Απολογισμός Έργου 2019

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

«Κανείς δεν δικαιούται μνείας ή επαίνων όταν πράττει το στοιχειώδες καθήκον προς την πατρίδα και τους συνανθρώπους του.»

Γιάννης Λάτσης

Το 2019 σε αριθμούς

~100.000 άτομα ωφελήθηκαν άμεσα από δράσεις που χρηματοδότησε το Ίδρυμα στους τομείς:

6 συνεργατικές πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν με 20 κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό:

132 φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έλαβαν χρηματοδότηση για τις δράσεις τους

9 θέσεις εργασίας σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα

46.121 άτομα ωφελήθηκαν από δωρεές σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης

5.801 άτομα υποστηρίχθηκαν μέσω δράσεων κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης

27.703 μαθητές & μαθήτριες και 1.310 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα

167 υποτροφίες χορηγήθηκαν σε νέους και νέες που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

6.843 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις που υποστήριξε το Ίδρυμα στον τομέα των Τεχνών και του Πολιτισμού

11.170 άτομα επισκέφθηκαν το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα εκ των οποίων 1.964 μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου

Εκπαίδευση & Επιστήμη

Το Ίδρυμα επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όλες τις βαθμίδες, μέσω στοχευμένων δράσεων, καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση μέσω της χορήγησης υποτροφιών. Στον τομέα της Επιστήμης, βασική στόχευση είναι, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημόνων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα»

Το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λάτση, η οποία υλοποιείται από το 2013 και απευθύνεται σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας με καινοτόμες βιωματικές δράσεις, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.

Ο κάθε κύκλος του προγράμματος είχε διαφορετική γεωγραφική στόχευση ανά σχολικό έτος. Ξεκινώντας από σχολεία της νησιωτικής Ελλάδας, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε σχολικές μονάδες στις ηπειρωτικές παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ ακολούθησαν σχολικές μονάδες από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής. Τα τελευταία 2 χρόνια το πρόγραμμα απέκτησε πανελλαδική εμβέλεια με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων απ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το σχολικό έτος 2018-2019 αποτέλεσε τον τελευταίο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος, όπου για έκτη συνεχή χρονιά εκπαιδευτικοί, με την υποστήριξη του Ιδρύματος, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ποικίλες θεματικές, όπως η ρομποτική, οι επιστήμες, η μυθολογία, το περιβάλλον, το θέατρο, η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά.

Ιανουάριος – Ιούνιος 2019

Από τον πρώτο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί 113 εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή 4.435 μαθητών και 331 εκπαιδευτικών σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Η συμμετοχή και ανταπόκριση των μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις. Ο βιωματικός χαρακτήρας των δράσεων έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδράσουν με έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο και συνέβαλε στην ενδυνάμωση της προσωπικότητας και της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, πετυχαίνοντας έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

«Η δυνατότητα που μας έδωσε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση ώθησε τα παιδιά στην εναλλακτική δημιουργική απασχόληση με έναν νέο τεχνολογικό τομέα που ξεπερνά τα μέχρι τώρα γνωστά και στενά όρια δημιουργίας αντικειμένων. Πλέον τα παιδιά μπορούν να υλοποιήσουν ποικίλες εφαρμογές της 3D εκτύπωσης, η οποία ξεκίνησε από τη δημιουργία της μακέτας μερικών οικοδομικών τετραγώνων μίας πόλης, εμπλουτισμένες με στοιχεία του περιβάλλοντος (δέντρα, δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκο, αυτοκίνητα) και συνεχίστηκε σε δημιουργία χρηστικών αντικειμένων, διακοσμητικών, παιχνιδιών ή αντικειμένων προσομοίωσης. Ταυτόχρονα άρχισαν να καταλαβαίνουν την ανάγκη ανάλυσης των πιο σύνθετων προβλημάτων σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα που είναι κι ευκολότερο να επιλυθούν.»

Γιάννης Μαγαλιός, 21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας
Συντονιστής της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Μακέτα πόλης από 3D printer με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

«Ο αντίκτυπος της δράσης ήταν μεγάλος αναφορικά με την ενσωμάτωση των μαθητών με ιδιαιτερότητες στον σχολικό ιστό και τη συνεκπαίδευση ακουόντων και βαρήκοων μαθητών. Η εφαρμογή της δράσης σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η διαφορετικότητα (θρησκευτική, πολιτισμική, κοινωνική κ.ά.) προώθησε τη συνεργασία και έφερε κοντά μαθητές που σε άλλη περίπτωση δεν θα συνεργάζονταν ποτέ μεταξύ τους.»

Ευγενία Καφετζή, Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμοίρου Ξάνθης
Συντονίστρια της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Λιμνοπερπατήματα στη Βιστωνίδα»

ΔΕΣΜΟΣ

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», στο πλαίσιο του οποίου πλήθος μαθητών είχε τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, μέσω καινοτόμων βιωματικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΔΕΣΜΟ και το Ίδρυμα Λαμπράκη, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου.

Το «Νοιάζομαι και Δρω» εφαρμόστηκε σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε όλους τους τύπους σχολείων ανά την Ελλάδα και περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων βιωματικής μάθησης από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το πρόγραμμα παρείχε δωρεάν στους καθηγητές, στους μαθητές αλλά και στις οικογένειές τους υποστηρικτικό παιδαγωγικό υλικό μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και οι δράσεις συντονίζονταν μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεχή δια ζώσης και εξ αποστάσεως υποστήριξη.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης ως εκπαιδευτική μέθοδος. Ο συνδυασμός της θεωρητικής διδασκαλίας και των βιωματικών εμπειριών συμβάλλει καθοριστικά στην υιοθέτηση της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού ως στάση ζωής, καθώς οι μαθητές έχουν τη χαρά και την αίσθηση της ικανότητας να επηρεάσουν θετικά το περιβάλλον τους μέσω των δράσεων που οι ίδιοι σχεδιάζουν και υλοποιούν. Παράλληλα, η συνεργατική φύση του προγράμματος προάγει την ανάπτυξη παραγωγικών συνεργειών μέσω της σύμπραξης ποικίλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διδάσκει έμπρακτα στους μαθητές την αξία της συνεργασίας. Συνολικά, μέσω του προγράμματος, οι νέοι λαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα και εφόδια ώστε να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία για συλλογή νέων εμπειριών και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, μεταξύ των οποίων ήταν η προετοιμασία και μαγειρική γευμάτων και η προσφορά τους σε άπορους, η περίθαλψη αδέσποτων ζώων, η επίσκεψη σε Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων και η εμψύχωση των φιλοξενούμενων, ο καθαρισμός παραλιών και αλσών, η συνεργασία και διαπολιτισμική αλληλεπίδραση με παιδιά-πρόσφυγες, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη γειτονιά ή την πόλη τους, η δημιουργία βιβλιοθήκης στην κοινότητα κ.ά..

«Η υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση έχει υπάρξει καθοριστική στην επιτυχία του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Μαζί καταφέραμε να εμπνεύσουμε φέτος 14.152 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας κύματα θετικής αλλαγής! Από την παιδεία και τις αξίες που θα καλλιεργήσουμε στους μαθητές σήμερα, θα εξαρτηθεί η ποιότητα των πολιτών που θα απαρτίζουν την κοινωνία μας στο μέλλον. Γι' αυτό αφιερωνόμαστε στη δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών που νοιάζονται και δρουν για τα κοινά. Είμαστε όλοι υπερήφανοι, γιατί τα θετικά αποτελέσματα του «Νοιάζομαι και Δρω» αποδεικνύουν την επιτυχία του να παρασύρει εκπαιδευτικούς, μαθητές και τοπικές κοινότητες στην αλλαγή στάσης ζωής και καλλιεργεί την στροφή προς τον συνάνθρωπο μέσα από βιωματικές εθελοντικές δράσεις.»

Εκάβη Βαλλερά
Διευθύντρια Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, ΔΕΣΜΟΣ

ΜΟΥΣΕIΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚHΣ ΤEΧΝΗΣ

Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής & Πρόγραμμα «Μαζί Παρέα στο Μουσείο»

Το Ίδρυμα στήριξε τις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ) με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2019, και συγκεκριμένα τον παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά και το πρόγραμμα «Μαζί Παρέα στο Μουσείο» που απευθύνεται σε παιδιά με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες.

Ο παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής με τίτλο «ΕΙΜΑΙ... Πώς βλέπω τον εαυτό μου», ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, προσκάλεσε παιδιά ηλικίας 4-15 ετών να συστηθούν στον κόσμο, όπως εκείνοι βλέπουν τον εαυτό τους ή όπως ονειρεύονται να τον δουν με αφορμή έναν καθρέφτη. Πρωταγωνιστής του διαγωνισμού ήταν ένας χάλκινος καθρέφτης από την Κύπρο, που χρονολογείται από το 1200-1050 π.Χ. και ο οποίος εκτίθεται στον 3ο όροφο του Μουσείου στο πλαίσιο της έκθεσης «Κύπρος – Αρχαία Τέχνη και Πολιτισμός». Τα παιδιά κλήθηκαν να εμπνευστούν από το εν λόγω αντικείμενο και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα που θα αποτελέσουν τα νέα εκθέματα του Μουσείου.

Οι νικητές του διαγωνισμού, θα επιλεχθούν εντός του 2020 από την κριτική επιτροπή που έχει συστήσει το Μουσείο, και θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στους χώρους του Μουσείου. Η έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα έργα των νικητών, των διακριθέντων, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό των υπόλοιπων συμμετοχών, θα ακολουθεί πολυαισθητηριακή προσέγγιση μέσω προβολών και ηχητικών εγκαταστάσεων.

Το πρόγραμμα «Μαζί Παρέα στο Μουσείο» ξεκίνησε το 2016 και προσφέρει μια σειρά από δωρεάν εργαστήρια για παιδιά και εφήβους από 5 έως 17 ετών με στόχο την ενθάρρυνση της επικοινωνίας και την κοινωνικοποίησή τους. Στα εργαστήρια, το παιχνίδι γίνεται μέσο προσωπικής έκφρασης των συμμετεχόντων και η χρήση διαφορετικών υλικών συμβάλλει στην αισθητηριακή προσαρμογή τους σε νέα ερεθίσματα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εισάγονται ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και διαδικασίες, ενώ παράλληλα η κίνηση του σώματος ανακαλύπτεται ως ένα επιπλέον μέσο για δημιουργική συνεργασία. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις συλλογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αλλά και με τον κόσμο των μουσείων γενικότερα, αποκτώντας την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα πολιτιστικά Ιδρύματα.

Οι παρακάτω επιμέρους δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί Παρέα στο Μουσείο»:

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019

210 μαθητές από 14 ειδικά σχολεία ή κέντρα εκπαίδευσης ΑμεΑ ξεναγήθηκαν στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου και συμμετείχαν σε ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια με διαφορετικές θεματικές, οι οποίες είχαν ως βάση τον πολιτισμό και τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εργαστηρίου του Μουσείου.

176 παιδιά συμμετείχαν στα εργαστήρια που υλοποιεί το ΜΚΤ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» και τον οργανισμό «Φλόγα» για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, που φοιτούν στο Δημοτικό, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα εκπαιδευτικά εργαστήρια εκτός Αττικής, στα οποία συμμετείχαν 60 παιδιά από 4 ειδικά σχολεία του Βόλου.

«Κάθε Μάρτιο βλέπουμε με μεγάλο ενθουσιασμό ζωγραφιές από όλες τις ηλικίες και η έκπληξη είναι πάντα η ίδια. Η φαντασία και ο αυθορμητισμός τους δημιουργεί χιλιάδες αναπάντεχες εικόνες κάθε μία από τις οποίες κρύβει λίγο από τον τόσο ιδιαίτερο κόσμο τους. Κάθε χρόνο η κριτική επιτροπή με πολλή δυσκολία επιλέγει τους νικητές του διαγωνισμού, αν και τελικά νικητές είναι όλοι όσοι συμμετέχουν και ακόμα πιο πολύ όλοι όσοι έχουν την τύχη να επισκεφθούν την έκθεση των έργων, που κάθε φορά είναι σαν ένα μεγάλο δώρο των παιδιών σε όλους εμάς. Ο παιδικός διαγωνισμός έχει γίνει πια θεσμός, τα σχολεία από όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό τον περιμένουν και μας εκπλήσσουν με τα έργα τους.»

Χαρά Μαραντίδου
Μέλος Κριτικής Επιτροπής, Αρχιτέκτονας/Εικαστικός

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τεχνολογική Αναβάθμιση της «Σφαίρας» και του «Θόλου Προβολής» στο Κέντρο ΓΑΙΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αποτελεί ένα πρωτοποριακό κέντρο επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό τη μελέτη, τη συντήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την ευαισθητοποίηση του επισκέπτη με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στο Κέντρο ΓΑΙΑ γίνεται με διαδραστικό τρόπο μια πρώτη γνωριμία με τον πλανήτη, τα τοπία, τη βλάστηση και τον ζωικό πλούτο του, καθώς και την παρέμβαση του σύγχρονου ανθρώπου στο περιβάλλον, μέσω των εκθέσεων που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και στις οποίες εφαρμόζονται οι νεότερες μέθοδοι της μουσειολογίας και της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο πλανήτης ζωντανεύει στο Αίθριο του Μουσείου μέσω της «Σφαίρας», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της μόνιμης έκθεσης του Κέντρου και προβάλλει ποικίλες γεωμορφολογικές όψεις της περιστρεφόμενης Γης. Η παγκοσμίως μοναδική αυτή κατασκευή ύψους 5 μέτρων, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, παρουσιάζει με περιεκτικό και κατανοητό τρόπο τη γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη από τη γέννησή του πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια έως σήμερα, τη διαδικασία της ορογένεσης, την επίδραση του Ήλιου στη Γη, αλλά και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.

Παράλληλα, ο ημισφαιρικός «Θόλος Προβολής» διαμέτρου 7 μέτρων και χωρητικότητας περίπου 25 ατόμων που βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο αποτελεί ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο, μέσω του οποίου εκατοντάδες επισκέπτες και κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας, εκπαιδεύονται καθημερινά με κύριο στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για υποστήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης, χρηματοδότησε την τεχνολογική και θεματολογική αναβάθμιση της «Σφαίρας» και του «Θόλου Προβολής» στο Κέντρο Γαία. Η τεχνολογική αναβάθμιση της «Σφαίρας» θα επεκτείνει τις δυνατότητές της, καθώς μέσω του προηγμένου συστήματος προβολής «Science On a Sphere», των βίντεο-προβολέων τεχνολογίας λέιζερ και του νέου περιεχομένου (datasets) που σχεδιάστηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των Η.Π.Α., οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πολλά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη, όπως τα ατμοσφαιρικά ρεύματα, ο καιρός, οι σεισμοί, τα τσουνάμι, κ.ά.. Παράλληλα, ο «Θόλος Προβολής», ο οποίος θα εξοπλιστεί με βίντεο-προβολείς λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένες ταινίες θόλου υψηλής ποιότητας.

«Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι το πρώτο Μουσείο στη χώρα μας που εφάρμοσε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο του τη διαμόρφωση συνείδησης στους νέους για έναν κώδικα αξιών με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. Χιλιάδες μαθητές παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Ειδικότερα για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, την Κλιματική Αλλαγή, θεωρήσαμε ότι η ενημέρωση της νέας γενιάς, είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά.»

Φαλή Βογιατζάκη
Πρόεδρος Δ.Σ. Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες των νέων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, μέσω της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος μεταπτυχιακών υποτροφιών.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης συνεκτιμάται ένα σύνολο κριτηρίων, με ιδιαίτερη βαρύτητα να προσδίδεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, την εκπαιδευτική εξέλιξη και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.

«Η λήψη υποτροφίας από το Ίδρυμα Λάτση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία και ταυτόχρονα μια σημαντική πρόκληση. Οι σπουδές στο εξωτερικό και δη στο Παρίσι είναι πολυδάπανες. Με την υποτροφία αυτή μου δόθηκε η ευκαιρία να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στο μεταπτυχιακό μου χωρίς δεύτερες σκέψεις. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα για τη στήριξη και την πίστη που δείχνει στο πεδίο των Πολιτικών Επιστημών και των Διεθνών Σχέσεων, η οποία για τα ελληνικά δεδομένα παραμένει ισχνή και σίγουρα κάτι λιγότερο από δεδομένη.»

Παναγιώτης Μουμτσάκης
Master in Public Policy, Paris Institute of Political Studies - Sciences Po
Παρίσι, Γαλλία

«Η εν λόγω υποτροφία αποτελεί σημαντική υποστήριξη και αρωγή τόσο προς εμένα όσο και προς την οικογένειά μου για την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού. Έχοντας ήδη συμπληρώσει το πρώτο εξάμηνο σπουδών, είναι αναμφίβολο ότι οι υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος με τις πολύωρες παρακολουθήσεις μαθημάτων, τις πολυάριθμες εργασίες και το εξαντλητικό προσωπικό διάβασμα, απαιτούν προσωπικό μόχθο και πλήρη αφοσίωση χωρίς περισπασμούς. Δεδομένων τούτων, χάρη στην υποτροφία είμαι σε θέση να επικεντρωθώ στις ανάγκες του προγράμματος και να καταβάλλω κάθε προσπάθεια για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, χωρίς οικονομικές έγνοιες και ανησυχίες. Χωρίς την υποστήριξη του Ιδρύματος, η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο μου προσφέρει υψηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με τον αναδυόμενο τομέα της ρύθμισης της τεχνολογίας και τις προκλήσεις της σημερινής τεχνολογικά προσανατολισμένης κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να ήταν πιθανή, ή τουλάχιστον, το ίδιο ομαλή.»

Ζωή Βελαέτη
Law and Technology (LLM), Tilburg University
Τίλμπουρχ, Ολλανδία

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Chevening

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ιδρύματος για την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, τον Σεπτέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η συνεργασία του με τη Βρετανική Κυβέρνηση με σκοπό την επανεκκίνηση του Προγράμματος Υποτροφιών Chevening στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος χορηγήθηκαν δύο υποτροφίες Chevening για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι Υποτροφίες Chevening αποτελούν το διεθνές Πρόγραμμα Υποτροφιών της Βρετανικής Κυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεργαζόμενους φορείς και οι οποίες απονέμονται σε υποψήφιους με ηγετικές ικανότητες και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, υπευθυνότητα και ικανότητα να επιφέρουν αλλαγές μέσω της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Η δημόσια πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αφορούσε στην πλήρη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεθνούς Ανάπτυξης και των Πολιτικών Επιστημών. Προτεραιότητα δόθηκε σε υποψηφιότητες για προγράμματα που σχετίζονται με την Κοινωνία των Πολιτών και τη Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Οι δύο υποψήφιοι που ξεχώρισαν, τόσο λόγω των υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων όσο και της ολοκληρωμένης προσωπικότητάς τους, ήταν η Αναστασία Μπενέκου στον τομέα της Διοίκησης και ο Mochament Elsaer στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η Αναστασία και ο Mochament θα παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα «The Kent MBA» στο University of Kent και «MA War Studies» στο King's College London, αντίστοιχα, με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν με την επιστροφή τους στην Ελλάδα τις γνώσεις τους και την εμπειρία που αποκόμισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον τομέα απασχόλησής τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 απονεμήθηκαν 1.735 Chevening υποτροφίες σε φοιτητές από 140 χώρες, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε 177 Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι 50.000 και πλέον απόφοιτοι Chevening σε όλο τον κόσμο συνιστούν ένα αναγνωρισμένο και με μεγάλη επιρροή παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο.

Κατά τον 1ο κύκλο του Προγράμματος στην Ελλάδα, που υλοποιήθηκε από το 1984 έως το 2002, χορηγήθηκαν 112 υποτροφίες Chevening.

«H υποτροφία Chevening, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, μου προσέφερε την ευκαιρία να σπουδάσω σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλύπτοντας α δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσής μου, μου επιτρέπει να εστιάσω πραγματικά μόνο στις σπουδές μου και στην εξέλιξή μου ως επαγγελματίας. Εκτός αυτού, μου δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσω ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, να διδαχθώ από αυτούς αλλά και να συνεργαστώ μαζί τους στο πώς θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για τις χώρες μας. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή και ευγνώμων που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, η οποία ήδη από την πολύ αρχή μοιάζει σαν μια εμπειρία που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή.»

Αναστασία Μπενέκου
The Kent MBA, University of Kent
Κάντερμπερι, Ηνωμένο Βασίλειο

«Η υποτροφία Chevening αποτελεί σπουδαίο σταθμό της καριέρας μου. Ως Έλληνας υπότροφος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών μου δίνεται η ευκαιρία να σπουδάσω στο διακεκριμένο τμήμα Πολεμικών Σπουδών του Λονδίνου. Πρόσφατα, παρακολούθησα το φημισμένο «Chevening Orientation» κατά τη διάρκεια του οποίου γνώρισα νέους ηγέτες από όλο τον κόσμο και υψηλόβαθμο προσωπικό από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Αναμφίβολα, η υποτροφία Chevening έχει συμβάλει καθοριστικά στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου εξέλιξη.»

Mochament Elsaer
MA in War Studies, King's College London
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ

Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας

To Δίκτυο Ναυαρίνο, έχοντας ως στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της αριστείας στην Ελλάδα, έχει αναλάβει τη διοργάνωση της ετήσιας Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας που λειτουργεί από το 2002, αρχικά στην Ολυμπία και από το 2015 στο Ναύπλιο. Η Ακαδημία είναι ένα εντατικό θερινό σχολείο για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές καθώς και νέους επαγγελματίες στον τομέα της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων και ιδρύθηκε με σκοπό τη θεμελίωση αφενός ενός φόρουμ για υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό έργο και αφετέρου μιας πλατφόρμας για τη δημιουργία και εδραίωση ακαδημαϊκών δικτύων συνεργασίας.

Θεωρείται από τα καλύτερα θερινά προγράμματα του είδους του στην Ελλάδα και από τα πιο επιτυχημένα παγκοσμίως, στο οποίο διδάσκουν επισκέπτες-καθηγητές από κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής αλλά και του υπόλοιπου κόσμου και από το 2014 τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Διεθνών Σπουδών. Μέσω των δραστηριοτήτων της έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αναζωογόνηση της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα και έχει ενθαρρύνει νέους και πολλά υποσχόμενους ερευνητές στην προσπάθειά τους να καταξιωθούν και να προσφέρουν αξιόλογο έργο στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Κάθε χρόνο φοιτούν στην Ακαδημία περίπου 30-40 Έλληνες φοιτητές και πολλοί από αυτούς επιτυγχάνουν σημαντικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές διακρίσεις. Το Ίδρυμα κάλυψε το κόστος συμμετοχής 10 μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ελλάδα στη Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο τον Ιούλιο του 2019.

«Χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος, η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας 2019 κατάφερε να προσελκύσει εκείνους τους καθηγητές και σπουδαστές που την έχουν καταστήσει το νούμερο ένα θερινό πρόγραμμα διεθνών σχέσεων και πολιτικής επιστήμης στην Ευρώπη. Για όλους εμάς που εργαζόμαστε, εδώ και δεκαετίες, υπέρ της εξωστρέφειας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το Ίδρυμα επιβεβαίωσε τη θέση του ως κορυφαίου πυλώνα στήριξης των προσπαθειών μας.»

Δημήτρης Καιρίδης
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Διευθυντής της Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

Το Ίδρυμα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία και το έργο του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) από την ίδρυσή του το 2015. Το ΚΕΑΕ έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση και χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, απευθύνοντας ετησίως δημόσιες προσκλήσεις προς υποβολή ερευνητικών προτάσεων από νέους ερευνητές. Επιπλέον, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις με στόχο την περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς το ευρύ κοινό.

Με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των διακοσίων ετών από το 1821, το ΚΕΑΕ σχεδιάζει και συντονίζει ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», το οποίο χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για το 1821, στην οποία το κοινό μπορεί να αναζητήσει υλικό σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση, όπως επιστημονικές μελέτες, αρχεία, έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, δημοτικά τραγούδια, κειμήλια κ.ά., καθώς και να δει ψηφιακά εκθέματα, τα οποία θα μεταφέρουν τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την Ελληνική Επανάσταση.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

Η εφαρμογή θα αποτελείται από τα ακόλουθα επίπεδα:

 1. Ψηφιακό Αποθετήριο: Η οργανωτική υποδομή του έργου, στην οποία συγκεντρώνεται αρχειακό, οπτικό και ακουστικό υλικό σχετικό με το 1821 με κατάλληλη ταξινόμηση. Η υποδομή θα μπορεί να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό.

 2. Ιστότοπος: Το ενιαίο περιβάλλον παρουσίασης του ψηφιακού αποθετηρίου, το οποίο θα επιτρέπει τη διασύνδεση των ψηφιακών συλλογών του.

