Τριτη ηλικια

ΟδηγοΣ για ΠεριθαλποντεΣ Ατομων με Ανοια

Alzheimer's Disease International 

2015

 

Το Ίδρυμα συγχρηματοδότησε, με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα την παραγωγή και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ενημερωτικού εγχειριδίου με τίτλο «Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια». Ο οδηγός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και παρέχει οδηγίες και συμβουλές σε όσους φροντίζουν ανθρώπους με άνοια, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νόσου για τους ίδιους και την αποτελεσματικότερη φροντίδα για τους ασθενείς. Ο οδηγός διανεμήθηκε δωρεάν σε όλη τη χώρα μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών και άλλων οργανώσεων σχετικών με τη νόσο.

 

  • 10.000 οδηγοί εκτυπώθηκαν με τη χρηματοδότηση των δύο ιδρυμάτων.

 

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ .

 

Η Alzheimer's Disease International (ADI) ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό τη στήριξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων που ζουν με άνοια και έχει έδρα το Λονδίνο. Συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εθνικούς φορείς για την άνοια με στόχο την ευαισθητοποίηση και καλύτερη ενημέρωση για τη νόσο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

64 Great Suffolk Street
London
SE1 0BL
UK

Tel: +44 20 79810880
Fax: +44 20 79282357

Emailinfo@alz.co.uk

menuShadow