ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ›

Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας

Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας
ΕΤΟΣ
2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Δίκτυο Ναυαρίνο

To Δίκτυο Ναυαρίνο, έχοντας ως στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της αριστείας στην Ελλάδα, έχει αναλάβει τη διοργάνωση της ετήσιας Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας που λειτουργεί από το 2002, αρχικά στην Ολυμπία και από το 2015 στο Ναύπλιο. Η Ακαδημία είναι ένα εντατικό θερινό σχολείο για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές καθώς και νέους επαγγελματίες στον τομέα της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων και ιδρύθηκε με σκοπό τη θεμελίωση αφενός ενός φόρουμ για υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό έργο και αφετέρου μιας πλατφόρμας για τη δημιουργία και εδραίωση ακαδημαϊκών δικτύων συνεργασίας.

 

Θεωρείται από τα καλύτερα θερινά προγράμματα του είδους του στην Ελλάδα και από τα πιο επιτυχημένα παγκοσμίως, στο οποίο διδάσκουν επισκέπτες-καθηγητές από κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής αλλά και του υπόλοιπου κόσμου και από το 2014 τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Διεθνών Σπουδών. Μέσω των δραστηριοτήτων της έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αναζωογόνηση της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα και έχει ενθαρρύνει νέους και πολλά υποσχόμενους ερευνητές στην προσπάθειά τους να καταξιωθούν και να προσφέρουν αξιόλογο έργο στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Κάθε χρόνο φοιτούν στην Ακαδημία περίπου 30-40 Έλληνες φοιτητές και πολλοί από αυτούς επιτυγχάνουν σημαντικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές διακρίσεις. Το Ίδρυμα κάλυψε το κόστος συμμετοχής 10 μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ελλάδα στη Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο τον Ιούλιο του 2019.

 

  • Το 2019 ήταν η 18η χρονιά διοργάνωσης της Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας, όπου συμμετείχαν 18 καθηγητές και 107 συμμετέχοντες από 28 χώρες.

 

«Χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος, η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας 2019 κατάφερε να προσελκύσει εκείνους τους καθηγητές και σπουδαστές που την έχουν καταστήσει το νούμερο ένα θερινό πρόγραμμα διεθνών σχέσεων και πολιτικής επιστήμης στην Ευρώπη. Για όλους εμάς που εργαζόμαστε, εδώ και δεκαετίες, υπέρ της εξωστρέφειας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το Ίδρυμα επιβεβαίωσε τη θέση του ως κορυφαίου πυλώνα στήριξης των προσπαθειών μας.» Δημήτρης Καιρίδης

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Διευθυντής της Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας