Προγραμματα

Τα προγράμματά μας δημοσιοποιούνται μέσω δημοσίων προσκλήσεων είναι  μετρήσιμα και έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν αναλόγως των αναγκών. Η διαχείρισή τους γίνεται από το προσωπικό του Ιδρύματος και συχνά σε συνεργασία με συμβούλους, συγχρηματοδότες ή/και συνεργάτες. Στόχος είναι το εκάστοτε Πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε χρηματοδότησης ώστε να επιλύει κοινωνικά προβλήματα και προκλήσεις που αφορούν Μ.Κ.Ο. και φορείς, να παρέχει ένα πιο σταθερό και συγκρίσιμο πλαίσιο όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις ανά θεματική περιοχή και να διευκολύνει την εσωτερική εκπαίδευση του Ιδρύματος, καθώς και τη μετάδοση γνώσης μεταξύ Ιδρυμάτων.

Τα Προγράμματα έχουν επίσης και συμβολική αξία με το να ανταποκρίνονται σε σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς, δίνοντας αφορμή για συζητήσεις, αναλύσεις και χρηματοδοτήσεις αναγκών που προκύπτουν από τις τοπικές κοινωνίες. 

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας II» Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας II» Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας να συμβάλει στην ανακούφιση των ευπαθών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, έχει θέσει σε εφαρμογή το έκτακτο Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι καθήκον μας» σε συνεργασία με κοινωφελή ιδρύματα, Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης.  Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται, στην αρχική φάση υλοποίησής του, σε Έλληνες πολίτες που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και έχουν πληγεί...
Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας» Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας» Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο τμήμα της χώρας τον Αύγουστο του 2007 οδήγησαν το Ίδρυμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Είναι Καθήκον Μας», βασικοί άξονες του οποίου ήταν αφενός η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αφετέρου η πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε βάθος τεσσάρων ετών και συμπεριέλαβε σειρά από δράσεις με στόχο τη στήριξη των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας, την ανασυγκρότηση και ανάπλαση περιοχών που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη δασοπροστασία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα ενίσχυσε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το...
menuShadow