Περιβαλλον & ΑειφοροΣ Αναπτυξη

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας»"

Στηριξη Εθελοντικων Οργανωσεων ΔασοπροστασιαΣ & ΔασοπυροσβεσηΣ

Γενικη Γραμματεια ΠολιτικηΣ ΠροστασιαΣ

2008

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο τμήμα της χώρας τον Αύγουστο του 2007 οδήγησαν το Ίδρυμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Είναι Καθήκον Μας», βασικοί άξονες του οποίου ήταν αφενός η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αφετέρου η πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFG υλοποίησαν πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης επιχειρησιακού εξοπλισμού, το οποίο απευθύνθηκε σε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις που ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με κύρια δραστηριότητα τη δασοπροστασία και τη δασοπυρόσβεση. 

Μέσα από το πρόγραμμα ενισχύθηκαν 161 εθελοντικές ομάδες πανελλαδικά με σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό απαραίτητο για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργους τους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτήθηκε πανελλαδική έρευνα με θέμα «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών»

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο mini site του προγράμματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκδίδει ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, υπό μορφή θεματικού χάρτη στον οποίο απεικονίζονται 5 επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτά εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

Ευαγγελιστρίας 2

105 63 Aθήνα

info@gscp.gr

www.civilprotection.gr

menuShadow