Περιβαλλον & ΑειφοροΣ Αναπτυξη

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας»"

Εκτακτα οικονομικα βοηθηματα προΣ ολουΣ τουΣ φοιτητεΣ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με μονιμο τοπο διαμονηΣ στιΣ πυροπληκτεΣ περιοχεΣ

ΦοιτητεΣ Ελληνικων Πανεπιστημιων

2008

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο τμήμα της χώρας τον Αύγουστο του 2007 οδήγησαν το Ίδρυμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Είναι Καθήκον Μας», βασικοί άξονες του οποίου ήταν αφενός η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αφετέρου η πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFG μέσω του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση παρείχε έκτακτα οικονομικά βοηθήματα προς όλους τους φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με μόνιμο τόπο διαμονής στις πυρόπληκτες περιοχές. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο mini site του προγράμματος.

menuShadow