Τριτη ηλικια

Στον τομεά της Τρίτης Ηλικίας το Ίδρυμα επικεντρώνεται στην ενίσχυση πρόσβασης των ηλικιωμένων σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρική φροντίδα, τροφή και αναψυχή, την προαγωγή κοινωνικής και ψυχολογικής ευεξίας και ασφάλειας των ατόμων της τρίτης ηλικίας και τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φροντιστών/συνοδών/συγγενών.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει έργα που εξυπηρετούν τον αυξανόμενο πληθυσμό των ατόμων τρίτης ηλικίας και αναδιοχετεύουν την πολύτιμη συμβολή που μπορούν να έχουν τα άτομα αυτά στις κοινότητές τους και στην κοινωνία γενικότερα. Ελλειμματική παροχή υπηρεσιών, απουσία δεσμών, απομόνωση, κοινωνικά στερεότυπα και διακρίσεις συνθέτουν ένα αποτρεπτικό περιβάλλον για τους ηλικιωμένους, περιβάλλον το οποίο επιχειρούν να εξομαλύνουν οι φορείς που χρηματοδοτούμε. Στο επίκεντρο των δράσεων που έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει βρίσκονται εξειδικευμένα προγράμματα παροχής τροφίμων, ιατρικής φροντίδας, αντιμετώπισης της άνοιας και συναφών διαταραχών αλλά και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που στόχο έχουν να δράσουν προληπτικά ή ακόμα και να αυξήσουν τη δυνατότητα αυτοδιάθεσης των ατόμων τρίτης ηλικίας. 

menuShadow