Περιβαλλον & ΑειφοροΣ Αναπτυξη

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας»"

ΕξοπλισμοΣ και υποδομεΣ σε πυροπληκτεΣ περιοχεΣ

Οργανισμοι ΤοπικηΣ ΑυτοδιοικησηΣ

2008

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο τμήμα της χώρας τον Αύγουστο του 2007 οδήγησαν το Ίδρυμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Είναι Καθήκον Μας», βασικοί άξονες του οποίου ήταν αφενός η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αφετέρου η πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFG χορήγησαν σημαντική οικονομική βοήθεια στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των πυρόπληκτων περιοχών με στόχο:

  • Τον εξωραϊσμό του τοπίου
  • Την αγορά υλικοτεχνικής υποδομής για τη δασοπροστασία
  • Την αναβάθμιση του ενδοαστικού πρασίνου
  • Την αποκατάσταση των ζημιών
  • Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο mini site του προγράμματος

menuShadow