εθνικές Ορχήστρες Νέων της κάθε χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής MusXchange που συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η τρίτη καλλιτεχνική περίοδος της ΕΛΣΟΝ ξεκίνησε με τη συναυλία, τον Ιανουάριο του 2020, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου παρουσιάστηκαν έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν και Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και του Λέος Γιάνατσεκ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Διονύση Γραμμένου και με προσκεκλημένους δύο διακεκριμένους σολίστ, την Αλεξάνδρα Σουμ στο βιολί και τον Όθωνα Γκόγκα στο φλάουτο. Τον Μάιο του 2020, μετά από μία μακρά περίοδο κοινωνικής αποστασιοποίησης, ένα κουαρτέτο εγχόρδων της ΕΛΣΟΝ με τη συμμετοχή του καλλιτεχνικού της διευθυντή στο κλαρινέτο, υποδέχθηκε ταξιδιώτες, επισκέπτες και εργαζομένους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κλασικά έργα, έχοντας στόχο να γεμίσει με μουσική τους χώρους του αεροδρομίου, σηματοδοτώντας έτσι την επανεκκίνηση των πολιτιστικών δράσεων που προσφέρει στους επισκέπτες του. Η καλλιτεχνική περίοδος ολοκληρώθηκε με τη σύμπραξη της ΕΛΣΟΝ με τον διεθνούς φήμης μαέστρο Γιοχάννες Ντέμπους για την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση της 1ης Συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ, η οποία έλαβε χώρα στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος τον Ιούλιο του 2020.

«Πριν μερικά χρόνια ο Διονύσης μου ζήτησε να γίνω μέλος του Επίτιμου Συμβουλίου της ΕΛΣΟΝ και ένιωσα ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που με την εμπειρία, το ταλέντο και τον ενθουσιασμό του δημιούργησε ένα νέο πρότζεκτ για την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε ταλαντούχους νέους μουσικούς να λάμψουν, να εξελιχθούν και να γίνουν πρεσβευτές της χώρας τους. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η δυνατότητα να είμαι εδώ και να δουλεύω με τους νέους αυτούς μουσικούς που συναντιούνται για αυτά τα υπέροχα πρότζεκτ.»

Γιοχάννες Ντέμπους

Μαέστρος, Μουσικός Διευθυντής της Canadian Opera Company

«Ακούγοντας από φίλους μουσικούς για το επίπεδο της ΕΛΣΟΝ, από την πρώτη στιγμή μου τράβηξε την προσοχή, καθώς ήταν κάτι αρκετά διαφορετικό από όσα έχω ακούσει και έχω δει σε νεανικές ορχήστρες στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια ορχήστρα τέτοιου επιπέδου και φαντάζομαι τον εαυτό μου στο άμεσο μέλλον δημιουργικότερο και πιο ώριμο μουσικά χάρη στη συμμετοχή μου στην ΕΛΣΟΝ. Ανυπομονώ να αποκτήσω περισσότερες εμπειρίες, να

επεκτείνω το ορχηστρικό μου ρεπερτόριο και να διευρύνω τους καλλιτεχνικούς μου ορίζοντες σε συνεργασία με τους μουσικούς της, τους προσκεκλημένους σολίστες και τον μαέστρο.»

Ευδοξία Μέτσο, Τσέλο (22 ετών)

Μουσική Ακαδημία του Μάλμε, Σουηδία

«Ως μέλος της ΕΛΣΟΝ νιώθω ότι μπορώ να ονειρεύομαι και να οραματίζομαι. Ονειρεύομαι να ερμηνεύουμε μουσική που σταματά τους δείκτες των ρολογιών και κόβει την ανάσα των ακροατών. Ως εκπρόσωποι μιας χώρας που αγωνίζεται επάξια να αναδείξει τη σύγχρονη πολιτισμική της ταυτότητα, οραματίζομαι με την ΕΛΣΟΝ να αποκαλύπτουμε το θαύμα της τέχνης μας σε ιστορικές αίθουσες της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Φαντάζομαι τον εαυτό μου στο άμεσο μέλλον σοφότερο και δημιουργικότερο μουσικό χάρη στη συμμετοχή μου στην Ορχήστρα.»

Σοφία Χελιδόνη, Bιολί (22 ετών)

Μουσική Ακαδημία της Κολωνίας, Γερμανία

«Είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό να ανακαλύπτεις μια χώρα μέσα από τη νέα γενιά της και ειδικά μέσω της μπαρόκ μουσικής. Δουλέψαμε πολύ μαζί με τους νέους μουσικούς και πιστεύω ότι έμαθαν πολλά, όπως κι εγώ επίσης. Αυτή είναι πάντα μια αμφίδρομη διαδικασία. Πρόκειται για πολύ καλά παιδιά με μεγάλες δυνατότητες, ιδιαίτερη ευγένεια και δίψα για μάθηση. Θα έλεγα στους νέους μουσικούς αυτής της καταπληκτικής Ορχήστρας Νέων να έχουν πάντα περιέργεια, να διαβάζουν, να πηγαίνουν στο θέατρο, να εξερευνούν. Μουσική μπορεί να μάθει κανείς από τους πάντες και από τα πάντα και είναι πολύ σημαντικό να μην επικεντρώνεται κανείς μόνο στις νότες που βλέπει στην παρτιτούρα, αλλά να έχει μια ευρεία οπτική για όλο το φάσμα της μουσικής από τον Μεσαίωνα ως σήμερα. Αυτή είναι η συμβουλή μου.»

Αλεξάνδρα Σουμ

Σολίστ, Βιολί

ΑΜΚΕ «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ»

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο

Η ΑΜΚΕ «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ» ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την υποστήριξη της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας, την αποκατάσταση και αναστήλωση των μνημείων στους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Επιδαύρου καθώς και τη μελέτη, διατήρηση και ανάδειξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί το τετραετούς διάρκειας πρόγραμμα (2019-2022) «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο», σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η εν λόγω πολιτιστική πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων με στόχο τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Αρχαίας Επιδαύρου:

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος, τον Ιούλιο και Αύγουστο 2020 υλοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες που αποκάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το βόρειο τμήμα της ρωμαϊκής στοάς, η οποία ένωσε κατά τον 2ο αι. μ.Χ. το επιβλητικό οικοδόμημα της κρήνης του 4ου αι. π.Χ. με το μεγάλο κτίριο ρωμαϊκών χρόνων, το οποίο πιθανόν αποτελούσε ένα νυμφαίο. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οι σωλήνες υδροδότησης που διέτρεχαν τα ανεσκαμμένα τμήματα της κρήνης και της στοάς, καταργήθηκε η αγροτική οδός που διερχόταν από την κρήνη και διανοίχθηκε νέα οδός εκτός του αρχαιολογικού χώρου. Τέλος, αποκαλύφθηκαν σημαντικά κινητά ευρήματα που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία της ευρύτερης περιοχής.

Τα αποτελέσματα των έως τώρα ανασκαφικών εργασιών στην περιοχή της Αγοράς και του θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου είναι σπουδαία, καθώς το θέατρο και η κρήνη που έχουν αποκαλυφθεί αποτελούν δύο ιδιαίτερα σημαντικές κατασκευές για την πρόοδο της έρευνας αρχαίων κτιρίων του είδους τους, ενδιάμεσα των οποίων εικάζεται ότι βρίσκεται το αναφερόμενο από τις αρχαίες πηγές τέμενος του Ασκληπιού. Η προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή υψηλών επιδόσεων με ειδικό λογισμικό για επεξεργασία νέφους σημείων και φωτογραμμετρική ανάλυση, έχει συμβάλει ουσιαστικά στις εργασίες τεκμηρίωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα τρισδιάστατης λεπτομερούς αποτύπωσης των μνημείων στις διαδοχικές φάσεις εξέλιξης του προγράμματος καθώς και της τελικής τους εικόνας μετά την ολοκλήρωσή του.

«Δυναμικά, παρά την υγειονομική κρίση, προχώρησε το 2020 η ανάδειξη μνημείων της Αγοράς στην Αρχαία Επίδαυρο από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, χάρη στη χρηματοδότηση του προγράμματος από το Ίδρυμα Λάτση. Με τις δυνατότητες που μας έδωσε η χρηματοδότηση αυτή, αποκαλύψαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των μνημείων που το πρόγραμμα έχει στόχο να αναδείξει, αλλά ταυτόχρονα ολοκληρώσαμε σημαντικά και απαραίτητα για την ανάδειξη των μνημείων έργα υποδομής, όπως είναι η εκτροπή της οδού και των συστημάτων υδροδότησης που διέσχιζαν τον προς ανάδειξη χώρο, καθώς και η οριοθέτηση και προστασία του με σύγχρονη περίφραξη. Με τις εργασίες αυτές, η περιοχή των μνημείων της Αγοράς παρουσιάζει ήδη την εικόνα ενός φροντισμένου αρχαιολογικού χώρου.»

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Συστηματική Ανασκαφή και Αναστηλωτικό Πρόγραμμα 2020

Το Ίδρυμα Λάτση στήριξε για μία ακόμη χρονιά τις ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες στο Ιερό του Απόλλωνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2020 υπό τη διεύθυνση του Γιάννου Κουράγιου, με τη συνεργασία των αρχαιολόγων Ίλιας Νταϊφά και Αλεξάνδρας Αλεξανδρίδου και τη συμμετοχή φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το αναστηλωτικό πρόγραμμα στο Δεσποτικό αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο στις Κυκλάδες και ένα από τα σημαντικότερα αναστηλωτικά έργα στην Ελλάδα, ενώ οι έως σήμερα ανασκαφές έχουν φέρει στο φως το μεγαλύτερο αρχαϊκό ιερό των Κυκλάδων μετά από αυτό της Δήλου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Απόλλωνα (6ος αι. π.Χ.).

Το μεγαλύτερο μέρος της ανασκαφικής περιόδου 2020 αφιερώθηκε στην έρευνα στη νησίδα Τσιμηντήρι, η οποία κατά την αρχαιότητα ήταν ενωμένη με το Δεσποτικό με ισθμό και αποτελούσε μέρος της εκτεταμένης λατρευτικής εγκατάστασης-δορυφόρου του Ιερού του Απόλλωνα. Τα αποτελέσματα των ανασκαφικών εργασιών είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς, στο πλαίσιο της έρευνας, αποκαλύφθηκαν τέσσερα κτίρια που καταλαμβάνουν τη νότια και ανατολική πλευρά του νησιού και εντοπίστηκαν πολλά θραύσματα αρχαϊκών πίθων με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται από τον 7ο έως τον πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ. Όλα τα κτίρια που ανακαλύφθηκαν έχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και

ισχυρή κατασκευή, ενώ φαίνεται να σχετίζονται δομικά μεταξύ τους δημιουργώντας έναν πυκνό οικοδομικό ιστό στη νότια πλευρά της βραχονησίδας. Βάσει της έρευνας πιθανολογείται ότι τα κτίρια αυτά είχαν δημόσιο χαρακτήρα και σχετίζονταν με τη λειτουργία του λιμανιού.

Οι αναστηλωτικές εργασίες και οι εργασίες συντήρησης του αρχαϊκού ναού και του εστιατορίου του Ιερού του Απόλλωνα που ξεκίνησαν το 2020 υπό την επίβλεψη του μελετητή και αρχιτέκτονα Γουλιέλμου Ορεστίδη σημείωσαν σημαντική πρόοδο και βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους. Με την τοποθέτηση και προσαρμογή στον θριγκό του ναού πέντε αρχαίων τριγλύφων, δύο αρχαίων και δύο νέων μετοπών, το μνημείο έχει πλέον ανακτήσει σημαντικό μέρος από το αρχικό ύψος και μέγεθός του, δεσπόζει στον χώρο και είναι ορατό ακόμα κι από την απέναντι ακτή της Αντιπάρου.

«Ο θεσμός της χορηγίας ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και ήταν ιδιαίτερα αποδεκτός και αρεστός από όλους. Είναι μεγάλη τύχη και τιμή για την Ανασκαφή του Δεσποτικού να έχει ευγενείς και σημαντικούς υποστηρικτές, ένας εξ’ αυτών το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, του οποίου η στήριξη παραμένει αμείωτη εδώ και πολλά χρόνια. Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος συνεχίστηκε η ανασκαφή με την αποκάλυψη άλλων 4 κτιρίων στο Τσιμηντήρι και μιας μεγάλης δεξαμενής αρχαϊκών χρόνων στο Δεσποτικό. Επίσης, στην αναστήλωση του 2020 σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος, καθώς ολοκληρώθηκε η πρόσοψη του ναού αλλά και του τελετουργικού εστιατορίου. Πλέον, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα υποδειγματικά αναστηλωμένο μνημείο, σε ένα ακατοίκητο νησί μοναδικού φυσικού κάλλους, όπου φύση και ιστορία διατηρήθηκαν ανά τους αιώνες.»

Γιάννος Κουράγιος

Αρχαιολόγος, Διευθυντής της Ανασκαφής στο Δεσποτικό

Κοινωνική Πρόνοια & Ανάπτυξη

Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται σε πλήθος πεδίων της κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την προσβασιμότητα, την κοινωνική προστασία και την ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας μέσω της υλοποίησης έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Α’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Το 2020 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, παραμένοντας εναρμονισμένο με τον σκοπό του για καλύτερη και αμεσότερη ανταπόκριση στις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, υλοποίησε μία σειρά

έκτακτων δωρεών με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Εντός του Μαρτίου 2020 το Ίδρυμα προέβη σε δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» με σκοπό τη λειτουργία 2 επιπλέον κλινών ΜΕΘ σε ειδικό χώρο απομόνωσης.

Η ΜΕΘ της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί μονάδα αναφοράς για τη νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2. Η δωρεά αφορούσε στην ενίσχυση της μονάδας με 2 αναπνευστήρες θετικής πίεσης, 2 μόνιτορ συνεχούς παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, 2 ηλεκτρικές θεραπευτικές κλίνες και 1 φορητό μηχάνημα υπερήχων, αυξάνοντας τη δυναμικότητα της ΜΕΘ σε συνολικά 12 κλίνες.

«Στη συγκεκριμένη συγκυρία που οι ανάγκες για κλίνες ΜΕΘ γίνονται επιτακτικές, η ενίσχυση της ΜΕΘ με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αποτελεί σημαντική αρωγή στην προσπάθεια για τη μέγιστη προσφορά προς την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη όλου του προσωπικού της ΜΕΘ προς το Ίδρυμα Λάτση για την άμεση ανταπόκριση και συμβολή.»

Αντωνία Κουτσούκου

Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπεύθυνη ΜΕΘ, Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Τον Μάρτιο του 2020 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, στο πλαίσιο του ετήσιου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία» και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη υγειονομική συγκυρία, αποφάσισαν από κοινού να προχωρήσουν εκτάκτως στην προμήθεια 20.000 διαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, με στόχο την κάλυψη σχετικών αναγκών του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, μέσω του Προγράμματος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εξοπλίστηκε με 4.000 τεστ απομόνωσης γενετικού υλικού και ένα σύστημα απομόνωσης 96 θέσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανίχνευση και διάγνωση του κορωνοϊού. Η υλοποίηση της δωρεάς έγινε σε συνεργασία με τους επικεφαλής των Εργαστηρίων και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και η παράδοση των τεστ και του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στα τέλη Απριλίου 2020.

Παράλληλα, εντός του 2020 ανακοινώθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του 3ου κύκλου του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία», η οποία απευθύνθηκε σε Γενικά Νοσοκομεία Παίδων και Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με στόχο την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων τους, σε Κέντρα Υγείας για την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Ιατρείων τους καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.

Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, τον Δεκέμβριο του 2020 ανακοινώθηκαν

οι φορείς παιδιατρικής φροντίδας που επιλέχθηκαν προς υποστήριξη στο

πλαίσιο του Προγράμματος:

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μαιευτική Κλινική

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Παιδιατρικό Ιατρείο

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Μονάδα

Ανακαίνιση και εξοπλισμός της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Παιδοακτινολογίας

Το Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» είναι κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που υλοποιείται από το 2018 και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα, μέσω της προμήθειας

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης των υποδομών τους.