 3. Ψηφιακά Εκθέματα: Με βασικό αιτούμενο τη ζωντανή παρουσίαση του ψηφιακού αποθετηρίου, ο ιστότοπος θα αξιοποιεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο οπτικής παρουσίασης της πληροφορίας. Τα «ψηφιακά εκθέματα» θα προτείνουν σενάρια χρήσης του υλικού και ψηφιακές εξιστορήσεις κατανοητές σε ένα ευρύ κοινό, τα οποία θα μεταφέρουν τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την Ελληνική Επανάσταση.

 4. Έκθεση: Η επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος θα παρουσιάσει κάποια από τα παραπάνω ψηφιακά εκθέματα σε έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη στο Κτίριο της οδού Πειραιώς το 2021.

«Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821;» – Μια σχολική δράση τοπικής ιστορίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιείται εκπαιδευτική δράση για σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα, όπου τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν στην ευρύτερη περιοχή της σχολικής τους μονάδας τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όπως μνημεία και ηρώα, δρόμους, πλατείες, βιβλία, αντικείμενα τέχνης, κ.ά. και να καταγράψουν τα στοιχεία που προκύπτουν σε ειδική ψηφιακή διαδικτυακή φόρμα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι ερευνητές και συνδιαμορφωτές του Προγράμματος.

Μέχρι στιγμής, συνολικά 4.389 καρτέλες έχουν εισαχθεί στη Βάση Δεδομένων του Προγράμματος, εκ των οποίων:

«Η φετινή χρονιά είδε τη δημοσιοποίηση του ερευνητικού μας προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» που κορυφώθηκε με το επιτυχημένο συνέδριο που διοργανώσαμε τον Μάρτιο 2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Πλήθος νέων ερευνητών, πρωτότυπες παρουσιάσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις έδωσαν το στίγμα ενός ερευνητικού έργου που είναι πρωτοπόρο και προκαλεί το επιστημονικό ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Παράλληλα, επιλέξαμε και ενισχύσαμε μια ακόμα ομάδα νέων ερευνητών, οι οποίοι αντλώντας από την ευρωπαϊκή εμπειρία γύρω από θέματα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, παρουσίασαν πρωτότυπες και καινοτόμες έρευνες. Η υποστήριξη από πλευράς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες δράσεων, μάς επέτρεψε και φέτος να προχωρήσουμε στην πλήρη υλοποίηση των στόχων μας.»

Δρ Άντα Διάλλα
Πρόεδρος Δ.Σ. Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερευνητικού Προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του
1821: Ψηφιακό Αρχείο»

ST ANTONY’S COLLEGE ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (SEESOX)

Greek Diaspora Project

Το Ίδρυμα συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές του Greek Diaspora Project, που αποτελεί μια συστηματική ερευνητική προσπάθεια καταγραφής των σύγχρονων διαστάσεων της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγκεκριμένα από το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX), με επικεφαλής συντονιστή του έργου τον διευθυντή του SEESOX, Δρ. Όθωνα Αναστασάκη. Το πολυδιάστατο αυτό project εξερευνά τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και διασποράς στο υπάρχον πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, μελετά πώς η ελληνική διασπορά μπορεί να επηρεάσει την πολιτική και οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας και εξετάζει τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ελληνικού κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας με τη διασπορά.

Οι κύριοι και αλληλένδετοι στόχοι του Greek Diaspora Project είναι, πρώτον, να εξεταστεί η ελληνική περίπτωση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συγκριτικής έρευνας για την παγκόσμια διασπορά, αντλώντας από τον ερευνητικό πλούτο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και δεύτερον, να παραχθεί έρευνα που θα συμβάλει καθοριστικά στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών όσον αφορά στη σχέση της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε, πέραν της πανεπιστημιακής κοινότητας, να είναι κατανοητό και στο ευρύ κοινό.

Το πολυεπίπεδο ερευνητικό έργο του Greek Diaspora Project στο SEESOX ασχολείται κυρίως με τομείς όπως η φιλανθρωπία, η πολιτική συμμετοχή της διασποράς, οι Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας, η φυσιογνωμία του νέου ελληνικού μεταναστευτικού κύματος και η συγκριτική έρευνα. Επιπλέον, μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων του είναι και η δημιουργία του Παγκόσμιου Ψηφιακού Χάρτη της Ελληνικής Διασποράς, ενός δυναμικού εργαλείου που καταγράφει και απεικονίζει την παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων και οργανισμών της διασποράς ανά τον κόσμο και παρέχει μία πλατφόρμα επικοινωνίας και διάδρασης για τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

22 άτομα από 8 χώρες συμμετέχουν στο Project.

Τέχνες & Πολιτισμός

Η προβολή του Ελληνικού πολιτισμού και η στήριξη νέων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού εντάσσεται στην στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας του με οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τεχνών & του Πολιτισμού.

Πρόγραμμα «START – Create Cultural Change»

Το «START – Create Cultural Change» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και υποτροφιών για ανερχόμενους διαχειριστές πολιτισμού στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος υποστηρίζονται νέοι δημιουργοί, ώστε να προωθήσουν τις πολιτιστικές τους πρωτοβουλίες, οι οποίες στόχο έχουν να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στο τοπικό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα START εκτυλίσσεται στη Γερμανία και την Ελλάδα σε τρεις φάσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υποτρόφους του προγράμματος να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε ανεξάρτητες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

To Ίδρυμα Λάτση για τρίτη συνεχή χρονιά απένειμε τα Βραβεία Ανάπτυξης (Scaling Awards). Οι διακριθέντες για το 2019 είναι οι:

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

«To Πρόγραμμα 'START – Create Cultural Change' ήταν για εμάς ένα αληθινό ξεκίνημα. Μας δόθηκε η ευκαιρία μία ιδέα που πριν ένα χρόνο είχε αποτυπωθεί σε 500 λέξεις ένα χρόνο μετά να είναι κάτι ζωντανό. Επίσης μέσα από το πρόγραμμα φτάσαμε στα όριά μας. Νιώσαμε τι σημαίνει να κολυμπάς σε «βαθιά και άγνωστα νερά». Νομίζω αυτό είναι και το πιο βασικό μήνυμα: Να μην φοβούμαστε το άγνωστο αλλά να τολμούμε και να δημιουργούμε. Και όταν σε αυτή τη διαδικασία δέχεσαι την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη από προγράμματα όπως το START, τότε όλα είναι καλύτερα.»

Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος
Ιδρυτής, «Messolonghi By Locals»

«Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε με τον τρόπο μας στη μείωση της απομόνωσης των ασθενών και επιζώντων, στην κατάρριψη προβληματικών στερεοτύπων για την ασθένεια, και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η αποστολή μας συνεχίζεται, χάρη στο Scaling Award από το Ίδρυμα Λάτση, με το οποίο ξεκινάμε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 'Eyes of Light', αναπτύσσοντας τις δράσεις μας, για να μεγιστοποιήσουμε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο το 2020. Επίσης, χάρη στη στήριξη του Ιδρύματος, διευρύνουμε το όραμα μας: μια κοινωνία στην οποία όλοι οι άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες θα βρίσκουν ανακούφιση και ενθάρρυνση μέσα από τις ευεργετικές ιδιότητες της τέχνης.»

Δήμητρα Ερμείδου
Σχεδιασμός & Υπεύθυνη Υλοποίησης/Εισηγήτρια
Εργαστηρίων, «Eyes of Light»

«Το ‘MakeSomeNoiz’ μπήκε σε τροχιά χάρη στην εκπαίδευση και καθοδήγηση της ομάδας του ‘START – Create Cultural Change’. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, στο κέντρο της Αθήνας δημιουργήθηκε μια μπάντα χάλκινων πνευστών από εφήβους που κατάγονται από 8 διαφορετικές χώρες. Μια ομάδα ανθρώπων που ξεκίνησε να σκέφτεται και να πράττει στα πλαίσια ενός συλλογικού κοινωνικού εγχειρήματος με πρόσχημα τη μουσική. Το Scaling Award του Ιδρύματος Λάτση πυροδότησε την εξωστρέφεια, τη συνεργασία με διάφορες ομάδες και τη συμμετοχή σε δράσεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από τις οποίες τα παιδιά ήρθαν πιο κοντά αναπτύσσοντας την κοινωνική τους ευφυΐα, τις μουσικές τους δεξιότητες, τη φιλία και την αλληλεγγύη.»

Domenico Bonassi
Διαχειριστής, «MakeSomeNoiz»

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κεντρική Επετειακή Έκθεση 1821-20214

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία 1821-2021» της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Ιδρυμάτων για τον εορτασμό της εθνικής παλιγγενεσίας, θα είναι ο κύριος χρηματοδότης της Κεντρικής Επετειακής Έκθεσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η οποία θα εγκαινιασθεί τον Μάρτιο του 2021 στην έδρα του, στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματός του για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Παράλληλα, οι επιμέρους εκθέσεις του Μουσείου σε οκτώ περιφέρειες της χώρας θα χρηματοδοτηθούν από την Εθνική Τράπεζα και τα κοινωφελή ιδρύματα: Ίδρυμα Ευγενίδου, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Ίδρυμα Λαμπράκη, Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) έχοντας ως αποστολή του τη συλλογή, διάσωση, μελέτη και ανάδειξη κειμηλίων και μαρτυριών σχετικών με τη νεότερη ελληνική ιστορία αποτελεί ένα από τα κυριότερα αποθετήρια ιστορικών κειμηλίων και πηγών έρευνας στη χώρα. Ειδικότερα για την περίοδο Διαφωτισμός-Επανάσταση-Συγκρότηση Ελληνικού Κράτους, με αιχμή το 1821, στο ΕΙΜ φυλάσσεται ο μέγιστος αριθμός σημαντικότατων τεκμηρίων. Με δεδομένο αυτό, το ΕΙΜ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ενόψει της επετείου αναπτύσσοντας ένα σύνολο δράσεων εθνικής εμβέλειας που αναδεικνύουν πολυδιάστατα τον Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας με αποκορύφωμα την παρουσίαση της κεντρικής έκθεσης.

Στόχος του Μουσείου είναι μέσω του επετειακού του προγράμματος με τίτλο «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21», να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό, τον διάλογο και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, επανασυστήνοντας στο σημερινό κοινό τα κειμήλια των συλλογών του.

Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Επετειακής Έκθεσης, η οποία θα περιγράφει όλη την ιστορική περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και θα αναδείξει την προετοιμασία, το ξέσπασμα, την ακτινοβολία και την παρακαταθήκη της μέσα από τα σπάνια κειμήλια και το αρχειακό υλικό του Μουσείου. Η έκθεση θα παρουσιάσει τη θέση της Επανάστασης στη διεθνή συγκυρία, θα εστιάσει στα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές της καθώς και στον ρόλο του Αγώνα στη διαμόρφωση του Ελληνικού κράτους και τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, για πρώτη φορά μια επετειακή έκθεση για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 θα εμπλουτιστεί με πρωτότυπα διαδραστικά εκπαιδευτικά εκθέματα και ψηφιακές εφαρμογές.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί ως ενιαία αφήγηση προσεγγίζοντας την Επανάσταση με σύγχρονη ματιά και θα αναπτύσσεται σε επτά θεματικές ενότητες:

 1. Πριν σημάνει '21. Υπόβαθρο και προετοιμασία

 2. Τα του δράματος πρόσωπα και γεγονότα

 3. Η ώρα της θάλασσας

 4. Πολιτική και διπλωματία

 5. Αντανακλάσεις του ελληνικού χρόνου

 6. Μια κοινωνία σε πόλεμο

 7. «Γι' αυτά πολεμήσαμε»

«Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έχει χαρακτηριστεί και ως «Κιβωτός της Εθνικής Μνήμης». Η υπόστασή του το κατατάσσει στην πρωτοπορία του εορτασμού των 200 χρόνων του βίου της Ελλάδος, ως ανεξαρτήτου Κράτους. Με εκθέσεις και δράσεις συνθέτει βήμα-βήμα το ψηφιδωτό που αποδίδει τους αγώνες του λαού μας για επιβίωση και ελευθερία. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ενστερνίστηκε και μοιράστηκε με το ΕΙΜ την ιδέα, το πολύτιμο περιεχόμενο της «Εθνικής Κιβωτού» να αναδειχθεί στην έκθεση που θα διοργανώσει στον χώρο του το 2021 ως εμβληματικό γεγονός των εορτασμών της 200ετηρίδας από την Επανάσταση του 1821. Στόχος της έκθεσης είναι να ελκύει αισθητικά, να παρέχει ευχάριστα την πληροφορία, να αξιοποιήσει τις ψηφιακές εφαρμογές, αλλά συγχρόνως να είναι διεισδυτική και πολυεπίπεδη.»

Ευθυμία Παπασπύρου
Διευθύντρια, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Ενίσχυση Λειτουργίας & Προγραμμάτων για Ειδικά Σχολεία και Επισκέπτες με Δυσκολίες Πρόσβασης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για την υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, υποστήριξε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Μπενάκη, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές ειδικών σχολείων, καθώς και σε επισκέπτες με δυσκολίες πρόσβασης. Μέσω των ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις συλλογές, τα αρχεία και τις επιλεγμένες εκθέσεις του Μουσείου και να εξοικειωθούν με ποικίλες μορφές τέχνης, συμμετέχοντας σε δημιουργικές δράσεις.

Οι παρακάτω επιμέρους δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Μαθητές Ειδικών Σχολείων

«Μια μέρα με τα Παιχνίδια»

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών, μέσω δραστηριοτήτων που βασίζονται στη διαδραστικότητα και τη βιωματική μάθηση.

«Βλέπω, Αγγίζω, Αισθάνομαι τη ζωή και την τέχνη, μέσα στη Νεοελληνική Συλλογή»

Το πρόγραμμα προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση της παραδοσιακής ζωής και τέχνης, βασισμένη στη διαδραστικότητα, τα πολυαισθητηριακά ερεθίσματα και τη βιωματική μάθηση. Τα παιδιά συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, περιηγούνται στη Νεοελληνική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού και, προσεγγίζοντας με όλες τους τις αισθήσεις τα επιλεγμένα αντικείμενα, εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

«Πρόσωπα σε κύκλο»

Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον εικαστικό Χρήστο Μητά, οι πίνακες και τα γλυπτά της Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα συνδυάζονται σε μία διαφορετική διαδρομή με θέμα τη φιλία και τις ανθρώπινες σχέσεις εντός της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με ευφάνταστους τρόπους, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των χεριών ή της κίνησής τους και να διαμορφώσουν την αισθητική τους αντίληψη.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Ενήλικες με Απώλεια Όρασης

«Βλέποντας με τις Αισθήσεις»

Το μηνιαίο πρόγραμμα περιηγήσεων και εργαστηρίων απευθύνεται σε επισκέπτες με μειωμένη όραση ή τυφλότητα και τους συνοδούς τους και τους προσκαλεί να γνωρίσουν το Μουσείο μέσα από αναλυτικές λεκτικές περιγραφές και αφηγήσεις βασισμένες στην αφή, την κίνηση, τον ήχο και τις ιστορίες πίσω από τα εκθέματα.

116 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε 4 διαφορετικούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Μουσείο – Στρατηγείο της Επανάστασης του Θερίσου (1905)

Το Ίδρυμα Λάτση υποστήριξε το έργο του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», συγχρηματοδοτώντας τις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και μουσειακής αναβάθμισης του Μουσείου – Στρατηγείου της Επανάστασης του Θερίσου (1905) στα Χανιά Κρήτης. Το Στρατηγείο στο Θέρισο διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στη νεότερη ιστορία της Κρήτης και από τον Ιούλιο του 2019 λειτουργεί ως σύγχρονος μουσειακός χώρος, υπό τη διαχείριση και φροντίδα του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Κύριος σκοπός του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι η λειτουργία, σε εθνικό επίπεδο, ενός δυναμικού ευρωπαϊκού ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο θα αποτελεί έναν κεντρικό θεσμό συντονισμού της έρευνας και μελέτης του έργου και της ζωής του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθώς και της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Με σημείο αναφοράς την εμβληματική προσωπικότητα του Ελευθέριου Βενιζέλου, το Ίδρυμα ασχολείται με πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως η συγκρότηση βιβλιοθήκης και αρχείου, η υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι εκδόσεις, η δημιουργία Μουσείων και η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, την ανάδειξη και διάδοση του έργου και της παρακαταθήκης του Έλληνα πολιτικού.

Το Μουσείο, το οποίο έχει συνδεθεί άρρηκτα με την πολιτική και προσωπική δράση του Ελευθέριου Βενιζέλου, εγκαινιάστηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2019 και περιλαμβάνει μία πλούσια συλλογή κειμηλίων από την περίοδο της Επανάστασης του 1905. Στα εκθέματα της έκθεσης, η οποία εκτείνεται στους δύο ορόφους του κτιρίου, συγκαταλέγεται πρωτότυπο μουσειακό υλικό και πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο του Ιδρύματος, όπως η αυθεντική σημαία-λάβαρο της επανάστασης με την αναγραφή «Θέρισο 1905», μία αυθεντική καθημερινή ενδυμασία Κρητικού του 19ου αιώνα, καθώς και από σημαντικές πρόσφατες δωρεές, όπως δύο τουφέκια που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επανάσταση κ.ά.. Επιπλέον, μέσω εποπτικού υλικού από τις αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος, παρουσιάζεται η πορεία της Κρητικής Πολιτείας μέχρι τη 2η φάση της (1898-1908), καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα και πρωταγωνιστές της Επανάστασης του Θερίσου. Εντός του έτους 2020 πρόκειται να εγκατασταθούν στο Μουσείο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με διαδραστικό περιεχόμενο για τους επισκέπτες, με σκοπό τη βελτίωση της μουσειακής εμπειρίας τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

Ενίσχυση Λειτουργίας & Διοργάνωση Συναυλιών

Σε συνέχεια της ιδρυτικής χρηματοδότησης για τη δημιουργία της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ) το 2017, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε τη λειτουργία της Ορχήστρας και τη διοργάνωση συναυλιών της κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2018-2019.

Η ΕΛΣΟΝ, η οποία ιδρύθηκε από τον αρχιμουσικό Διονύση Γραμμένο, αποτελείται από νέους μουσικούς από την Ελλάδα καθώς και από Ελληνίδες και Έλληνες μουσικούς που διαμένουν στο εξωτερικό. Βασικός σκοπός της είναι ο εντοπισμός, η καθοδήγηση, η εκπαίδευση και η ανάδειξη νέων ταλαντούχων μουσικών στο συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο, υπό την καθοδήγηση παγκοσμίου φήμης σολίστ και εξαρχόντων των ελληνικών, αλλά και μεγάλων ευρωπαϊκών ορχηστρών. Η ΕΛΣΟΝ στοχεύει να γίνει το φυτώριο ανάδειξης των νέων μουσικών και να τους παρέχει πολύτιμη εμπειρία συνύπαρξης και συνεργασίας εντός ενός μεγάλου μουσικού συνόλου, όπως είναι μία ορχήστρα. Η συμμετοχή στην ορχήστρα είναι δωρεάν, κατόπιν ακρόασης, ενώ καλύπτονται όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μουσικών.

Κύριο χαρακτηριστικό της δραστηριότητας της ΕΛΣΟΝ είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και η δωρεάν πρόσβαση στις συναυλίες της, με στόχο την επαφή του νεανικού κοινού με τη συμφωνική μουσική και τις αξίες που πρεσβεύει. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών, αλλά και σε νέους ανεξάρτητους μουσικούς, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα παρακολούθησης της ανοιχτής γενικής πρόβας της Ορχήστρας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη γνωριμία με την Ορχήστρα στον χώρο δοκιμών της.

Εντός του 2019, το έργο της ΕΛΣΟΝ αναγνωρίστηκε διεθνώς καθώς επιλέχθηκε να συμμετέχει ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ορχηστρών Νέων. Μεταξύ άλλων, μέσω αυτής της συνεργασίας δίνεται η ευκαιρία στους μουσικούς της ΕΛΣΟΝ να εκπροσωπούν την Ορχήστρα στο εξωτερικό, συμπράττοντας κάθε φορά με τις αντίστοιχες Εθνικές Ορχήστρες Νέων της κάθε χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής MusXchange που συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με τη συναυλία «ΕΛΣΟΝ Reworks» όπου παρουσιάστηκαν πρωτότυπα έργα και παραλλαγές του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου για συμφωνική ορχήστρα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα και τη συναυλία με Μουσική Δωματίου και Ορχήστρα Εγχόρδων της ΕΛΣΟΝ, ολοκληρώθηκε η δεύτερη καλλιτεχνική περίοδος της ΕΛΣΟΝ. Οι δύο συναυλίες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και Μάρτιο του 2019 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αντίστοιχα.

«Η ορχήστρα μας αποτελείται από νέους Έλληνες μουσικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού με μεγάλη διάθεση για δουλειά. Η συνεργασία μεταξύ μας αλλά και με τον Μαέστρο είναι εξαιρετική και δουλεύουμε μέσα σε μια πολύ ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Στην ορχήστρα αυτή έχω μάθει να μπορώ να ακούω τους άλλους και να προσαρμόζομαι σε ένα σύνολο, ώστε να λειτουργώ καλύτερα μέσα σε αυτό. Πέρα από αυτό, έχω ήδη αποκτήσει ένα διαφορετικό και σημαντικό ρεπερτόριο, με το οποίο δε θα είχα επαφή παίζοντας μόνο ως σολίστας. Είμαι ενθουσιασμένος με όσα έχει καταφέρει η ορχήστρα μας μέχρι τώρα, αλλά και για αυτά που φαντάζομαι ότι μπορεί να δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον και είμαι σίγουρος ότι θα έχει μια λαμπρή πορεία, γεμάτη επιτυχίες.»

Γιώργος Μπάνος, Bιολί (20 ετών)
Ακαδημία Μπάρενμποϊμ-Σαΐντ, Γερμανία

«Το βίντεο της εναρκτήριας συναυλίας της ΕΛΣΟΝ που έκανε ιδιαίτερα έντονη την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έκανε να πληροφορηθώ για την ύπαρξη της τότε νεοϊδρυθείσας ορχήστρας. Στην πρώτη μου πρόβα με την ΕΛΣΟΝ, ο επαγγελματισμός των μελών της ορχήστρας με έκαναν από το πρώτο λεπτό να αισθανθώ πως βρίσκομαι σε μια επαγγελματική ορχήστρα και όχι σε μια ορχήστρα νέων. Επίσης, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο επήλθε από την πρώτη μόλις πρόβα, σε διάστημα δηλαδή μερικών ωρών, με εντυπωσίασε τόσο ώστε να είναι βαθιά χαραγμένη στην μνήμη μου αυτή η πρώτη μου γνωριμία με την ορχήστρα, λεπτό προς λεπτό έναν χρόνο μετά και για πολλά χρόνια ακόμα.»

Μαρία Σκανδάλη, Βιολοντσέλο (26 ετών)
Βασιλικό Ωδείο της Χάγης, Ολλανδία

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Πρόγραμμα «Οι Νέοι της Όπερας»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Νέοι της Όπερας» είναι μία πρωτοβουλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) με κύριο στόχο να προσφέρει δωρεάν σε νέους καλλιτέχνες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία υπό την καθοδήγηση και εποπτεία καταξιωμένων καλλιτεχνών και επαγγελματιών. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ήταν υποστηρικτής του προγράμματος και το 2019, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία κατά την οποία οι νέοι καλλιτέχνες αποκτούν τα εφόδια και τα εργαλεία που θα τους καταστήσουν ουσιαστικά καταρτισμένους επαγγελματίες σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον χώρο του Λυρικού Θεάτρου.

Μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, μέσα από μια χρονιά προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών εργασίας στην ΕΛΣ, να εξελίξουν και να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους λαμβάνοντας μέρος σε τουλάχιστον δύο παραγωγές ειδικά επιλεγμένες και ανεβασμένες για το οπερατικό αυτό σύνολο. Η δεύτερη καλλιτεχνική περίοδος του εκπαιδευτικού προγράμματος ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της όπερας «Μεγαλοψυχία του Τίτου» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και της όπερας «Καπουλέτοι και Μοντέκκοι» του Βιντσέντζο Μπελλίνι στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ.

Η «Μεγαλοψυχία του Τίτου» είναι η τελευταία όπερα που συνέθεσε ο Μότσαρτ και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο της Πράγας το 1791, ενώ στην ΕΛΣ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1986. Πραγματεύεται βαθιές έννοιες όπως η αλήθεια, η προδοσία, η συγχώρεση, η αγάπη και η φιλία, τις οποίες οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να προσεγγίσουν. Αντίστοιχα, η όπερα του Μπελλίνι «Καπουλέτοι και Μοντέκκοι», που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Teatro La Fenice της Βενετίας το 1830 και στην Ελλάδα σε παραγωγή της ΕΛΣ το 2015 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εστιάζει στην τραγική διάσταση της ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέττας.

Η παραγωγή των παραπάνω έργων αποτέλεσε την κορύφωση του προγράμματος. Η παρουσίαση σε μία μεγάλη αίθουσα και σκηνή με πλήρη ορχήστρα όπερας και σε πραγματικές συνθήκες και χρόνους μιας παραγωγής, έδωσε την ευκαιρία στους καλλιτέχνες να αντιληφθούν τις προδιαγραφές που θα χρειαστεί να θέτουν και να τηρούν στην επαγγελματική τους διαδρομή.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ»

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο

Η ΑΜΚΕ «ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ» ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την υποστήριξη της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας, την αποκατάσταση και αναστήλωση των μνημείων στους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου καθώς και τη μελέτη, διατήρηση και ανάδειξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί το τριετές πρόγραμμα (2019-2021) «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο», σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η εν λόγω πολιτιστική πρωτοβουλία περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων με στόχο τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Επιδαύρου:

Τα αποτελέσματα των έως τώρα ανασκαφικών εργασιών στην περιοχή της Αρχαίας Επιδαύρου είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς έχουν αποκαλυφθεί το θέατρο σε επαφή με λουτρικό συγκρότημα και τμήματα μεγάλου κτιρίου κρήνης κλασικών χρόνων (4ος αιώνας π.Χ.) και στοάς, η οποία κατά την Ρωμαιοκρατία ενσωμάτωσε το τμήμα υδροληψίας της αναμορφωμένης κρήνης. Το θέατρο και η κρήνη αποτελούν δύο ιδιαίτερα σημαντικές κατασκευές για την πρόοδο της έρευνας αρχαίων κτιρίων του είδους τους, ενδιάμεσα των οποίων εικάζεται ότι βρίσκεται το αναφερόμενο από τις αρχαίες πηγές τέμενος του Ασκληπιού.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος, το καλοκαίρι του 2019 υλοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες νότια της ρωμαϊκής στοάς και παράλληλα της δυτικής πλευράς της κρήνης, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη λειψάνων του τεμένους του Ασκληπιού. Επιπλέον, απομακρύνθηκαν οι σωλήνες άρδευσης των αγρών της περιοχής που κάλυπταν τα μνημεία και πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφιση του αρχαιολογικού χώρου και τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχαίου θεάτρου. Η προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή υψηλών επιδόσεων με ειδικό λογισμικό για επεξεργασία νέφους σημείων και φωτογραμμετρική ανάλυση αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για τις εργασίες τεκμηρίωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα τρισδιάστατης λεπτομερούς αποτύπωσης των μνημείων στις διαδοχικές φάσεις εξέλιξης του προγράμματος καθώς και της τελικής τους εικόνας μετά την ολοκλήρωσή του.

«Το Ίδρυμα Λάτση ξεκίνησε το 2019 τη στήριξη ενός τριετούς προγράμματος του οποίου αντικείμενο είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων στην Αρχαία Επίδαυρο. Η πόλη της Επιδαύρου στερείται μέχρι τώρα ενός οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάδειξη ενός πολύ σημαντικού τομέα στο κέντρο, την Αγορά της αρχαία πόλης. Ανασκαφικές εργασίες στοχεύουν στην αποκάλυψη του τεμένους του Ασκληπιού, στην ολοκλήρωση της αποκάλυψης ήδη εντοπισμένων μνημείων, ενώ εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα αναδείξουν το αρχαίο θέατρο της πόλης και άλλα αρχαία οικοδομήματα. Με το τέλος του προγράμματος η πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου θα αποκτήσει γύρω από το γνωστό “Μικρό Θέατρο” έναν ελκυστικά οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο.»

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανασκαφική Έρευνα στην Ακρόπολη του Αρχαίου Μολυκρείου Αιτωλίας

Με την περάτωση των εργασιών της συστηματικής ανασκαφής στο ιερό της Αθηνάς και του Ποσειδώνα στην ακρόπολη του αρχαίου Μολυκρείου στην Αιτωλία που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019, ολοκληρώνεται ένας κύκλος ερευνών 14 ετών, αποκαλύπτοντας σημαντικές αρχαιότητες και μνημεία. Οι ανασκαφικές εργασίες στη θέση Ελληνικά Βελβίνας στη Ναυπακτία έχουν φέρει στο φως σημαντικά οικοδομικά λείψανα και κινητά ευρήματα, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία του ιερού όσο και για τον πολιτισμό της αρχαίας Αιτωλίας και βοηθούν στην ταύτιση του χώρου

με το αρχαίο Μολύκρειο, γνωστό από αναφορές αρχαίων συγγραφέων ως τόπος λατρείας του Ποσειδώνα.

Το 2019 η ανασκαφική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος, επικεντρώθηκε στο εσωτερικό του μεγάλου ναού Β, όπου αποκαλύφθηκε η θεμελίωση ενός προγενέστερου αρχαϊκού ναού από μεγάλους πώρινους, ορθογώνιους λίθους. Επιπλέον, έρευνα στον μεγάλο βωμό απέδωσε όστρακα αγγείων, ειδώλια και νομίσματα. Σε συνδυασμό με ευρήματα προηγούμενων ανασκαφικών περιόδων, όπως αγγεία, νομίσματα διαφόρων κοπών και προελεύσεων που βρέθηκαν δίπλα στο βάθρο του λατρευτικού αγάλματος στο ναό Α, καθώς και σιδερένιων όπλων, συνάγεται πλέον το συμπέρασμα ότι το ιερό είχε μια διάρκεια ζωής και δραστηριότητας από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως και την ύστερη Ελληνιστική Εποχή που φαίνεται ότι ήταν και η περίοδος ακμής του.

Συνολικά, τα μνημεία που αποκαλύφθηκαν κατά τη συστηματική ανασκαφή είναι οι ναοί Α και Β, ο βωμός, η στοά, τα κτίρια Γ και Δ και το στάδιο. Ο μεγάλος βωμός που ανασκάφτηκε μπροστά από τον ναό Α, είναι από τους μεγαλύτερους του είδους του που έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και από τα πλέον εντυπωσιακά μνημεία του ιερού, καθώς βρίσκεται σε ύψωμα με θέα τον Ισθμό της Κορίνθου, όπου βρίσκεται το αντίστοιχο ιερό του Ποσειδώνα. Στην ανατολική πλευρά του ιερού ανακαλύφθηκε το μοναδικό στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα στάδιο – από αυτό της Ολυμπίας –, με τρεις σειρές λίθινων καθισμάτων σε μήκος 32 μέτρων. Η ανακάλυψη του σταδίου αποδεικνύει τη σημαντικότητα, εμβέλεια και ακτινοβολία του ιερού, όπου διοργανώνονταν αθλητικοί αγώνες, πιθανότατα προς τιμήν του Ποσειδώνα. Το κτήριο Γ, που αποκαλύφτηκε μεταξύ των δύο ναών, προκύπτει πως σχετιζόταν με τη λειτουργία του ιερού και ταυτόχρονα χρησίμευε ως χώρος αποδυτηρίων και προετοιμασίας των αθλητών για τους αγώνες, ενώ το κτίριο Δ κοντά στον μεγάλο ναό πιθανότατα αποτελούσε χώρο συνάθροισης ή/και συνεστίασης του ιερατείου και των διοργανωτών των αγώνων.

Προγραμματίζονται οι μελέτες συντήρησης και αναστήλωσης των μνημείων καθώς και οι εργασίες ανάδειξης του χώρου προκειμένου να καταστεί επισκέψιμος. Επιπλέον, τα κινητά ευρήματα πρόκειται να μελετηθούν ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις λατρευτικές πρακτικές που λάμβαναν χώρα στο ιερό.

«Τα τρία τελευταία έτη, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η ανασκαφή χωρίς τη βοήθεια του Ιδρύματος Λάτση προς την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, μέσω της οποίας διενεργείται η έρευνα σε διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο. Με αυτή τη βοήθεια έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθούν, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, οι ανασκαφικές έρευνες, να γίνει αεροφωτογράφιση, να ευπρεπισθεί ο χώρος και να παραδοθεί στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας μαζί με μια πρόταση για αναστηλώσεις και συντηρήσεις των μνημείων, προκειμένου να αναδειχθεί το ιερό και να γίνει επισκέψιμο.»

Νικόλαος Καλτσάς
Επίτιμος Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Διευθυντής της ανασκαφής στο Αρχαίο Μολύκρειο

Κοινωνική Πρόνοια & Ανάπτυξη

Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται σε πλήθος πεδίων της κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υλοποιώντας έργα που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές της Αττικής τον Ιούλιο του 2018, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνεισφέρει στη συλλογική προσπάθεια στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και των υποδομών τους, υλοποιώντας ένα έκτακτο πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας προϋπολογισμού € 5.000.000.

Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, το Ίδρυμα στοχεύει στην κάλυψη άμεσων αναγκών στον τομέα της Υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ως αντίδραση σε μια καταστροφή της έκτασης εκείνης του Ιουλίου 2018 είναι σαφώς ενδεδειγμένη, δεδομένου ότι ο τομέας της Υγείας αποτελεί έναν διαπιστωμένα κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας πολιτικής προστασίας και διαχείρισης οιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της κατάστασης και διερεύνησης και ιεράρχησης των μεγάλων αναγκών, και μετά από συναντήσεις στελεχών του Ιδρύματος με τους επικεφαλής των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών της Αττικής, με Διοικητές Νοσοκομείων της Αττικής και σε συνεργασία με εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, το Ίδρυμα αποφάσισε και δρομολόγησε εντός του 2019 τις ακόλουθες δωρεές:

Παράλληλα, το Ίδρυμα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην άμεση υποστήριξη συνανθρώπων μας αλλά και την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018:

Στόχος του Ιδρύματος είναι οι παρεμβάσεις αυτές να συμβάλουν μεσο-μακροπρόθεσμα στην ετοιμότητα, πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Ευχαριστώ το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση για τη στοχευμένη δωρεά του που έφερε χαμόγελα ευτυχίας, τόσο στο προσωπικό του Νοσοκομείου, όσο και στους πολίτες που θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου

ιατρικές υπηρεσίες, με μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση, σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερες επιπτώσεις ακτινοβολίας.»

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Διοικητής, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Το 2019, με κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ξεκίνησε η υλοποίηση του 2ου κύκλου του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία». Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και η συμβολή στην αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και η ενίσχυση των υπηρεσιών των δημοσίων φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται, από κοινού με την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, αιτήματα από φορείς παροχής υγείας απ’ όλη την επικράτεια που αφορούν σε α) προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) αναβάθμιση υποδομών δημόσιων ή άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο 2ος κύκλος του προγράμματος εστίασε στην υποστήριξη Μονάδων/Τμημάτων Νοσοκομείων που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη ασθενών που χρήζουν εντατικής περίθαλψης και των οποίων ο εξοπλισμός έχριζε αναβάθμισης λόγω παλαιότητας. Ο βαθμός στον οποίο η εκάστοτε δωρεά αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία του τελικού αποδέκτη (Κλινικής/Τμήματος/Μονάδας/Κέντρου Υγείας) της δωρεάς, η αντιστοιχία της εκάστοτε δωρεάς με τη μείωση της ανισότητας παροχής υγειονομικής φροντίδας (ενδεικτικά: μείωση μετακινήσεων ή ταλαιπωρίας των ασθενών, παροχή υγειονομικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) καθώς και η συμβολή στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας του φορέα παροχής υγείας αποτέλεσαν, επίσης, βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.

Έτσι, εντός του 2019 ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δωρεές:

o Η Μ.Ε.Θ. του Θεαγένειου, το οποίο είναι το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα, δέχεται ετησίως 650-700 περιστατικά, τόσο ογκολογικά όσο και γενικής φύσεως (π.χ. πολυτραυματίες, νευρολογικά, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά.).

o Το Τμήμα εξυπηρετεί ετησίως συνολικά 80-100 χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς καθώς και έκτακτα περιστατικά οξείας νεφρικής ανεπάρκειας του νομού.

o Το Νοσοκομείο καλύπτει τις ανάγκες του νομού Ξάνθης καθώς και των όμορων νομών και εξυπηρετεί περίπου 60 ασθενείς ετησίως.

o Το Νοσοκομείο εξυπηρετεί όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά του Ιονίου και στη Μ.Ε.Θ. περιθάλπονται ετησίως 180-200 ασθενείς.

o Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου είναι το μοναδικό τμήμα του νομού που κάνει συλλογή αίματος, πραγματοποιώντας 2.000-2.300 αιμοληψίες ετησίως και καλύπτει τις ανάγκες του Νομού Λασιθίου και μέρος των αναγκών του Νομού Ηρακλείου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του προγράμματος, έχει δρομολογηθεί επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης σε Κέντρα Υγείας της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου:

«Το νέο μηχάνημα ψυχόμενης φυγόκεντρου ασκών αίματος είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου και τον σωστό διαχωρισμό των παραγώγων του αίματος και μας επιτρέπει να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους κατοίκους του Νομού μας.»

