Παιδικη Προστασια

ΞενωναΣ φιλοξενιαΣ ασυνοδευτων ανηλικων

ΑρσιΣ Κοινωνικη Οργανωση ΥποστηριξηΣ Νεων

2014

Η Άρσις είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 με στόχο την υποστήριξη και τη βελτίωση των όρων κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης των νέων, κυρίως εκείνων που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Στο πλέγμα των κοινωνικών δομών της Άρσις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Κέντρα Υποστήριξης Νέων και Ξενώνες Φιλοξενίας, όπου παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες στους νέους, στοχεύοντας παράλληλα στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου πληθυσμού.

Ο Ξενώνας αποτελεί την πιο πρόσφατη δομή της ΜΚΟ Άρσις στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Παρέχει βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε ανηλίκα θύματα αμέλειας, κακοποίησης και trafficking, καθώς και σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω δυσμενών οικογενειακών, κοινωνικών ή/και οικονομικών συνθηκών. Σκοπός είναι η άμεση παροχή στέγης, τροφίμων, εκπαίδευσης και αναψυχής παράλληλα με την αναζήτηση μονιμότερων και κατάλληλων λύσεων για την επιμέλεια των παιδιών. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση κάλυψε μερικώς τα λειτουργικά έξοδα του ξενώνα το 2013 και συνεχίζει τη στήριξη για το 2014.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

500 περίπου άτομα ωφελούνται ετησίως από τις υπηρεσίες της Άρσις και 200 οικογένειες υποστηρίζονται σταθερά και με είδη καθημερινής ανάγκης. 
 

Αγίου Δημητρίου 3

57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 692 232

Fax: 2310 692 232

infoxenonas@arsis.gr

www.arsis.gr

menuShadow