ΣτοχευμενεΣ ΠρωτοβουλιεΣ

ΕξοπλισμοΣ Ειδικου ΚαταστηματοΣ ΚρατησηΣ Νεων (ΕΚΚΝ) Αυλωνα 

ΣυνδεσμοΣ Ελληνων Κατασκευαστων Αλουμινιου και Συναφων Ειδων (ΣΕΚΑ)

2014

Ο ΣΕΚΑ είναι μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, ο οποίος, σε συνεργασία με τα Σωματεία Κατασκευαστών και άλλους σχετικούς φορείς, στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευών αλουμινίου  και στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα. Ο ΣΕΚΑ εγκαινίασε την «Σχολή Ειδίκευσης Τεχνιτών Αλουμινίου» στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, η οποία λειτουργεί σε εθελοντική βάση, με τη στήριξη εταιρειών του κλάδου που παρέχουν πρώτες ύλες, μηχανήματα και απαραίτητα υλικά.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, με στόχο να στηρίξει την πρωτοβουλία του ΣΕΚΑ, κάλυψε το κόστος αγοράς του απαραίτητου εξοπλισμού για την καλύτερη λειτουργία της Σχολής, ενώ ενίσχυσε το Κατάστημα Κράτησης με την παροχή ρουχισμού στους κρατουμένους. 

Ιερολοχιτών 9

18454 Νίκαια

Τηλ.: 210 49 45 444

Fax: 210 49 45 443

info@seka.org.gr

www.seka.org.gr

menuShadow