ΕθελοντισμοΣ & ενδυναμωση ΜΚΟ

Στηριξη ηλεκτρονικηΣ πλατφορμαΣ κοινωνικηΣ προσφοραΣ και αλληλεγγυηΣ

Μοιραζομαι

2015

Το Μοιράζομαι, με έτος ίδρυσης το 2013, είναι η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα που στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων δικτύων αλληλεγγύης και προσφοράς. Συγκεκριμένα, ο φορέας λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ όσων έχουν ανάγκη και εκείνων που δύνανται και επιθυμούν να προσφέρουν (ιδιώτες ή άλλες ΜΚΟ). Με βασική αρχή τη διαφάνεια, οι ανάγκες που συγκεντρώνονται καταγράφονται και κατόπιν ελέγχου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Μοιράζομαι. Προς ενίσχυση του έργου του, ο φορέας αναλαμβάνει, επίσης, την ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με την έννοια και τα οφέλη της προσφοράς.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στηρίζει το Μοιράζομαι καλύπτοντας βασικά λειτουργικά και μισθοδοτικά του έξοδα, με στόχο την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Μέχρι σήμερα, μέσω του Μοιράζομαι, έχουν καλυφθεί πάνω από 240 ανάγκες (ανάγκες υγείας, ανάγκες για τρόφιμα, ρουχισμό, οικιακό εξοπλισμό κ.α.) και ο αριθμός των συνεργαζόμενων με την πλατφόρμα οργανισμών ξεπερνά τους 50.  

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85

16674 Γλυφάδα

Τηλ.: 210 96 07 721

welcome@moirazomai.gr, info@moirazomai.gr

www.moirazomai.gr

menuShadow