Παιδικη Προστασια

Στην παιδική προστασία, το Ίδρυμα επικεντρώνεται στην αναβάθμιση και αύξηση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για ανηλίκους καθώς και την χρηματοδότηση στοχευμένων προγραμμάτων για παιδιά που προέρχονται από ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.

Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί μεγάλο εύρος πρωτοβουλιών για τη στήριξη παιδιών, όπως: δωρεάν παιδιατρική κλινική, πρόγραμμα παροχής καυσίμων θέρμανσης για ορφανοτροφεία, βασικές δαπάνες για ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων και κέντρα στήριξης νέων σε κίνδυνο.

Οι χρηματοδοτήσεις στην παιδική προστασία καλύπτουν είτε βασικές ανάγκες, όπως εμβολιασμούς, ιατρική φροντίδα, τροφή, φιλοξενία και εξειδικευμένες υπηρεσίες, είτε προγράμματα εκπαίδευσης και αναψυχής, όπως παιδικές κατασκηνώσεις και εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για παιδιά που προέρχονται από ευάλωτα περιβάλλοντα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί φορείς παιδικής προστασίας αντιμετωπίζουν περικοπές στη χρηματοδότηση και έρχονται αντιμέτωποι με θέματα βιωσιμότητάς τους, αναζητούμε διαρκώς τρόπους υποστήριξης πρωτοβουλιών που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και είναι μικρής κλίμακας, με γνώμονα πάντα την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε αυτή τη θεματική περιοχή είναι για το Ίδρυμα τα προγράμματα αναδοχής και οι εγκαταστάσεις φορέων που παρέχουν πολλαπλές υπηρεσίες σε παιδιά.

menuShadow