«Στο πλαίσιο της πρόσφατης πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, το Εργαστήριό μας, εξ αντικειμένου, βρέθηκε στον πυρήνα της επιστημονικής προσπάθειας για τον περιορισμό της νόσου. Η δωρεά αντιδραστηρίων για την εκτέλεση 10.000 αντιδράσεων μοριακής ανίχνευσης του ιού υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στον αγώνα κατά της πανδημίας. Αξιοποιώντας τα αντιδραστήρια και εκμεταλλευόμενοι την τεχνική της δεξαμενοποίησης (pooling) δειγμάτων, μας δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε περισσότερες από 30.000 εξετάσεις καλύπτοντας και δράσεις των Κινητών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, να επιτελέσουμε το έργο μας στον χώρο της προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας και να συμβάλουμε αποτελεσματικότερα στην επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου COVID-19.»

Παγώνα Δ. Λάγιου

Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθύντρια, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής

Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Η δωρεά σας αποτελεί ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο ώστε το προσωπικό του Τμήματος Διάγνωσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ να εξακολουθεί να αγωνίζεται και να προσφέρει τα μέγιστα, αποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες της παρούσας περιόδου, προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.»

Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Καθηγήτρια Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

«Η πολύτιμη δωρεά 10.000 τεστ απομόνωσης γενετικού υλικού και μοριακών διαγνωστικών τεστ καθώς και ενός θαλάμου νηματικής ροής θα βοηθήσει τα μέγιστα στην αποτελεσματικότερη εργαστηριακή διάγνωση της λοίμωξης COVID-19 και θα καλύψει επείγουσες ανάγκες του Εργαστηρίου μας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πρόκληση της μάχης εναντίον της πανδημίας.»

Άννα Παπά-Κονιδάρη

Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διευθύντρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τμήματος Ιατρικής, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές της Αττικής τον Ιούλιο του 2018, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνεισφέρει στη συλλογική προσπάθεια στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και των υποδομών τους, υλοποιώντας ένα έκτακτο πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας προϋπολογισμού € 5.000.000.

Μέσω των σημειακών παρεμβάσεων του εν λόγω προγράμματος, το Ίδρυμα στοχεύει στην κάλυψη άμεσων αναγκών στον τομέα της Υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ως αντίδραση σε μια καταστροφή της έκτασης εκείνης του Ιουλίου 2018 είναι σαφώς ενδεδειγμένη, δεδομένου ότι ο τομέας της Υγείας αποτελεί έναν διαπιστωμένα κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας πολιτικής προστασίας και διαχείρισης οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της κατάστασης και διερεύνησης και ιεράρχησης των μεγάλων αναγκών, και μετά από συναντήσεις στελεχών του Ιδρύματος με τους επικεφαλής των αρμοδίων Υγειονομικών Περιφερειών της Αττικής, με Διοικητές Νοσοκομείων της Αττικής και σε συνεργασία με εκπροσώπους των αρμοδίων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, το Ίδρυμα αποφάσισε την υλοποίηση των ακόλουθων δωρεών:

Παράλληλα, το Ίδρυμα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην άμεση υποστήριξη συνανθρώπων μας αλλά και την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018:

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

Τον Μάρτιο του 2020 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση δρομολόγησε και ολοκλήρωσε τη δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, ενισχύοντας με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (TEΠ) καθώς και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων, που αποτελεί αναπόσπαστο, οργανικό μέρος του Νοσοκομείου, προς ενίσχυση της ετοιμότητάς τους για την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Μέσω της δωρεάς, το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» ενισχύθηκε με monitors παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, αναπνευστήρα, τροχήλατους καρδιογράφους, υπερηχοτομογράφο και φορεία. Στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου, η δωρεά αφορούσε στον εκσυγχρονισμό της ΜΕΘ με έναν καινούριο σταθμό κεντρικής παρακολούθησης των 8 κλινών της ΜΕΘ καθώς και με νέα, σύγχρονα παρακλίνια monitors. Η ΜΕΘ του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων, το οποίο λειτουργεί στο «Θριάσιο» από το 2005 με σκοπό την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών εγκαύματος και τραύματος, χρησιμοποιήθηκε εν μέσω της υγειονομικής κρίσης για τη νοσηλεία διασωληνωμένων ασθενών με λοίμωξη COVID-19.

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Το 2020 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στηρίζοντας έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ολοκλήρωσε μια επίκαιρη και στοχευμένη δωρεά προς το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας που αφορούσε στα ακόλουθα:

«Ευχαριστούμε βαθύτατα τη διοίκηση και το προσωπικό του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για την ουσιαστική του συμβολή στο έργο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αλλά και για τη στρατηγική επιλογή που έκανε να στηρίξει και να προβάλει την αιμοδοσία ως μια πράξη ύψιστου ανθρωπιστικού και κοινωνικού καθήκοντος.»

Παναγιώτης Κατσίβελας

Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Δωρεά Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμού και Εργασίες Αναδιαμόρφωσης Χώρου

Η Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και λειτουργεί από το 2003 με σκοπό την παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής Καρδιολογίας. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της η Κλινική διεξάγει κλινική και προκλινική έρευνα σε όλους τους τομείς της Καρδιαγγειακής Ιατρικής, ενώ παράλληλα επιτελεί σημαντικό διδακτικό έργο, εκπαιδεύοντας προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ειδικευόμενους ιατρούς της Καρδιολογίας και υλοποιώντας σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες.

Το 2020 το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες και αναπτύσσοντας σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας, τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης στον εξοπλισμό του. Το

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προχώρησε στην προμήθεια ενός αγγειογραφικού συγκροτήματος καρδιολογικής χρήσης (στεφανιογράφου) τελευταίας τεχνολογίας και ανέλαβε το κόστος εκπόνησης τεχνικών εργασιών για τη διαμόρφωση του χώρου ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Στόχος της δωρεάς ήταν η επαναλειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και κατ’ επέκταση η ομαλή λειτουργία της Κλινικής και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Με την προμήθεια του νέου στεφανιογράφου στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Κλινικής δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτροφυσιολογικών ελέγχων και επεμβατικών θεραπειών σε ασθενείς με αρρυθμίες και αύξησης του συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθενών που χρήζουν ιατρικής επέμβασης, όπως η εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδωτών.

«Το Ίδρυμα Λάτση με τη δωρεά του αποδεικνύει την ευαισθησία του προς τον

νοσηλευόμενο ασθενή, παρέχει ουσιαστική βοήθεια στην εύρυθμη λειτουργία ενός

από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας και συμβάλλει στην ταχύτερη διακίνηση

των ασθενών.»

Σπυρίδων Αποστολόπουλος

Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

«Η προσφορά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση προς τη Β´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, έδωσε τη δυνατότητα επαναλειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης του Νοσοκομείου ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’, η οποία είχε πλήρως διακοπεί επί 9 και πλέον μήνες. Στο νέο Εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί εδώ και λίγες εβδομάδες, έχουν ήδη εμφυτευθεί βηματοδότες και απινιδωτές και έχουν πραγματοποιηθεί θεραπευτικές καταλύσεις σύμπλοκων αρρυθμιών. Το νέο Εργαστήριο επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία μιας μεγάλης Πανεπιστημιακής Κλινικής στον τομέα της διάγνωσης και σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης των αρρυθμιών.»

Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης

Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Εργασίες Αναδιαμόρφωσης και Θωράκισης Ακτινοπροστασίας Χώρου

Το 2020 με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση πραγματοποιήθηκε η αρχιτεκτονική ανακατασκευή και η θωράκιση της ακτινοπροστασίας του χώρου όπου εγκαταστάθηκε ο νέος αξονικός τομογράφος 64 τομών, τον οποίο προμηθεύτηκε το Ελληνικό Δημόσιο για το Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ».

Η εν λόγω δωρεά είχε ως κυρίαρχο στόχο τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας του Σισμανογλείου, την επιτάχυνση της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος και την προστασία του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών από τη βλαβερή ακτινοβολία στην οποία εκτίθενται.

«Η δωρεά έδωσε άμεση λύση στη λειτουργία της νέας Μονάδας και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του Τμήματος Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας. Εκτός από την εν λόγω ανακατασκευή χώρου προς εγκατάσταση του νέου μηχανήματος αξονικού τομογράφου που παραχωρήθηκε στο Νοσοκομείο από το κράτος, ο έτερος εν λειτουργία αξονικός τομογράφος του Τμήματος, παλαιότερη δωρεά του Ιδρύματος

Λάτση, έχει πραγματοποιήσει περίπου 60.000 εξετάσεις από το 2017 έως σήμερα.»

Δρ. Πέτρος Αντωνόπουλος

Διευθυντής, Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ

Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο είναι ο πανελλήνιος σύλλογος κυστικής ίνωσης, ο οποίος έχει σκοπό την προστασία και πρόνοια των πασχόντων από την Κυστική Ίνωση, μια σοβαρή γενετική νόσο με πολύ χαμηλό προσδόκιμο ζωής που προκαλεί συστηματικές αναπνευστικές λοιμώξεις και σταδιακά περιορίζει την αναπνευστική ικανότητα. Μέσω των δράσεων του Συλλόγου έχει επιτευχθεί η δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων Κυστικής Ίνωσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η διασύνδεση με νοσοκομειακές μονάδες του εξωτερικού, η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με στόχο την πρόληψη και υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.

Τον Απρίλιο του 2020, 30 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση εντάχθηκαν στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης στην επαναστατική θεραπεία «Trikafta», στο πλαίσιο της οποίας είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται τακτικές σπιρομετρήσεις για την παρακολούθηση και αυτοδιαχείριση της νόσου. Για τον σκοπό αυτόν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συμμετέχοντας στην πολυεπίπεδη καμπάνια του Συλλόγου «Απεριόριστη Ανάσα», κάλυψε το κόστος προμήθειας 48 ατομικών σπιρόμετρων –συσκευές ελέγχου και καταγραφής αναπνευστικής λειτουργίας– για τους 30 ασθενείς που ξεκίνησαν τη χορήγηση της θεραπείας και για λοιπούς ασθενείς-μέλη του Συλλόγου, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο επιβαρυμένους αναπνευστικά. Η εν λόγω δωρεά είχε στόχο να προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και αυτοδιαχείρισης της νόσου, καθώς επίσης να τους προφυλάξει από τις συχνές επισκέψεις στα νοσοκομεία κατά την περίοδο της πανδημίας.

«Στην Κυστική Ίνωση το πρώτο όργανο που καταστρέφεται είναι ο πνεύμονάς μας, γι’ αυτό και η εξέταση της σπιρομέτρησης στο νοσοκομείο είναι μέρος της τακτικής παρακολούθησης της αναπνευστικής μας λειτουργίας. Πλέον, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι επισκέψεις των ασθενών στα νοσοκομεία πρέπει να αποφεύγονται με κάθε τρόπο και η εξέταση της σπιρομέτρησης θα μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα από το σπίτι του ασθενή. Η δωρεά των ατομικών σπιρομέτρων μας εξασφάλισε ένα πολύτιμο εργαλείο για την αυτοδιαχείριση της πάθησής μας, ιδίως για τους επιβαρυμένους ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα μας προστάτευσε από τις επισκέψεις στα νοσοκομεία κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας.»

Δημήτρης Κοντοπίδης

Επίτιμος Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πρόγραμμα Υγειονομικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δομών

Έχοντας 25ετή εθελοντική δράση οι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» αποτελούν μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό τη συλλογή, αγορά και δωρεάν διάθεση ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ιδρύματα, φορείς και υγειονομικές δομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την καταγραφή και ανάλυση υγειονομικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων για υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η οργάνωση τροφοδοτεί με φαρμακευτικό υλικό κοινωνικά φαρμακεία, δομές φιλοξενίας και φροντίδας απόρων, αστέγων και προσφύγων, εστίες πολέμου και χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές.

Εντός του 2020 οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου υλοποίησαν πρόγραμμα υγειονομικής θωράκισης απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της Ελλάδας, σε συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές αρχές και τις αρμόδιες υγειονομικές δομές και με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Με αφετηρία τη Νάξο, η οργάνωση παρείχε στη συνέχεια ιατροφαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών καθώς και είδη ατομικής προστασίας ενάντια του κορωνοϊού στις Μικρές Κυκλάδες (Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια), καθώς και σε άλλα απομακρυσμένα και ακριτικά νησιά της Ελλάδας, όπως οι Λειψοί, το Αγαθονήσι, οι Φούρνοι, οι Αρκιοί, το Καστελλόριζο, το Φαρμακονήσι και ο Άγιος Ευστράτιος. Μέσω του προγράμματος, παραδόθηκε στις τοπικές νησιωτικές δομές ο αναγκαίος υγειονομικός εξοπλισμός (π.χ. καρδιογράφος, οξύμετρο, φυγόκεντρος αίματος, φιάλες υγρού οξυγόνου, πιεσόμετρα, θερμόμετρα υπερύθρων, αναλώσιμα πρώτων βοηθειών), με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας προς τους κατοίκους.

«Το δίχτυ προστασίας που δημιουργήσαμε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση για τους κατοίκους αυτών των μικρών και δύσκολων στην πρόσβαση νησιών δεν είναι προσωρινό. Το μήνυμά μας προς τους κατοίκους είναι ότι οι ‘Φαρμακοποιοί του Κόσμου’ δεν υλοποιούν απλά μία εκστρατεία υγειονομικής θωράκισης, αλλά υιοθετούν τα νησιά τους και δεσμεύονται ότι θα βρίσκονται διαρκώς δίπλα τους. Αυτή είναι η λογική στην οποία κινούμαστε.»

Θεοδώρα Μανωλάκου

Φαρμακοποιός/Πρόεδρος Δ.Σ., Φαρμακοποιοί του Κόσμου

«Οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου εκφράζουν την εκτίμηση και τις ευχαριστίες τους προς το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το οποίο μέσω της χρηματοδότησής του συνέβαλε στην άψογη οργάνωση και εκτέλεση ενός προγράμματος υγειονομικής υποστήριξης νησιωτικών Δομών. Η συνδυασμένη αυτή ανθρωπιστική δράση είχε ως αποτέλεσμα την ανακούφιση των άμεσων αναγκών των Μικρών Κυκλάδων και άλλων ακριτικών νησιών του Αιγαίου, βελτιώνοντας ουσιαστικά το σκηνικό υγειονομικής υποστήριξης πολλών

απομακρυσμένων δομών.»

Σπυρίδων Σερεμίδης

Φαρμακοποιός/Ιδρυτικός Πρόεδρος, Φαρμακοποιοί του Κόσμου

Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης"

Το 2020 ξεκίνησε η υλοποίηση του τέταρτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Costas M. Lemos Foundation και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντικτύπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Η Δημόσια Πρόσκληση του τέταρτου κύκλου του Προγράμματος απευθύνθηκε εκ νέου σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Από σύνολο 165 αιτήσεων επελέγησαν προς χρηματοδότηση 29 δράσεις, που υλοποιούνται από 41 οργανώσεις, εκ των οποίων οι 12 συμμετέχουν στις δράσεις ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι δράσεις έχουν διάρκεια έως 12 μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία»

(Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

 1. «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας»

(ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

 1. «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»:
 1. «Υποστήριξη Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»:

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι επιλεχθείσες οργανώσεις συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των εν λόγω οργανώσεων με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ξεκίνησε η υλοποίηση των εξής δράσεων για την περίοδο 2020-2021:

 1. ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» – Εκπαίδευση εξ αποστάσεως στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και smartphones σε άτομα με προβλήματα όρασης.
 2. Κοιν.Σ.Επ. «Πορεία Υγείας» – Eπιμόρφωση εθελοντών και φροντιστών για άτομα με αναπηρία από άτομα με αναπηρία.
 3. Κοινότητα ΛΟΑΤ Ατόμων με Αναπηρία – Ανάπτυξη επίσημου λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία, σε συνεργασία με την κοινωνική εταιρεία HandsUp.
 4. Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία «Ηρόδικος» – Δημιουργία οπτικοακουστικού εγχειριδίου εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής σε άτομα με αναπηρία σε περιορισμένο χώρο εφαρμογής, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 5. Career Sign – Δημιουργία προσβάσιμων επαγγελματικών περιγραφών σε μορφή βίντεο.
 6. e-Nable Greece – Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μετατροπή εικόνων παραμυθιών και άλλων εντύπων σε τρισδιάστατα μοντέλα και δημιουργία αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με την ΑΜΥΜΩΝΗ.
 7. ΑΜΚE ΚΙΝΗΤΡΟ – Εκπαίδευση ατόμων με και χωρίς αναπηρία στη λειτουργία βιωματικού εργαστηρίου εξοικείωσης με την αναπηρία, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.
 8. Κοιν.Σ.Επ. «Οικομουσείο Ζαγορίου» – Ανάπτυξη προσβασιμότητας εκπαιδευτικού περιπάτου στην περιοχή του Ζαγορίου για άτομα με περιορισμένη όραση.

«Η ‘ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ’ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε κατάφερε να προσαρμόσει τις βιωματικές της εκπαιδεύσεις διαδικτυακά, εντοπίζοντας την αδήριτη ανάγκη για εκπαίδευση και εξοικείωση σχετικά με την αναπηρία τόσο ατόμων χωρίς αναπηρία, όσο και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Σημεία Στήριξης’, καταφέραμε σε μόλις δύο μήνες να εκπαιδεύσουμε περισσότερους

από 583 συμμετέχοντες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεχίζουμε ακάθεκτοι για έναν προσβάσιμο και συμπεριληπτικό κόσμο για όλους.»

Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι

Ιδρύτρια, ΑΜΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ

«Η Κοιν.Σ.Επ. ‘Πορεία Υγείας’ υλοποιεί τη δράση με τίτλο ‘Εθελοντές Εν Τάξει’, με τρεις κύριους άξονες: τη δημιουργία ενός επιμορφωτικού εγχειριδίου για εθελοντές και φροντιστές ΑμεΑ, την πραγματοποίηση δέκα επιμορφωτικών εργαστηρίων απευθυνόμενων σε εθελοντές και φροντιστές ΑμεΑ και τη διεξαγωγή μίας δράσης δημοσιότητας με ενδεικτικό θέμα την προσβασιμότητα. Το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία δρουν ως επιμορφωτές -ως οι κατεξοχήν ‘ειδικοί’ για θέματα αναπηρίας- έχει τύχει θερμής υποδοχής από τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και τα ίδια τα ΑμεΑ. Η δράση αποτέλεσε ευκαιρία εντατικοποίησης συνεργατικών διαδικασιών και πληρέστερης αξιοποίησης δημιουργικών διεργασιών μεταξύ των μελών του φορέα και η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Λάτση είναι παραγωγική, ενθαρρυντική και με ανθρώπινο πρόσωπο.»

Ιωάννα Γεωργιάδου

Ιδρυτικό Μέλος, Κοιν.Σ.Επ. «Πορεία Υγείας»

«Η πανδημία έφερε στη ζωή μας αιφνίδια την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση. Μια κατηγορία συνανθρώπων μας, όμως, οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία, βίωναν -όπως και όλοι οι ανάπηροι- ένα πιο μόνιμο lockdown, χωρίς μάλιστα να το έχουν επιλέξει. Ο αποκλεισμός τους από τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή εποχή ήταν ορατός. Χάρη στη δωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», μπορέσαμε να κινητοποιηθούμε άμεσα και να υλοποιήσουμε πανελλαδικό πρόγραμμα ταχύρρυθμης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στις νέες τεχνολογίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες, η ψυχαγωγία και η εξ αποστάσεως επικοινωνία με τα οικεία πρόσωπα είναι πλέον εφικτές χωρίς αποκλεισμούς, ταλαιπωρία και γραφειοκρατεία στους εκπαιδευόμενους του προγράμματος ‘Tech is My Eyes’. Παράλληλα, δημιουργήσαμε εκπαιδευτικά βίντεο και άρθρα για τη χρήση smartphones και Η/Υ από άτομα με πρόβλημα όρασης, τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην online βιβλιοθήκη μας.»

Ευάγγελος Αυγουλάς

Πρόεδρος, ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Δωρεά Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από το 2019 διατηρεί, μεταξύ άλλων, την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων (Ξενώνα Εφήβων), η οποία αποτελεί στεγαστική δομή για εφήβους ηλικίας 13-18 ετών με ψυχιατρική συμπτωματολογία, που χρήζουν ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης εκτός του υφιστάμενου οικογενειακού ή/και κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Αποστολή του Ξενώνα Εφήβων είναι η παροχή εξατομικευμένης και ολιστικής φροντίδας με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, και ενσωμάτωση εφήβων με ψυχιατρικές διαγνώσεις και

συνυπάρχουσες οικογενειακές και κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, την ενδυνάμωσή τους μέσω της ενίσχυσης και ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, και την προ-επαγγελματική τους κατάρτιση.

Τον Ιούλιο του 2020, με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ο Ξενώνας Εφήβων προμηθεύτηκε όχημα χωρητικότητας 7 ατόμων, απαραίτητο για την ασφαλή, ποιοτική και αυτόνομη κάλυψη των αναγκών πρόσβασης και μετακίνησης των εφήβων στην κοινότητα για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Εντός του 2020 το όχημα αξιοποιήθηκε για την πραγματοποίηση θερινών διακοπών και εκδρομών, τη μεταφορά των εφήβων από και προς τις τυπικές και ειδικές σχολικές μονάδες όπου φοιτούν, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

«Η υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, που εξασφάλισε τη δυνατότητα αγοράς επταθέσιου μίνι βαν, μας επέτρεψε να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση στην κοινότητα για τα παιδιά μας, την επαφή με νέες εμπειρίες, καθώς και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της καθημερινότητάς τους και βελτιώνοντας κατ’ επέκταση συνολικά την κοινωνική τους

λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Η άμεση ανταπόκριση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση και η έμπρακτη υποστήριξή του στο έργο μας αποτελούν μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης, στον ευαίσθητο τομέα της παιδικής προστασίας και προαγωγής της ψυχικής υγείας νέων.»

Κωνσταντίνα Ζερβάκη

Κοινωνική Λειτουργός

Επιστημονικά Υπεύθυνη, Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - ΔΙΑΧΥΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Δ.Α.Δ.) Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ενίσχυση Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων Ατόμων με Αυτισμό

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, στοχεύοντας στην ομαλή καθημερινή διαβίωση και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Από το 2012, λειτουργεί στην Καστοριά το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους, στο οποίο παρέχονται θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προγράμματα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, κοινωνικών δεξιοτήτων και ψυχοθεραπείας.

Με στόχο να διευρύνει τα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει στους ωφελούμενους, η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς προέβη στην επέκταση του Κέντρου Ημέρας, λειτουργώντας σε νέο κτίριο το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Ατόμων με Αυτισμό, για άτομα άνω των 25 ετών στο φάσμα του αυτισμού. Στόχος του νέου Κέντρου Ημέρας είναι η αντιμετώπιση των ειδικών ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των ωφελούμενων, η επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάστασή τους, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίτευξη ημιαυτόνομης διαβίωσης και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.

Το 2020 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε την πρωτοβουλία της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, καλύπτοντας το κόστος προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων Ατόμων με Αυτισμό και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενούς του. Ο εν λόγω εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών του Κέντρου Ημέρας, τη δημιουργία ενός χώρου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για την υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων, τη διαμόρφωση χώρου κουζίνας για την εξάσκηση δεξιοτήτων προς ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία των ωφελούμενων κ.ά.

«Όλοι εμείς που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό, έχουμε μάθει να κάνουμε μεγάλα όνειρα. Ονειρευόμαστε τα παιδιά μας πλήρως ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο, να απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής, όπως εκείνα τις αντιλαμβάνονται και τις νιώθουν. Για να πραγματώσουμε τα όνειρά μας, έχουμε μάθει να ζητάμε βοήθεια από φίλους. Στην έκκλησή μας για βοήθεια προκειμένου να είναι το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Ατόμων με Αυτισμό ένας χώρος, όμορφος, λειτουργικός και εξοπλισμένος, ανταποκρίθηκε άμεσα το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση. Και κάπως έτσι, γρήγορα και απλά, έχουμε πλέον τα νέα μας έπιπλα, το εργαστήριο κηροπλαστικής, το εργαστήριο υπολογιστών, μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, έναν χώρο χαλάρωσης κ.ά. Κυρίως όμως έχουμε νέους πραγματικούς συμπαραστάτες στο έργο μας. Και αυτό μας δίνει δύναμη για τα επόμενα, τα μεγαλύτερα σχέδιά μας.»

Γεώργιος Πάνος

Πρόεδρος Δ.Σ., Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

ΑΜΚΕ WE NEED BOOKS

Πολυγλωσσική Βιβλιοθήκη / Πολυπολιτισμικό Κέντρο

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία We Need Books συστάθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης, χρησιμοποιώντας το βιβλίο ως μέσο ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Όραμα της οργάνωσης είναι η οικοδόμηση μιας πιο υγιούς πολυπολιτισμικής κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, μέσω της ενδυνάμωσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και της καλλιέργειας της έννοιας της διαπολιτισμικότητας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, η We Need Books λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας το Πολυπολιτισμικό Κέντρο, στο οποίο στεγάζεται η πρώτη Πολυγλωσσική Βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας και πραγματοποιούνται μαθήματα γλωσσών, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Σκοπός της Πολυγλωσσικής Βιβλιοθήκης είναι να ενώσει ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε βιβλία στις μητρικές τους γλώσσες και ευκαιρίες για εκπαίδευση, ψυχαγωγία, δημιουργική απασχόληση και κοινωνικοποίηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Στη Βιβλιοθήκη, η οποία ακολουθεί τα πρότυπα πρωτοπόρων βιβλιοθηκών της Ευρώπης, φιλοξενούνται 3 συλλογές: η Κύρια και η Παιδική Συλλογή, με βιβλία διαθέσιμα για δανεισμό και η Ειδική Συλλογή, με σπάνια τεκμήρια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Το 2020 η χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση κάλυψε αφενός την αμοιβή απασχόλησης επαγγελματία βιβλιοθηκονόμου, προκειμένου να αναλάβει την καταλογογράφηση και την οργάνωση της δανειστικής βιβλιοθήκης, και αφετέρου την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και μέρος των αναγκαίων δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

«Από το 2017 με την ομάδα μας εργαζόμαστε ακατάπαυστα για τη δημιουργία και διαχείριση της πρώτης πολυγλωσσικής βιβλιοθήκης της Αθήνας, ενώ το 2019 εγκαινιάσαμε τον αποκλειστικά δικό μας χώρο στην Κυψέλη, την πιο πολυπολιτισμική γειτονιά της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι διαθέταμε τα βιβλία, μας έλειπε η τεχνογνωσία προκειμένου να προχωρήσουμε στην τόσο αναγκαία καταλογογράφησή τους, αλλά και η ευχέρεια πρόσληψης του κατάλληλου ειδικού που θα αναλάμβανε αυτό το έργο. Με την πολύτιμη στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση η ομάδα μας πλαισιώθηκε από επαγγελματία βιβλιοθηκονόμο κι έτσι μπόρεσε να ξεκινήσει η τιτάνια διαδικασία της καταλογογράφησης, της δημιουργίας διαδικτυακού καταλόγου αλλά και δανειστικού τμήματος στον χώρο μας, τα οποία κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τη βιωσιμότητα της βιβλιοθήκης αλλά και την εξασφάλιση της ύπαρξης του οργανισμού μας στο μέλλον. Είναι βέβαιο ότι το έργο αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινότητας, την προβολή του πλούτου των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης, την αύξηση μελών και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους. Σε έναν μικρό οργανισμό όπως η We Need Books, η ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση δίνει ώθηση και δύναμη να προχωρήσουμε.»

Ιωάννα Νισυρίου

Γενική Διευθύντρια, We Need Books

ΑΜΚΕ ΣΟΣΙΑΛ ΧΑΚΕΡ

Υποστήριξη Προγράμματος «Women Going Digital»

H ΑΜΚΕ ΣΟΣΙΑΛ ΧΑΚΕΡ είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στην Αθήνα την πρώτη πρότυπη ακαδημία τεχνολογικής εκπαίδευσης «Social Hackers Academy» για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργους, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο), με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σκοπός της ακαδημίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της διά βίου μάθησης , μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, ομαδικότητας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Το 2020 η Social Hackers Academy, έχοντας εξειδίκευση στην τεχνολογική εκπαίδευση, και το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα», με μακρά εμπειρία στην ενδυνάμωση γυναικών, ένωσαν τις δυνάμεις τους και υλοποίησαν, με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, το πρόγραμμα «Women Going Digital: Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας». Το Πρόγραμμα είχε στόχο την ενδυνάμωση άνεργων γυναικών μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, την αναβάθμιση του επαγγελματικού τους προφίλ, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την ευαισθητοποίηση για τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και την ανάληψη δράσεων για τη γεφύρωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων τύπου WordPress και στη βασική χρήση υπολογιστών, παρακολούθησαν σεμινάρια ενίσχυσης οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) και δικτυώθηκαν με την αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος εκπονήθηκε έρευνα με τίτλο «Φύλο και ψηφιακός αποκλεισμός στην Ελλάδα», σκοπός της οποίας ήταν να φωτίσει τις πτυχές της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα, με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση πολιτικών και πρακτικών για την υπέρβασή της. Η μελέτη είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου «Διοτίμα».

«Με τη στήριξη του Ιδρύματος Λάτση αφιερωθήκαμε στην ενδυνάμωση γυναικών προς την εισαγωγή τους στον τομέα της Τεχνολογίας (εκπαιδευτικά & μετέπειτα επαγγελματικά). Για τον σκοπό αυτό, συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Διοτίμα και σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση αλλά και τη διενέργεια μιας έρευνας σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον χώρο

του IT. Μέσω του προγράμματος ‘Women Going Digital’, που έγινε κατά κύριο λόγο διαδικτυακά λόγω των συνθηκών, φέραμε κοντά γυναίκες από όλη την Ελλάδα με ενδιαφέρον ή/και πρότερη εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να αλληλεπιδράσουν με επαγγελματίες και να αναπτύξουν το δίκτυο επαφών τους, με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.»

Αγγελίνα Μήλα

Υπεύθυνη Προγράμματος/Υπεύθυνη Λειτουργίας & Χρηματοδοτήσεων, Social Hackers Academy

«Ευχαριστώ για την εξαιρετική ευκαιρία, την οργάνωση και την υποστήριξη που προσφέρατε σε όλες μας. Αυτό το διάστημα συζητώ την πρόσληψή μου στο διαδικτυακό φροντιστήριο και στις εκδόσεις ενός γνωστού εκπαιδευτικού Ομίλου. Μετά από πολυετή ανεργία νομίζω ότι μπορώ ξανά να χαμογελάσω από ικανοποίηση.»

Μαθήτρια του 1ου κύκλου σπουδών

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Υποστήριξη Δράσεων

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Στο πλαίσιο της δράσης του, λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας έξι χώρους όπου πραγματοποιούνται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες και δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά, ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, φυλής, φύλου, θρησκείας και γλώσσας. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης, αναπτύσσει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Μία εκ των δράσεων που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι το πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι», που επιδιώκει να ενώσει εφήβους και νέους διαφορετικών εθνικοτήτων, με σκοπό την έκδοση της πολύγλωσσης εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά». Στόχος της δράσης είναι η κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών, η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, καθώς και η προώθηση των αξιών της δημοσιογραφίας και η ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Τα «Αποδημητικά Πουλιά» αποτελούν την πρώτη εφημερίδα που συντάσσεται αποκλειστικά από εφήβους πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες με κείμενα σε Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Με στόχο την προσαρμογή της εφημερίδας στην ψηφιακή εποχή, τα «Αποδημητικά Πουλιά» ανέπτυξαν και εγκαινίασαν το 2020 ιστοσελίδα, στην οποία φιλοξενούνται ηλεκτρονικά όλα τα τεύχη που έχουν εκδοθεί. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση υποστήριξε την εν λόγω δράση, καλύπτοντας μερικώς την αμοιβή απασχόλησης του Υπεύθυνου Διαχείρισης και Συντονισμού της νέας ιστοσελίδας, ο οποίος ανέλαβε την ψηφιακή μετατροπή του έντυπου περιεχομένου των τευχών προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας.

Παράλληλα, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, υλοποιήθηκε η Α’ φάση του προγράμματος «Είμαστε κι εμείς εδώ!», που απώτερο σκοπό έχει την προώθηση και διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς και στο ευρύτερο κοινό, χρησιμοποιώντας ως μέσο τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με την τεχνική stop motion animation και βασικό υλικό τουβλάκια LEGO, εστιάζοντας σε θέματα υγείας και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν 4 διαδικτυακά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (train the trainers), μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες απέκτησαν τόσο θεωρητικές-εισαγωγικές γνώσεις αναφορικά με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όσο και πρακτικές δεξιότητες στη δημιουργική γραφή και τα οπτικοακουστικά μέσα. Αντίστοιχα, παιδιά ηλικίας 9-12 ετών έλαβαν μέρος σε έναν κύκλο σεμιναρίων δημιουργικής γραφής από ειδικό σεναριογράφο με τη συμμετοχή κινηματογραφιστή. Αποτέλεσμα αυτών των δημιουργικών συναντήσεων ήταν η παραγωγή της μικρού μήκους stop motion animation ταινίας με τίτλο «Έρχονται οι Γίγαντες», η οποία είχε ως θέμα το Δικαίωμα του Παιδιού στην Υγεία και την ελεύθερη πρόσβαση (παιδιά με αναπηρίες). Η ταινία, της οποίας το σενάριο συντάχθηκε από τους μικρούς συμμετέχοντες των εργαστηρίων, έκανε πρεμιέρα στις 22 Νοεμβρίου 2020 στο κανάλι του Δικτύου στο YouTube με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τον Δεκέμβριο του 2020 και είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του Δικτύου.

«Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε το πρόγραμμα των ‘Νέων Δημοσιογράφων’ του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συγκεκριμένα την ανάπτυξη της διαδικτυακής εκδοχής της πολύγλωσσης εφημερίδας ‘Αποδημητικά Πουλιά’ στην ψηφιακή της μορφή. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, έφηβοι και νέοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα δίνοντας, μεταξύ άλλων, φωνή στον προσφυγικό πληθυσμό της χώρας. Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτουργεί ως μη τυπική μορφή εκπαίδευσης που στοχεύει στην εξοικείωση της ομάδας με τα ψηφιακά εργαλεία, την απόκτηση δημοσιογραφικής εμπειρίας, αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξής τους.»

Φαίη Ιωαννίδου

Υπεύθυνη Διαχείρισης και Συντονισμού ιστοσελίδας, Εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά»

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καμπάνια U=U

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των οροθετικών και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων, μέσω της λειτουργίας των «Checkpoint», πρότυπων μη κλινικών κέντρων πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της εξέτασης για τους ιούς HIV, HBV (Ηπατίτιδα Β) και HCV (Ηπατίτιδα C). Παράλληλα, εργάζεται για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών καθώς και για την προάσπιση της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Το 2020 η Θετική Φωνή, συμμετέχοντας στην παγκόσμια εκστρατεία «U=U», υλοποίησε με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση καμπάνια ευαισθητοποίησης πανελλήνιας εμβέλειας. Το διεθνές κίνημα «U=U» (Undetectable=Untransmittable / Μη Ανιχνεύσιμος=Μη Μεταδοτικός), επιδιώκοντας να θέσει τέλος στην παραπληροφόρηση αναφορικά με τους τρόπους μετάδοσης του ιού, επικοινωνεί την επιστημονική τεκμηρίωση ότι τα οροθετικά άτομα που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) και επιτυγχάνουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο δεν μπορούν πρακτικά να μεταδώσουν τον HIV, και αποτελεί το πλέον επίκαιρο εργαλείο για την πρόληψη, την καταπολέμηση του στίγματος και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αντιρετροϊκής αγωγής.

Το τηλεοπτικό σποτ της Θετικής Φωνής με τίτλο «U=U» ξεκίνησε να προβάλλεται στους τηλεοπτικούς δέκτες, την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου στις 20 Νοεμβρίου 2020 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS (1η Δεκεμβρίου), με στόχο τη διάδοση του μηνύματος ότι η επιτυχής αντιρετροϊκή θεραπεία προλαμβάνει τη μετάδοση του ιού και βελτιώνει την κοινωνική και σεξουαλική ζωή των οροθετικών.

«To U=U αποτελεί την επιστημονική τεκμηρίωση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε για τον HIV και τους τρόπους μετάδοσης του ιού, καθώς διακηρύσσει και αποδεικνύει ότι ένα άτομο που ζει με HIV, λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και έχει επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στο αίμα του για τουλάχιστον 6 μήνες, δε μπορεί πρακτικά να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον ερωτικό σύντροφο ακόμη και με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Ευχαριστούμε θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για τη διαρκή υποστήριξη των δράσεών μας αλλά και αυτής της καμπάνιας.»

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Θετική Φωνή

ΑΜΚΕ VOULIWATCH

Ενίσχυση Λειτουργίας

Το Vouliwatch είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής και της ενεργού πολιτειότητας με τη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέσω του Vouliwatch οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να αξιολογούν το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο με εύληπτο και απλοποιημένο τρόπο, να απευθύνουν δημοσίως ερωτήσεις σε Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και να ενημερώνονται για θέματα ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η ανοιχτή διακυβέρνηση, το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και οι τρόποι καταπολέμησης της διαφθοράς.

Το Vouliwatch είναι επίσημο μέλος της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (με ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2016-2018), της Συμμαχίας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC) και ενός άτυπου δικτύου Ευρωπαϊκών Οργανισμών που μάχονται για το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Επιπλέον, έχει ιδρύσει το πρώτο Διεθνές Parliamentwatch Network μαζί με αντίστοιχες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο.

Το 2020 το Ίδρυμα στήριξε το έργο του Vouliwatch, καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών δαπανών του, προκειμένου να παραμείνει ενεργό, παρεμβατικό και δημιουργικό, συνεχίζοντας να επιτελεί τον εποπτικό του ρόλο και προσφέροντας στους πολίτες άμεση και αντικειμενική πληροφόρηση αλλά και ανάλυση της πλούσιας νομοθετικής διαδικασίας. Εντός του 2020, το Vouliwatch υλοποίησε ποικίλες δράσεις συνηγορίας και ενημέρωσης με έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας, όπως, μεταξύ άλλων, την υπογραφή της επιστολής της Κοινωνίας των Πολιτών της Συντονιστικής Επιτροπής της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP) για την προστασία της ανοιχτής, συμπεριληπτικής και λογοδοτούσας διακυβέρνησης με δημοκρατικά πρότυπα και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων εν μέσω της πανδημίας, καθώς και την αποστολή επιστολής για τη διασφάλιση του συνδυασμού ποσότητας και ποιότητας του νομοθετικού έργου.

«Καθώς όλες οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε για το έργο της Βουλής προσφέρονται δωρεάν, τον Μάρτιο του 2020 το Vouliwatch βρέθηκε σε ένα επισφαλές οικονομικό σημείο με σημαντική μείωση της ρευστότητάς του. Το Ίδρυμα Λάτση στάθηκε πολύτιμος αρωγός του έργου μας, διασφαλίζοντας την επιβίωση του οργανισμού. Το Vouliwatch συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις του για διαφάνεια και λογοδοσία με εκστρατείες ενημέρωσης και άσκησης νομικής πίεσης για τους τρόπους διάθεσης δημοσίου χρήματος εν μέσω πανδημίας, με την καταγραφή της νομοθεσίας για τη διαχείριση της έκτακτης αυτής συνθήκης και με επέκταση των ψηφιακών του εφαρμογών για διαφάνεια στο πολιτικό χρήμα (εργαλείο σύγκρισης των πόθεν έσχες).»

Στέφανος Λουκόπουλος

Διευθυντής/Συνιδρυτής, Vouliwatch

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας

Με κοινό όραμα να στηρίξουν την αριστεία, τις αξίες και το πνεύμα του Ολυμπισμού και τις ελπίδες των νέων αθλητών, το Ίδρυμα Λάτση, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και η Ελληνική Πρωτοβουλία (Hellenic Initiative) ένωσαν για τέταρτη συνεχή χρονιά τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας Έλληνες και Κύπριους αθλητές οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Οι τρεις φορείς χορήγησαν συνολικά 41 υποτροφίες σε αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους το 2019.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη αποτελεί θεσμό στον χώρο, λειτουργώντας τα τελευταία 21 χρόνια ως αρωγός των προσπαθειών εκείνων που προπονούνται σκληρά, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, ώστε να μπορούν να συναγωνιστούν επάξια τους καλύτερους του κόσμου στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσουν με το παράδειγμά τους την αγάπη για τον αθλητισμό στη χώρα μας. Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση επιτυχιών στους Ολυμπιακούς Αγώνες – ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Ολυμπιάδας στο Ρίο το 2016 κατέκτησε την 39η θέση στη λίστα μεταλλίων ανάμεσα σε 207 χώρες που συμμετείχαν.

«Η κοινωφελής δράση και η οικονομική στήριξη στον τομέα του αθλητισμού μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας βοηθάει σημαντικά αθλητές υψηλού επιπέδου, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους παρά τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε. Για μένα προσωπικά αυτή η οικονομική στήριξη είναι πολύ σημαντική, καθώς συμβάλλει στο να καλύψω τις βασικές μου ανάγκες, χωρίς να επιβαρύνω την οικογένειά μου και να συνεχίσω να διεκδικώ τον μεγάλο μου στόχο που είναι η συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και φυσικά η διάκρισή μου σε αυτούς.»

Θεοδώρα Γκουντούρα

Αθλήτρια Ξιφασκίας

Πλωτό Μουσείο Νεράιδα

Ένα επιπλέον σκέλος των δραστηριοτήτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση είναι η λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το οποίο έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη της ναυτιλιακής, ναυτικής και επιχειρηματικής ιστορίας της χώρας καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Λειτουργία Μουσείου

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα βρίσκεται ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Φλοίσβου και λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για το ευρύ κοινό. Οι επισκέπτες του έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του και να γνωρίσουν τη μουσειακή συλλογή, η οποία εξιστορεί τόσο την ιστορία του ίδιου του πλοίου, του επιβατηγού «Νεράιδα», ενός από τα πλοία-σύμβολα της ελληνικής ακτοπλοΐας που έπλεε στον Αργοσαρωνικό από το 1950 μέχρι το 1974, όσο και το χρονικό της ανακατασκευής του σε σύγχρονο και αξιόπλοο πλωτό μουσείο. Ένας δεύτερος αφηγηματικός άξονας της έκθεσης είναι αφιερωμένος στην επιχειρηματική πορεία του ιδιοκτήτη του, Γιάννη Λάτση, η οποία διατρέχει ολόκληρο τον 20ο αιώνα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, παρακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις, αλλά και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες περιστολής λειτουργίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 στην ελληνική επικράτεια, το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα ενίσχυσε τη διαδικτυακή του παρουσία, αναδεικνύοντας τις δραστηριότητές του ψηφιακά, ανοίγοντας νέους δρόμους επικοινωνίας και διευρύνοντας το κοινό του.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις του ψηφιακού εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Μουσεία για την Ισότητα: Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή». Με την επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) είχε στόχο να αναδείξει την κοινωνική αξία και τον σημαντικό ρόλο των μουσείων που, ως φορείς κοινωνικών αλλαγών και ανάπτυξης, αποτελούν σημείο σύνδεσης διαφόρων κοινοτήτων, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και προάγοντας την κοινωνική πολυμορφία. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα σχεδίασε και υλοποίησε δύο νέες ψηφιακές δράσεις για μικρούς και μεγάλους: την ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο, η οποία μέσω αφήγησης και φωτογραφικού υλικού έδωσε την ευκαιρία στους θεατές να επιβιβαστούν εικονικά στο πλοίο, να περιηγηθούν ψηφιακά στην έκθεση που φιλοξενείται σε αυτό και να γνωρίσουν τις κεντρικές ιστορίες του, και τη δραστηριότητα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά δημοτικού με τίτλο «Το πλοίο σε καραντίνα!», όπου μέσω της ζωγραφικής τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να φανταστούν και να συνθέσουν την εικόνα του Μουσείου κατά την επαναλειτουργία του.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα: Ένα παιχνίδι εν πλω»

Το εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα: Ένα Παιχνίδι εν Πλω» συνέχισε την υλοποίησή του κατά τους πρώτους έξι μήνες του σχολικού έτους 2019-2020, προσφέροντας τη δυνατότητα σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με θέματα της ναυτιλιακής ιστορίας και παράδοσης της χώρας. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις τάξεις Γ’ – ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου και πραγματοποιείται δωρεάν στους χώρους του Μουσείου. Ειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί διεξάγουν μια σειρά από ομαδικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες και ωθούν τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι και την ανακάλυψη, να εξερευνήσουν το ιστορικό πλοίο, να γνωρίσουν όψεις της ελληνικής ναυτιλίας και ακτοπλοΐας του 20ου αιώνα και να διερευνήσουν επιμέρους θεματικές, όπως το ταξίδι και η θάλασσα, τα καράβια και η ναυσιπλοΐα, η επικοινωνία κι οι μεταφορές, οι άνθρωποι κι οι αναμνήσεις.

Από τον Μάρτιο του 2020, και σε συνέχεια της αναστολής λειτουργίας των μουσείων όλης της χώρας ως μέτρο κατά της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα προσάρμοσε τη δράση του και συνέχισε το έργο του διαδικτυακά, υλοποιώντας κατά κανόνα ψηφιακές δραστηριότητες, διαδικτυακά συνέδρια, κ.ά.

2ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων

Τον Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 2ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, υπό τη διαδικτυακή παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου βραβεύτηκαν σχολεία από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και σχολεία από την Κύπρο, τα οποία ξεχώρισαν στο e-learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και τιμήθηκαν με τη δωρεά εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με την ασφάλεια στη θάλασσα και το νερό. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το πρόγραμμα παρουσίασαν τις δράσεις του σχολείου τους και ανέλυσαν τις βέλτιστες πρακτικές του προγράμματος.

Τα βραβευθέντα σχολεία θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του προγράμματος, ώστε η συγκεκριμένη ενημέρωση-εκπαίδευση να «ταξιδέψει» σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, με στόχο την εξοικείωσή τους με τους κανόνες για την ασφάλεια στο νερό. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος ο οργανισμός Safe Water Sports έχει καταφέρει να ενημερώσει-εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 250.000 παιδιά.

Τα σχολεία που διακρίθηκαν και ξεχώρισαν είναι:

Καμπάνια Ενημέρωσης για Άτομα Τρίτης Ηλικίας

Το καλοκαίρι του 2020 ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Safe Water Sports με την υποστήριξη του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση δημιούργησε μια ενημερωτική καμπάνια για άτομα τρίτης ηλικίας αναφορικά με την ασφάλειά τους στη θάλασσα και το νερό. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Υγείας σε συνέχεια των ανησυχητικών στατιστικών στοιχείων που προέκυψαν από το Παρατηρητήριο Ατυχημάτων, ένα εργαλείο που, από το 2017, παρακολουθεί και καταγράφει τα ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στις ελληνικές θάλασσες.

Στόχος της καμπάνιας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω σύντομων βίντεο που περιέχουν συμβουλές, κανόνες ασφαλείας και οδηγίες από ιατρούς, ναυαγοσώστες και εκπαιδευτές κολύμβησης.