ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ›

Greek Diaspora Project

Greek Diaspora Project

Το Ίδρυμα συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές του Greek Diaspora Project, που αποτελεί μια συστηματική ερευνητική προσπάθεια καταγραφής των σύγχρονων διαστάσεων της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγκεκριμένα από το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX), με επικεφαλής συντονιστή του έργου τον διευθυντή του SEESOX, Δρ. Όθωνα Αναστασάκη. Το πολυδιάστατο αυτό project εξερευνά τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και διασποράς στο υπάρχον πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, μελετά πώς η ελληνική διασπορά μπορεί να επηρεάσει την πολιτική και οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας και εξετάζει τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ελληνικού κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας με τη διασπορά.

 

Οι κύριοι και αλληλένδετοι στόχοι του Greek Diaspora Project είναι, πρώτον, να εξεταστεί η ελληνική περίπτωση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συγκριτικής έρευνας για την παγκόσμια διασπορά, αντλώντας από τον ερευνητικό πλούτο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και δεύτερον, να παραχθεί έρευνα που θα συμβάλει καθοριστικά στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών όσον αφορά στη σχέση της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε, πέραν της πανεπιστημιακής κοινότητας, να είναι κατανοητό και στο ευρύ κοινό.

 

Το πολυεπίπεδο ερευνητικό έργο του Greek Diaspora Project στο SEESOX ασχολείται κυρίως με τομείς όπως η φιλανθρωπία, η πολιτική συμμετοχή της διασποράς, οι Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας, η φυσιογνωμία του νέου ελληνικού μεταναστευτικού κύματος και η συγκριτική έρευνα. Επιπλέον, μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων του είναι και η δημιουργία του Παγκόσμιου Ψηφιακού Χάρτη της Ελληνικής Διασποράς, ενός δυναμικού εργαλείου που καταγράφει και απεικονίζει την παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων και οργανισμών της διασποράς ανά τον κόσμο και παρέχει μία πλατφόρμα επικοινωνίας και διάδρασης για τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

 

  • 22 άτομα από 8 χώρες συμμετέχουν στο Project.