ΣτοχευμενεΣ ΠρωτοβουλιεΣ

Στηριξη ΚοινωνικηΣ ΥπηρεσιαΣ 

Ειδικο Καταστημα ΚρατησηΣ Νεων Αυλωνα (ΕΚΚΝΑ) 

2014

Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) φιλοξενεί έναν μεγάλο αριθμό νέων κρατουμένων ηλικίας 15 έως 21 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αλλοδαποί, άποροι, χωρίς τη στήριξη οικείου περιβάλλοντος. Στο Κατάστημα λειτουργεί σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται δράσεις για τη δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων, καθώς και ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση  στηρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου παρέχοντας είδη υγιεινής και πρώτης ανάγκης, με στόχο τη διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών κράτησης και τη στήριξη των δράσεων για την ομαλή επανένταξη των νέων στην κοινωνία. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

19011 Αυλώνας

Τηλ.: 22950 42 773

Fax: 22950 42 775

ekkna3@gmail.com

www.ekkna.net

menuShadow