ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ›

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»
ΕΤΟΣ
2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

Το Ίδρυμα συνεχίζει να υποστηρίζει το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), το οποίο έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση και χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, απευθύνοντας ετησίως δημόσιες προσκλήσεις προς υποβολή ερευνητικών προτάσεων από νέους ερευνητές. Επιπλέον, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις με στόχο την περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς το ευρύ κοινό.

Με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των διακοσίων χρόνων από το 1821, το ΚΕΑΕ σχεδιάζει και συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», του οποίου κύριος χρηματοδότης είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου για το 1821, στο οποίο το κοινό μπορεί να αναζητήσει υλικό σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση, όπως επιστημονικές μελέτες, αρχεία, έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, δημοτικά τραγούδια, κειμήλια κ.α., καθώς να δει ψηφιακά εκθέματα, τα οποία θα μεταφέρουν τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την Ελληνική Επανάσταση.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η αξιοποίηση Ελλήνων νέων ερευνητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν το ερευνητικό τους έργο στη χώρα μας, χωρίς να χρειάζεται να διαφεύγουν στο εξωτερικό.
  • Η δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου για την εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε αρχειακό υλικό, αποτελέσματα ερευνητικών μελετών, τραγούδια, φορεσιές, έργα τέχνης κ.ά. Αυτό το εργαλείο θα διευκολύνει επιπροσθέτως τη μελέτη σχετικών επιστημονικών ζητημάτων.
  • Η κατασκευή ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατάλληλου για τη διάχυση της επιστημονικής έρευνας.
  • Η συνεργασία και επικοινωνία με διεθνή ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, η οποία θα υποστηριχθεί από τη δίγλωσση έκδοση του έργου (ελληνική και αγγλική).
  • Η ελεύθερη πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο του ψηφιακού αρχείου. Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και ειδικότητας. Απευθύνεται επίσης στο ελληνικό αλλά και το διεθνές κοινό. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου προσφέρεται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΕ.