Περιβαλλον & ΑειφοροΣ Αναπτυξη

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας»"

Το μελλον των Δασων

WWF ΕλλαΣ

2008

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο τμήμα της χώρας τον Αύγουστο του 2007 οδήγησαν το Ίδρυμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Είναι Καθήκον Μας», βασικοί άξονες του οποίου ήταν αφενός η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αφετέρου η πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση σε συνεργασία με τα Ιδρύματα Μποδοσάκη και Λεβέντη και τη WWF Ελλάς χρηματοδότησαν το πρόγραμμα τριετούς διάρκειας «Το μέλλον των Δασών».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις με σκοπό:

  • Την αναβάθμιση του συστήματος δασοπροστασίας της χώρας
  • Τη συνεχή επαγρύπνηση για τα δάση
  • Την οικολογική αποκατάσταση μέσω τοπικών παρεμβάσεων
  • Την κοινωνική ευαισθητοποίηση και συμμετοχή

Για την ολοκλήρωση των δράσεων του προγράμματος συνεργάστηκαν 7 επιστημονικές ομάδες και 102 διαφορετικοί φορείς, ανάμεσά τους πανεπιστήμια, φορείς, υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και σύλλογοι. Μέσα από το πρόγραμμα δημοσιεύθηκε πλήθος προτάσεων, δελτίων τύπου και τεχνικών αναφορών και πραγματοποιήθηκαν συνέδρια, παρουσιάσεις και ημερίδες.

Αναλυτικός απολογισμός προγράμματος

Δείτε το απολογιστικό σποτ του τριετούς προγράμματος 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο mini site του προγράμματος.

Τι μάθαμε

Μέσω του προγράμματος χαρτογραφήθηκαν 278.862 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, δημιουργώντας μία μοναδική βάση γνώσης για τα ελληνικά δάση και τον ελληνικό χώρο εν γένει.

Λεμπέση 21

117 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 14 893

Fax: 210 32 47 578

support@wwf.gr

www.wwf.gr

menuShadow