Τριτη ηλικια

Προγραμμα στηριξηΣ ηλικιωμενων «ΥγιηΣ Γηρανση 65+» 

Γιατροι του Κοσμου - ΕλλαδαΣ

2015

 

Οι Γιατροί του Κόσμου, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου τους, σχεδίασαν το πρόγραμμα με τίτλο «Υγιής Γήρανση 65+», που υλοποιήθηκε στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο της οργάνωσης στο Πέραμα για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2015 με χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Η ομάδα υλοποίησης αποτελούνταν από ιατρό, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, το προσωπικό του Πολυϊατρείου και εθελοντές. Μέσα από το πρόγραμμα, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής από 65 έως 85 ετών έλαβαν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών που λειτούργησε σε πολλές περιπτώσεις υποστηρικτικά όχι μόνο για τους ίδιους τους ωφελούμενους αλλά και για τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, η ομάδα του προγράμματος παρείχε στους ηλικιωμένους ιατρική φροντίδα και καθοδήγηση, ενημέρωση για κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, επισιτιστική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική για κοινωνικά ζητήματα και συμβουλευτική σε συγγενείς ωφελουμένων με συμπτώματα άνοιας.

 

  • 101 ηλικιωμένοι από το Πέραμα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι, τον Πειραιά, τον Κορυδαλλό και τη Σαλαμίνα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
  • 1.298 επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν με αντικείμενο την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
  • 1.452 επισκέψεις έγιναν στην Κοινωνική Υπηρεσία.
  • 132 συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Το λογότυπο του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου σχεδιάστηκε το 1987 από τον Richard Rossin. Το περιστέρι που δεσπόζει στο κέντρο συμβολίζει την παγκόσμια ειρήνη και την ιατρική φροντίδα.

Σαπφούς 12

10553 Αθήνα

Τηλ.: 210 32 13 150

Fax: 210 32 13 850

www.mdmgreece.gr

menuShadow