ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Έναρξη υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2012

Έναρξη υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
15 Ιουν. 11
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 15 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2011, μέσω του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων: http://oss.latsis-foundation.org
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