Μαρία Σπινθούρη

Διοικήτρια, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης

«Μέσω του προγράμματος ‘Συμπράττουμε για την Υγεία’ εκσυγχρονίσαμε βασικό και απαραίτητο εξοπλισμό της Μονάδας μας, ο οποίος ήταν 25ετίας. Ο νέος αυτός εξοπλισμός μας δίνει, αφενός, τη δυνατότητα να μειωθεί η μέση διάρκεια νοσηλείας του εκάστοτε ασθενή, απελευθερώνοντας περισσότερες κλίνες και, αφετέρου, διευκολύνει το έργο του νοσηλευτικού μας προσωπικού.»

Σουζάνα Ανίσογλου

Διευθύντρια Μ.Ε.Θ., Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χορήγηση Πανεπιστημιακής Υποτροφίας

Η Παιδοχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και λειτουργεί από το 2016 με σκοπό την παροχή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους, την εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και των ειδικευόμενων ιατρών της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και των Πανεπιστημιακών Χειρουργικών Κλινικών του Νοσοκομείου και τη διεξαγωγή βασικής, πειραματικής και κλινικής έρευνας.

Το 2019 το Ίδρυμα κάλυψε την αμοιβή ενός πανεπιστημιακού υπότροφου για ένα έτος, με στόχο τη συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία της κλινικής. Ο πανεπιστημιακός υπότροφος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στο γνωστικό αντικείμενο της παιδοχειρουργικής, θα προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικό έργο τόσο στην καθημερινή λειτουργία της κλινικής όσο και τη νοσηλεία των ασθενών και θα ενισχύσει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά της.

«Η παρουσία ενός ακόμα ιατρού θα συντελέσει στην καλύτερη λειτουργία της Κλινικής, οι ανάγκες της οποίας σε προσωπικό αυξάνονται καθημερινά. Η πρόθεση αυτή του Ιδρύματος μας γεμίζει με συναισθήματα κουράγιου, χαράς και ελπίδας για τη συνέχιση του τόσο δύσκολου αλλά και σημαντικού έργου που έχουμε να επιτελέσουμε για την πρόληψη αλλά και θεραπεία των παιδιών.»

Νικόλαος Ζάβρας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

HOPEgenesis

Ενίσχυση Λειτουργίας

Η HOPEgenesis είναι ένας οργανισμός που έχει ως στόχο τη μεταβολή του φαινομένου της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας την οικονομική στήριξη γυναικών που κατοικούν σε ακριτικά νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και επιθυμούν να τεκνοποιήσουν ή κυοφορούν ήδη. Η HOPEgenesis παρέχει στις γυναίκες που ζουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες στερούνται μαιευτικών υποδομών προγεννητικών διατάξεων, ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τοπικές κοινότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έως τον τοκετό.

Το 2019 το Ίδρυμα Λάτση στήριξε τις δράσεις του εν λόγω οργανισμού, χρηματοδοτώντας τη θέση εργασίας του «Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργου», συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και επέκταση του οργανισμού σε όλο και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

Το 2019 ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Το Πρόγραμμα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα δράσεων: από καινοτόμες πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης ΑμεΑ και πρότυπα βιωματικά προγράμματα για ηλικιωμένους, μέχρι πρωτοβουλίες πρόληψης κοινωνικής θυματοποίησης παιδιών. Παράλληλα, οι επιλεχθείσες οργανώσεις συμμετείχαν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος και του Δήμου Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά).

Εντός του 2019 χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 24 δράσεις που υλοποιήθηκαν από 33 οργανώσεις, οι 10 εκ των οποίων συμμετείχαν στις δράσεις ως συνεργαζόμενες οργανώσεις. Οι δράσεις είχαν διάρκεια έως 12 μήνες και ανήκαν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία»
  (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

 2. «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας»
  (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

 3. «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»:

  • Παιδική Προστασία»
   (Κοινωφελής Οργανισμός Hellenic Hope)

  • «Παιδί και Υγεία»
   (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

  • γ) «Παιδί και Περιβάλλον»
   (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση:

 1. Career Sign – Υλοποιήθηκε η αξιολόγηση προσβασιμότητας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και δημιουργήθηκε από εθελοντές-φοιτητές ένα προσβάσιμο e-book (διαθέσιμο στο www.careersign.gr) με τις απαιτούμενες γενικές πληροφορίες για το τμήμα, την καταγραφή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τη στάση και την ευελιξία των καθηγητών απέναντι στην αναπηρία.

  • Στη δράση έλαβαν μέρος 12 φοιτητές - εθελοντές σε 26 τοποθεσίες (από Οκτώβριο 2018 έως Μάρτιο 2019).

 2. Challedu – Διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας το 1ο «ABI GAMES FESTIVAL – σχεδιάΖΟΥΜΕ και παίΖΟΥΜΕ στο ΦΑΣΜΑ του Αυτισμού», ένα τριήμερο φεστιβάλ δημιουργίας ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με στόχο τη συμμετοχή και κοινωνικοποίησή τους, καθώς και την ευαισθητοποίηση μαθητών, φοιτητών και κατοίκων της Χαλκίδας αναφορικά με τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Επαγγελματίες game-designers, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, γονείς παιδιών με αυτισμό και φοιτητές ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων πρωτότυπων παιχνιδιών που ενδυναμώνουν τις κοινωνικές δεξιότητες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν είναι διαθέσιμα για σχολικές δράσεις και διαδικτυακά.

  • Στο τριήμερο φεστιβάλ συμμετείχαν 153 ωφελούμενοι και δημιουργήθηκαν 12 νέα παιχνίδια για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (2 παιχνίδια χώρου, 3 digital games και 7 επιτραπέζια).

 3. Liminal, Πρόσβαση στον Πολιτισμό – Ολοκληρώθηκε το «Κλικ_able Project», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Beyond Sight Foundation και στόχευε στην εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιήθηκαν βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια πάνω σε προσαρμοσμένες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας της τέχνης της φωτογραφίας σε άτομα με οπτική αναπηρία καθώς και φωτογραφικές εξορμήσεις στην Αθήνα, όπου οι συμμετέχοντες πειραματίστηκαν φωτογραφίζοντας ενδιαφέροντα σημεία της πόλης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη διοργάνωση ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας των συμμετεχόντων, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των φωτογραφικών τους συναντήσεων.

  • Στις δράσεις αυτές συμμετείχα συνολικά 23 άτομα, εκ των οποίων 10 είχαν οπτική αναπηρία.

 4. Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, Η ΑΜΥΜΩΝΗ – Δημιουργήθηκε η πρώτη δωρεάν ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης σε συνεργασία με την οργάνωση Διαβάζω για τους Άλλους. Η βιβλιοθήκη αποτελείται από ηχογραφημένα παραμύθια, εκ των οποίων κάποια προσαρμόστηκαν οπτικά με κατάλληλο τρόπο ώστε να γίνονται αντιληπτά από παιδιά με προβλήματα όρασης. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της συμμετοχής των παιδιών σε καίριες για την ανάπτυξή τους δραστηριότητες, η κοινωνική ενσωμάτωσή τους μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και η προσφορά μιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας για όλη την οικογένεια. Τα παραμύθια είναι διαθέσιμα δωρεάν.

  • Η βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε αποτελείται από 10 ηχογραφημένα παραμύθια.

 5. Διαβάζω για τους Άλλους – Πραγματοποιήθηκαν πολυαισθητηριακά εργαστήρια ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα, σε συνεργασία με την οργάνωση Κοιν.Σ.Επ. Black Light σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας, των Χανίων και του Ηρακλείου Κρήτης. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών με απώλεια όρασης στο σχολικό περιβάλλον καθώς και η γενικότερη ενημέρωση σχετικά με την τυφλότητα. Μέσω βιωματικής μάθησης και μεθόδων προσομοίωσης, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα άτομο με τυφλότητα, επιτυγχάνεται η μείωση των φαινομένων αποκλεισμού των ατόμων με απώλεια όρασης και η αύξηση ενσυναίσθησης των παιδιών σε σχέση με αυτή τη μορφή αναπηρίας.

  • Στα εργαστήρια συμμετείχαν συνολικά 460 μαθητές σε σχολεία της Αθήνας και της Κρήτης.

 6. Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE – Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνομαι, να διεκδικώ», μια συμπεριληπτική δράση εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με νοητικές και αυτιστικού φάσματος διαταραχές με τη στήριξη μελών και αποφοίτων του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και υπό την καθοδήγηση παιδαγωγών ειδικής αγωγής και προπονητών του Judo. Η εκπαίδευση στο Judo έχει σημαντικά γνωστικά και ψυχοκοινωνικά οφέλη για τα παιδιά, με σημαντικότερα τον μετασχηματισμό της νοερής σε κινητική αναπαράσταση, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη της αίσθησης της ασφάλειας και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Η δράση ολοκληρώθηκε με τη σχεδίαση, έκδοση και διάχυση σχετικού ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένου στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού μάθησης, σε δομές και Κέντρα Ημέρας ΑμεΑ, καθώς και συλλόγους Judo σε όλη την Ελλάδα.

  • Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 εθελοντές - μέλη των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, καθώς και 13 παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

 7. ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle – Υλοποιήθηκε η δράση «Η διαχείριση του πένθους και της απώλειας από άτομα με νοητική υστέρηση», η οποία περιελάμβανε εκπαιδευτικές δράσεις και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος ήταν η υποστήριξη και προετοιμασία τόσο ενηλίκων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους, όσο και ειδικών επαγγελματιών-φροντιστών, για τη διαδικασία και διαχείριση της απώλειας και του πένθους. Τα δύο εγχειρίδια δημιουργήθηκαν κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας και έμμεσης συμμετοχής ατόμων με αναπηρία, που μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα που έχουν βιώσει.

  • Δημιουργήθηκαν 2 εγχειρίδια/οδηγοί που εστάλησαν ηλεκτρονικά σε 50 φορείς, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Puzzle και εκτυπώθηκαν σε 400 αντίτυπα, τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν.

 8. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου – Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία «Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας» που αποσκοπούσε στην προώθηση της εργασιακής ένταξης ΑμεΑ στις τοπικές επιχειρήσεις του νομού, στη βελτίωση της στάσης της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στα ΑμεΑ, καθώς και στην υλοποίηση ενός προγράμματος εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις του νομού. Η εν λόγω πρωτοβουλία περιελάμβανε 4 επιμέρους δράσεις, ξεκινώντας με τη δημιουργία και χορήγηση ερωτηματολογίων για την αποτύπωση της στάσης των τοπικών φορέων και επαγγελματιών σχετικά με την εργασιακή υποστήριξη των ΑμεΑ και τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων απασχόλησής τους στον νομό. Βάσει των

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Πρωτοβουλία «Ποτέ Μόνος – Κτίζοντας το μέλλον μας με παιδιά και νέους που φθάνουν στην Ευρώπη»

Το 2019 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συμμετείχε και υποστήριξε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Never Alone» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (European Programme for Integration and Migration - EPIM), υλοποιώντας ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της ιδιαιτέρως επείγουσας κατάστασης των ασυνόδευτων παιδιών και νέων που

καταφθάνουν στην Ελλάδα. Με στόχο να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός ισχυρού συστήματος παιδικής προστασίας βασισμένου σε πρότυπα που προωθούν την κοινωνική ένταξη των εν κινήσει παιδιών και νέων που βρίσκονται στην Ελλάδα, το EPIM σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λάτση, απηύθυναν δημόσια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη ποιοτικών μοντέλων

εναλλακτικής φροντίδας ή/και στην υποστήριξη νέων στη μετάβασή τους στην ενηλικίωση και την αυτονομία με έμφαση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση ή/και την αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία που επελέγη και υποστηρίχθηκε μέσω του «Never Alone» Fund έχει τίτλο «Μετάβαση στην Ενηλικίωση: Ένα Μονοπάτι προς την Αυτονομία και την Αυτάρκεια» είναι διετούς διάρκειας και υλοποιείται από τον οργανισμό Velos Youth, σε συνεργασία με το HumanRights360 και το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ». Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίηση νέων μεταναστών και προσφύγων ηλικίας 16-21 ετών και η ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση. Οι τρεις συνεργαζόμενοι φορείς θα αναπτύξουν από κοινού μία ολιστική προσέγγιση για τη μετάβαση στην ενηλικίωση και την ένταξη καθώς και μία νέα στρατηγική υπεράσπισης, προσαρμοσμένη στις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι αυτοί, όπως η έλλειψη δραστηριοτήτων ένταξης, η απασχολησιμότητα και η πρόσβαση σε ψυχολογική περίθαλψη.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος θα παρέχεται υποστήριξη σε κομβικούς τομείς της νέας καθημερινότητας των νέων αυτών:

«Η συγκεκριμένη συνέργεια των τριών ΜΚΟ Velos Youth, HumanRights360 και Βαβέλ, αποσκοπεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των νέων προσφύγων που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες. Οι νέοι που εξυπηρετούμε αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και γι’ αυτό χρειάζεται λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των ίδιων των νέων αλλά και της βελτίωσης του υποστηρικτικού μηχανισμού. Μέσω παρεμβάσεων συνηγορίας που βασίζονται στο πρόγραμμα, έχουμε στόχο να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν για να μπορέσουν οι νέοι να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασιακή απασχόληση και τη στέγαση. Να μπορέσουν με άλλα λόγια να έχουν μια ασφαλή, αξιοπρεπή και ποιοτικότερη ζωή, απολαμβάνοντας τα

ανθρώπινα δικαιώματά τους.»

Επαμεινώνδας Φαρμάκης

Ιδρυτής, HumanRights360

WHITE HIGHLANDS LLC / ΔΑΦΝΗ ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗ

Ντοκιμαντέρ: «Container»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε την παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα, με έμφαση στα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Container» διαδραματίζεται στη Σάμο και έχει σκοπό να αναδείξει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στο υποστελεχωμένο και συνωστισμένο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) που βρίσκεται στο Βαθύ.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη ζωή μίας ομάδας νεαρών αγοριών προσφύγων που διαμένουν στο ΚΥΤ της Σάμου που μόλις έχουν καταφθάσει στο νησί και αναδεικνύει τις σχέσεις που χτίζουν μεταξύ τους παρά τις αντιξοότητες. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και θα παρουσιαστεί στο βραβευμένο φόρουμ για ντοκιμαντέρ μικρού μήκους των New York Times, Op-Docs.

«Η γενναιόδωρη στήριξη του Ιδρύματος Λάτση ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση του «Container», ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, σε συνέχεια του υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ με τίτλο «4,1 Μίλια». Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία με το Ίδρυμα Λάτση, καθώς ανυπομονούμε για την προβολή της ταινίας σε όλο τον κόσμο, υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι η προσφυγική κρίση βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και δεν πρέπει να αγνοείται.»

Δάφνη Ματζιαράκη

Σκηνοθέτης & κινηματογραφίστρια

ΕΛΙΖΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ενίσχυση Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – «Σόφη Βαρβιτσιώτη», Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»

Η Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού - ΕΛΙΖΑ ιδρύθηκε το 2008 με μοναδικό σκοπό την προστασία παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση. Όλες οι ενέργειες του ΕΛΙΖΑ στοχεύουν στην πρόληψη, αντιμετώπιση, θεραπεία και αποκατάσταση της κακοποίησης, σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία του ΕΛΙΖΑ, ιδρύθηκε η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – «Σόφη Βαρβιτσιώτη», υπό τη Β’ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού».

Η νέα Μονάδα αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο νοσοκομειακό χώρο στην Ελλάδα για την αναγνώριση, εξέταση και διεπιστημονική αντιμετώπιση βρεφών και παιδιών με συμπτώματα κακοποίησης ή παραμέλησης καθώς και την προστασία ευάλωτων οικογενειών. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η Μονάδα διαθέτει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο ιατρείο, φιλικό για την εξέταση και παρακολούθηση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης ή παραμέλησης, καθώς και χώρο συνάντησης και εργασίας για όλες τις ομάδες επαγγελματιών που εμπλέκονται στη φροντίδα τους. Παράλληλα, μέσω της Μονάδας πραγματοποιούνται καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερωτικές ημερίδες και άλλες δράσεις για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, σε συνεργασία με επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, εντός και εκτός του Νοσοκομείου.

Το Ίδρυμα Λάτση, έχοντας ως προτεραιότητα την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής πρόνοιας μέσω της ενίσχυσης φορέων που διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα παρέμβασης σε θέματα προστασίας των παιδιών στην Ελλάδα, στήριξε την πρωτοβουλία του ΕΛΙΖΑ, καλύπτοντας την αμοιβή ενός πανεπιστημιακού υποτρόφου – παιδιάτρου για ένα έτος, προκειμένου να συμβάλλει στην καθημερινή λειτουργία της Μονάδας. Ο ρόλος του υποτρόφου είναι καθοριστικής σημασίας καθώς, μεταξύ άλλων, αξιολογεί και διαχειρίζεται περιστατικά πιθανής κακοποίησης παιδιών υπό την επίβλεψη της Υπεύθυνης της Μονάδας, αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των θεραπόντων ιατρών του Νοσοκομείου και των αρμόδιων επαγγελματιών που εμπλέκονται σε περίπτωση περιστατικού κακοποίησης/παραμέλησης (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί) και συμβάλλει στην αναγνώριση και υποστήριξη

ευάλωτων οικογενειών.

«Όλα τα παιδιά αξίζουν να ζουν μία παιδική ηλικία που να στηρίζεται στην ασφάλεια και την προστασία. Καθημερινά στο ΕΛΙΖΑ, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη ζωή των ευάλωτων παιδιών που κινδυνεύουν ή έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης και παραμέλησης. Η πολύτιμη σύμπραξή μας με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη χώρα μας, όπως είναι η λειτουργία της 1ης Νοσοκομειακής μας Μονάδας για κακοποιημένα παιδιά στην Ελλάδα, που δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλη την κοινωνία. Μέσα από τη συνεργασία μας γεμίζουμε αισιοδοξία και πίστη, καθώς το έργο μας βρίσκει πολύτιμους συμμάχους, με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για το μέλλον του κόσμου μας, που είναι τα παιδιά μας.»

Αφροδίτη Στάθη

Διοικητική Διευθύντρια, ΕΛΙΖΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Θερινές Κατασκηνώσεις για Παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΕΠΙΛΟΓΗ (Κοιν.Σ.Επ. ΕΠΙΛΟΓΗ) έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε βρέφη, παιδιά και άτομα με αναπηρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Οι δράσεις που υλοποιεί επικεντρώνονται στην παροχή προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής παιδιού και οικογένειας, θεραπευτικών προγραμμάτων(λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, κ.ά.) καθώς και εναλλακτικών θεραπευτικών δράσεων απασχόλησης (εικαστική θεραπεία, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία, κ.ά.), με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Κοιν.Σ.Επ. ΕΠΙΛΟΓΗ διοργανώνει θερινές κατασκηνώσεις για παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, όπως, μεταξύ άλλων, ζωγραφική, μουσική, κατασκευές και εφαρμοσμένη κινητική αγωγή, με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους και την κοινωνικοποίησή τους. Το Ίδρυμα Λάτση υποστήριξε την εν λόγω πρωτοβουλία,

καλύπτοντας μερικώς το κόστος λειτουργίας του προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης που υλοποιήθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2019.

«Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση μπορέσαμε να παρέχουμε πρόσβαση σε 40 παιδιά με αναπηρία ηλικίας 5 μέχρι 12 ετών σε ένα πλήρες πρόγραμμα με ποικίλες και εξειδικευμένες δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων τα παιδιά συμμετείχαν σε εργαστήρια μουσικής, ζωγραφικής, λογοθεραπείας, εφαρμοσμένης κινητικής αγωγής και κατασκευών, τα οποία είναι σημαντικά για την καθημερινότητά τους.»

Κυριακή Γρηγοριάδου

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint»

Το 2019 το Ίδρυμα υποστήριξε τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint», τα μοναδικά στην Ελλάδα μη κλινικά κέντρα πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της εξέτασης για τους ιούς HIV, HBV (Ηπατίτιδα Β) και HCV (Ηπατίτιδα C). Στα «Checkpoint» παρέχονται δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα εξετάσεις για τις παραπάνω νόσους, σε συνδυασμό με συμβουλευτική για θέματα σεξουαλικής υγείας.

Οι σταθερές αυτές δομές είναι μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και λειτουργούν στην Αθήνα από το 2012 και στη Θεσσαλονίκη από το 2014. Έχουν αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην ετήσια έκθεσή του ήδη από το 2015, ενώ το 2018 έλαβαν την ίδια αναγνώριση και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Με επιδίωξη να καταπολεμήσει τα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης του HIV στην Ελλάδα, η «Θετική Φωνή» με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση θα εισάγει ένα καινοτόμο εργαλείο στις

παρεχόμενες υπηρεσίες των «Checkpoint», μέσω του οποίου θα γίνεται «εθελοντική γνωστοποίηση συντρόφων» (voluntary-assisted partner notification system) και θα παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους των Κέντρων Πρόληψης να ενημερώνουν ανώνυμα τους συντρόφους τους ώστε να προβούν σε εξετάσεις.

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των οροθετικών και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, εργάζεται για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ

Ενίσχυση Λειτουργίας Νομικής Υπηρεσίας

Το Κέντρο Ζωής, με άξονα την υποστήριξη ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, προσφέρει δωρεάν πλήθος υπηρεσιών στήριξης (ψυχολογικής, κοινωνικής, ηθικής, νομικής, οικονομικής, κ.ά.) των ατόμων στους οποίους έχει γίνει θετική διάγνωση για HIV ή πάσχουν από AIDS σε όλη την Ελλάδα καθώς και των οικογενειών τους. Παράλληλα, μέσα από καμπάνιες πανελλαδικής εμβέλειας, στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικά προγράμματα ενημερώνει το ευρύ κοινό σχετικά με την ασθένεια και τους τρόπους προφύλαξης, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS. Ένα σημαντικό σκέλος δραστηριοποίησης του Κέντρου Ζωής είναι η λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας από το 2012, η οποία προσφέρει εξειδικευμένη ενημέρωση για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV, σε βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, καθώς και επιλεκτική νομική εκπροσώπηση υποθέσεων παραβίασης δικαιωμάτων.

Το 2019 το Ίδρυμα στήριξε το έργο του Κέντρου Ζωής, καλύπτοντας μερικώς τις λειτουργικές δαπάνες της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δράση της, παρέχοντας δωρεάν νομική υποστήριξη σε ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS. Η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, η διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων, η παρέμβαση σε περιπτώσεις διακρίσεων, η στήριξη κρατουμένων και αποφυλακισμένων ατόμων που ζουν με HIV και η υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με τον ιό.

ACTIONAID

Πολυχώρος Δράσης και Αλλαγής «Επίκεντρο»

Το Επίκεντρο είναι ένα κέντρο στήριξης που λειτουργεί από το 2017 στην περιοχή του Κολωνού και στοχεύει στην ενδυνάμωση ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ομάδων μέσω της παροχής δωρεάν προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Μέσα από καινοτόμα προγράμματα και εργαστήρια, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, αποκτώντας έτσι τα εφόδια προκειμένου να επιφέρουν μακροχρόνιες και ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή τους και να ξεφύγουν από τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν.

Τα προγράμματα του Επίκεντρου υλοποιούνται σε συνεργασία με πρωτοπόρες οργανώσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες και απευθύνονται σε μαθητές, παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβους και ενήλικες. Ενδεικτικά, στους ενήλικες προσφέρονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, λογιστική και νομική συμβουλευτική, προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών και γονέων, καθώς και συμβουλευτική εύρεσης εργασίας, ενώ στους εφήβους παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το 2019 η χρηματοδότηση του Ιδρύματος κάλυψε αφενός αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Επίκεντρου και αφετέρου αξιοποιήθηκε για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης και εκμάθησης νέων δεξιοτήτων για παιδιά με τη χρήση της τεχνολογίας, της τέχνης και των κατασκευών ως μαθησιακά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποκτώντας ευχέρεια και αυτονομία στον χειρισμό τους και έμαθαν να χρησιμοποιούν τον προγραμματισμό προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά καλλιέργησαν τη

φαντασία τους, ανέπτυξαν αξίες όπως η συνεργασία και η ομαδικότητα και έμαθαν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Τέλος, στα εργαστήρια ξυλουργικής, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν τα δικά τους αντικείμενα από ξύλο εφαρμόζοντας στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν στη γεωμετρία και τη φυσική και ανέπτυξαν σε βάθος τις έννοιες του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συλλογικής δημιουργίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ - «PAWS»

Δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Το 2019 το Ίδρυμα Λάτση υποστήριξε την πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Πάρου - «PAWS», καλύπτοντας μερικώς το κόστος κατασκευής ενός πρότυπου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη θέση Μαράθι της Πάρου.

Το φιλοζωικό σωματείο «PAWS» έχει ως αποστολή του την περισυλλογή, φροντίδα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων του νησιού, καθώς και την παροχή στέγης, τροφής και ιατρικής βοήθειας σε αυτά έως ότου υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες υιοθεσίας τους. Παράλληλα, πραγματοποιεί εντατικά προγράμματα στειρώσεων και εμβολιασμών, με στόχο την μείωση των αδέσποτων ζώων στην Πάρο, εξασφαλίζοντάς τους καλύτερες και υγιεινότερες συνθήκες διαβίωσης.

