ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Έναρξη υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2011

Έναρξη υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
15 Ιουν. 10
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 15 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2010, μέσω του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων : http://oss.latsis-foundation.org/oss/index.html.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