ΕθελοντισμοΣ & ενδυναμωση ΜΚΟ

Στον τομέα του Εθελοντισμού & Ενδυνάμωσης ΜΚΟ τίθεται ως προτεραιότητα η προώθηση του εθελοντισμού, ειδικά μεταξύ των ηλικιών 16-25, η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων και εθελοντών, παράλληλα με τη μεγιστοποίηση του οφέλους και για τις δύο πλευρές, καθώς και η έρευνα σε σχέση με τις προοπτικές του εθελοντισμού και τους αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης εθελοντών.

Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε οργανισμούς που προσφέρουν βήμα σε άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία συνήθως υποεκπροσωπούνται στη λήψη αποφάσεων και που βοηθούν στην καλλιέργεια κοινωνικής συνοχής και στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών συστημάτων, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στις στρατηγικές επικοινωνίας, προσέλκυσης χρηματοδοτών και μέτρησης των αποτελεσμάτων. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν, βρίσκονται προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της κοινωνικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας και της ενδυνάμωσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ενώσεων εθελοντών.

menuShadow