Το καταφύγιο, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με τοπική φυσική πέτρα και σεβόμενο απόλυτα την Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, θα έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 64 σκυλιών και 20 γατιών, ειδικά σχεδιασμένο χώρο ανάρρωσης για τα άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα και ξύλινο οικίσκο για γάτες. Επιπλέον, το καταφύγιο θα αποτελεί χώρο εκπαίδευσης κυρίως των νέων αλλά και όλων των κατοίκων της Πάρου σχετικά με τη φιλοζωία και τη σωστή φροντίδα των ζώων.

«Ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου - PAWS είναι ιδιαίτερα ευγνώμων προς το Ίδρυμα Λάτση για τη σημαντική χορηγία που τους εξασφάλισε, αλλά και την εμπιστοσύνη του, έτσι ώστε μέσα στο 2020, χρονιά που συμπίπτει με τα 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του PAWS, η Πάρος να αποκτήσει επιτέλους το δικό της σύγχρονο και ασφαλές καταφύγιο για τα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια του νησιού! Ευχόμαστε το καταφύγιο αυτό που είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών να αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα για την δημιουργία και άλλων παρόμοιων καταφυγίων στην χώρα.»

Αργυρώ Ελευθεριάδου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Σύλλογος «PAWS»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

& HIGHER INCUBATOR GIVING GROWTH AND SUSTAINABILITY (HIGGS)

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ: «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων»

Σε συνέχεια του επιτυχημένου ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ Ι» (2012-2015), το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το HIGGS υλοποιεί το διετούς διάρκειας (2018-2020) πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ», με χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα και – σε πιο πρακτικό επίπεδο – την καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο αρχείο με ΜΚΟ κατηγοριοποιημένες ανά τομέα δραστηριοποίησης. Παράλληλοι στόχοι του προγράμματος είναι η καθιέρωση του θεσμού της αξιολόγησης των Ελληνικών ΜΚΟ με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση και τη διαφάνειά τους, η διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αξιοπιστίας τους, καθώς και η προώθηση του εθελοντισμού σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση των

οργανωμένων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης.

«Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αποτέλεσε έναν από τους κύριους υποστηρικτές του προγράμματος ΘΑΛΗΣ ΙΙ. Η υποστήριξή του υπήρξε καίρια για την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο στοχεύει στη χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος ΜΚΟ και, κυρίως, στην αξιολόγηση των εκατοντάδων ενεργών οργανώσεων του χώρου. Μέσα από τη δωρεά κατέστη εφικτή η αναβάθμιση της

μεθοδολογίας αξιολόγησης και η πρόσκληση, ήδη από το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου, περισσοτέρων από 200 οργανώσεων στην πλατφόρμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ ώστε να αξιολογηθούν οι επιδόσεις τους στα πεδία της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Περαιτέρω, μέσα από το έργο επιτυγχάνεται η διάχυση της θετικής διάστασης της πρακτικής της αξιολόγησης καθώς και μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές σε ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης και επικοινωνίας, ενισχύοντας έτσι έμπρακτα τις ελληνικές ΜΚΟ».

Σωτήρης Πετρόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Διευθυντής HIGGS, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Έργου

HIGHER INCUBATOR GIVING GROWTH AND SUSTAINABILITY (HIGGS)

Υποστήριξη προγράμματος «

Incubator

»

Το Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS) αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη μόνιμη δομή των εγκαταστάσεών του. Με όραμα να αποτελέσει φάρο δημιουργίας, βελτίωσης και ανοιχτού διαλόγου, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των ΜΚΟ, το HIGGS εστιάζει τη δραστηριότητά του σε 3 βασικούς πυλώνες-προγράμματα: το Incubator, το Accelerator και το Recharge.

Το Ίδρυμα Λάτση στήριξε το πρόγραμμα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής παρέμβασης «Incubator», μέσω του οποίου υποστηρίζονται υπό σύσταση ή νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρομεσαίες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προκειμένου να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους. Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν τις ΜΚΟ στα πρώτα τους βήματα, παρέχοντας καθοδήγηση αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη σύσταση, την οργάνωση της λειτουργίας, την εύρεση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας

Με κοινό όραμα να στηρίξουν την αριστεία, τις αξίες του Ολυμπισμού και τις ελπίδες των νέων αθλητών, το Ίδρυμα Λάτση ένωσε για τρίτη συνεχή χρονιά τις δυνάμεις του με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και την Ελληνική Πρωτοβουλία (Hellenic Initiative), ενισχύοντας Έλληνες και Κύπριους αθλητές οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, το 2020. Οι τρεις φορείς χορήγησαν συνολικά 41 υποτροφίες σε αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους το 2018.

Το πρόγραμμα υποτροφιών ολυμπιακής προετοιμασίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη αποτελεί θεσμό στον χώρο, ο οποίος τα τελευταία 20 χρόνια στηρίζει τις προσπάθειες εκείνων που προπονούνται σκληρά, συχνά σε μη ευνοϊκές συνθήκες, για να μπορούν να συναγωνιστούν επάξια τους καλύτερους του κόσμου σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Το γεγονός ότι πέρσι εντάχθηκα στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ήταν η καλύτερη βοήθεια που θα μπορούσε να μου συμβεί. Η έλλειψη χορηγών σε συνδυασμό με τις αρκετά μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις της προετοιμασίας μου με είχαν φέρει σε αδιέξοδο. Η υποτροφία με βοήθησε να αγοράσω εξοπλισμό, να κάνω δύο ταξίδια στο εξωτερικό για αγώνες και με υποστήριξε γενικότερα στο δύσκολο δρόμο που είχα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας. Ευχαριστώ πολύ!»

Θεοδώρα Δράκου

Αθλήτρια Κολύμβησης

Πλωτό Μουσείο Νεράιδα

Ένα επιπλέον σκέλος των δραστηριοτήτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση είναι η λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το οποίο έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη της ναυτιλιακής, ναυτικής και επιχειρηματικής ιστορίας της χώρας καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Λειτουργία Μουσείου

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Φλοίσβου, λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για το ευρύ κοινό. Η μουσειακή συλλογή εξιστορεί τόσο την ιστορία του ίδιου του πλοίου, του επιβατηγού «Νεράιδα», ενός από τα πλοία-σύμβολα της ελληνικής ακτοπλοΐας που έπλεε στον Αργοσαρωνικό από το 1950 μέχρι το 1974, όσο και το χρονικό της ανακατασκευής του σε σύγχρονο και αξιόπλοο πλωτό μουσείο, καθώς επίσης και την επιχειρηματική πορεία του ιδιοκτήτη του, Γιάννη Λάτση, που διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα.

Το έτος 2018 οι επετειακές εκδηλώσεις εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων αφιερώθηκαν στο θέμα «Μουσεία και (δια) δίκτυα: Νέες προσεγγίσεις-Νέο κοινό». Η θεματική αυτή, επιλεγμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στόχευε στην ανάδειξη των μουσείων ως φορέων πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης μέσω νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών, τόσο για τη διασύνδεση των μουσείων μεταξύ τους, όσο και για τη διάδοση της μουσειακής εμπειρίας στο ευρύ κοινό. Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις εορτασμού, διοργάνωσε και προσέφερε στο ευρύ κοινό ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, με τίτλο «Η ναυτιλία των Ελλήνων στον 20ο αιώνα» αναδεικνύοντας την ιστορία του πλοίου «Νεράιδα» και την ιστορία της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας από τις αρχές του 20ου αιώνα, με αφορμή συγκεκριμένα εκθέματα, αντλώντας στοιχεία και από δημοσιεύματα της εποχής σχετιζόμενα με τα μουσειακά αντικείμενα.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα: Ένα παιχνίδι εν πλω»

Tο έτος 2019 το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα συνέχισε την υλοποίηση του εκπαιδευτικού διαδραστικού προγράμματος «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα: Ένα Παιχνίδι εν Πλω», σε συνεργασία με σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για τις τάξεις Γ’ – ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου, πραγματοποιείται δωρεάν στους χώρους του Μουσείου και αποσκοπεί να εξοικειώσει τα παιδιά με θέματα της ναυτιλιακής ιστορίας και παράδοσης της χώρας. Ειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί διεξάγουν μια σειρά από ομαδικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες και ωθούν τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι και την ανακάλυψη, να εξερευνήσουν το ιστορικό πλοίο, να γνωρίσουν όψεις της ελληνικής ναυτιλίας και ακτοπλοΐας του

20ου αιώνα και να διερευνήσουν επιμέρους θεματικές, όπως το ταξίδι και η θάλασσα, τα καράβια και η ναυσιπλοΐα, η επικοινωνία κι οι μεταφορές, οι άνθρωποι κι οι αναμνήσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Δήμοι Αθηναίων, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ηλιούπολης), της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας (Δήμοι Περιστερίου, Χαϊδαρίου), της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνα (Δήμοι Αλίμου, Γλυφάδας, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου), της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Δήμοι Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιά, Περάματος) και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (Δήμοι Αχαρνών, Ωρωπού).

«Σας ευχαριστώ πολύ για την επιμορφωτική ξενάγηση που μας κάνατε στο καταπληκτικό πλοίο Νεράιδα. Μας έλυσε πολλές απορίες. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και θα την ξαναέκανα ευχαρίστως!»

Μαθητής της ΣΤ' τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά

«Η εκδρομή στο πλωτό μουσείο για εμένα ήταν από τις καλύτερες εκδρομές που έχουμε πάει ως τώρα. Το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε ήταν αρκετά ενδιαφέρον και μου φάνηκε πολύ ωραία ιδέα να φτιαχτεί ένα τέτοιο μουσείο.»

Μαθητής της Ε' τάξης του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών

«Πέρασα πολύ ωραία στο Νεράιδα. Από όλα τα Μουσεία που έχω επισκεφτεί, αυτό ήταν το καλύτερο γιατί σου περνάει μάθηση μέσα από διασκέδαση και εξερεύνηση. Θα ήθελα πολύ να ταξιδέψω με αυτό το πλοίο.»

Μαθητής της Δ' τάξης του 46ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά

Εντυπώσεις μαθητών που έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα: Ένα παιχνίδι εν πλω».

1ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων

Τον Οκτώβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου βραβεύτηκε ένα σχολείο ανά περιφέρεια, το οποίο ξεχώρισε στο e-learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και τιμήθηκε με τη δωρεά εκπαιδευτικής βαλίτσας για την ασφάλεια στη θάλασσα και το νερό. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το πρόγραμμα παρουσίασαν τις δράσεις του σχολείου τους, ενώ τα παιδιά που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση συμμετείχαν στην ξενάγηση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα: Ένα Παιχνίδι εν Πλω» που υλοποιείται από το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα.

Τα σχολεία που διακρίθηκαν και ξεχώρισαν είναι:

 1. Περιφέρεια Αττικής: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου

 2. Περιφέρεια Β. Αιγαίου: 3ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας Λήμνου

 3. Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: 12ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

 4. Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Δημοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας Κοζάνης
  & Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιάδας Κοζάνης

 5. Περιφέρεια Ηπείρου: Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας Άρτας

 6. Περιφέρεια Ιονίου: Δημοτικό Σχολείο Σπαρτύλα Κέρκυρας

 7. Περιφέρεια Κρήτης: Δημοτικό Σχολείο Γουρνών

 8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 8ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

 9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δημοτικό Σχολείο Νέων Κερδυλίων Σερρών

 10. Περιφέρεια Θεσσαλίας: Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

 11. Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας Μεσσηνίας

 12. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

 13. Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου: 8ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Σκοπός της βράβευσης είναι η συγκεκριμένη ενημέρωση-εκπαίδευση των μαθητών να «ταξιδέψει» σε

όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, καθώς τα σχολεία της κάθε περιοχής θα μπορούν να δανείζονται

την εκπαιδευτική βαλίτσα από το σχολείο που διακρίθηκε. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος το Safe Water Sports έχει καταφέρει να ενημερώσει-εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 40.000 μαθητές.

Σεμινάριο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, εθνικός χειριστής του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», διοργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Δικτύου, με θέμα «Κυκλική Οικονομία - Κοινωνία: Η φωνή των νέων», που πραγματοποιήθηκε στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα τον Νοέμβριο του 2019.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν ως δημοσιογράφοι, να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και τις τεχνικές σύνταξης άρθρου, προετοιμασίας συνέντευξης και λήψης βίντεο και φωτογραφίας και μέσω βιωματικών εργαστηρίων να παράγουν το δικό τους υλικό σχετικά με το επίκαιρο θέμα της κυκλικής οικονομίας και της ανάγκης για ανάπτυξη και εφαρμογή της.