Παιδικη Προστασια

Ιατρικη Αποστολη στη Μοζαμβικη 2011

Chain of Hope

2011

Σε χώρες όπου υπάρχει ανάγκη, οι αποστολές της οργάνωσης Chain of Hope πραγματοποιούν χειρουργεία και θεραπεία σε παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και κινδυνεύουν από νοσήματα απειλητικά για τη ζωή τους. Πλέον των ιατρικών υπηρεσιών, οι αποστολές του Chain of Hope εκπαιδεύουν τους τοπικούς ιατρούς και φροντίζουν, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, για τη μεταφορά παιδιών στην Αγγλία.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει τη στήριξη του έργου του Chain of Hope που έχει ξεκινήσει από το 2007, με την ενίσχυση της ενδεκαμελούς ιατρικής αποστολής στο Maputo της Μοζαμβίκης, με επικεφαλής τον καρδιοχειρουργό Sir Magdi Yacoub.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Κατα τη διάρκεια αυτής της αποστολής 11 παιδιά υπεβλήθησαν σε άμεσης ανάγκης καρδιολογικές επεμβάσεις. 

Chain of Hope

South Parade

Chelsea

London, United Kingdom

SW3 6NP

Τηλ.: +44 (0)20 7351 1978

info@chainofhope.org

www.chainofhope.org

menuShadow