ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ›

Ψηφιακή Πλατφόρμα για τους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών

Ψηφιακή Πλατφόρμα για τους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών
ΕΤΟΣ
2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Δίπυλον Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας

Η ψηφιακή πλατφόρμα για τους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 2018 από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Δίπυλον με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, με στόχο τη συγκέντρωση ιστορικών και χαρτογραφικών δεδομένων για τους λόφους των Μουσών, της Πνύκας και των Νυμφών. Οι παλαιοί χάρτες των Αθηνών διασώζουν μοναδικές αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες για την περιοχή, οι οποίες απεικονίζονται σε ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο εμπλουτιζόμενες από εικονογραφικό υλικό.

Το έργο αποτελείται από τον ιστότοπο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ και τον ψηφιακό χάρτη.

Το έργο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ είναι μια περιδιάβαση στην αρχαιολογία και την ιστορία των Λόφων μέσα από πολύτιμες μαρτυρίες που αποτυπώθηκαν στους πρώτους χάρτες των Αθηνών.

Πέρα από τα γνωστά αρχαία μνημεία, όπως είναι του Φιλοπάππου και η Πνύκα, υπάρχει ένα τεράστιο αρχαιολογικό απόθεμα και ένα αξιομνημόνευτο όσο και ανεξάντλητο υλικό τεκμηρίωσης για τη μακρά ζωή αυτού του τόπου. Η καταγραφή χαρτογραφικών και φωτογραφικών τεκμηρίων του παρελθόντος είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της προβολής και διάδοσης αυτού του υλικού, που φωτίζει ορισμένες από τις σημαντικότερες πτυχές της ιστορίας, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές.

Με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) επιτυγχάνεται η συγκρότηση ενός εμπεριστατωμένου «σώματος» διαχρονικών δεδομένων. Το τελικό ενοποιημένο υλικό διατίθεται ελεύθερα σε περιβάλλον webGIS με την ελπίδα να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση κάθε σχετικής έρευνας.

Απενεργοποιημένο περιεχόμενο. Δίνοντας συγκατάθεση για τα cookies το περιεχόμενο θα εμφανιστεί.