ΕθελοντισμοΣ & ενδυναμωση ΜΚΟ

Στηριξη ημεριδαΣ για την κοινωνικη επιχειρηματικοτητα 

European Venture Philanthropy Association (EVPA) 

2014

Ο οργανισμός European Venture Philanthropy Association (EVPA) συστάθηκε το 2004 με σκοπό να λειτουργήσει ως οργανισμός δικτύωσης μεταξύ επενδυτών με ενδιαφέρον για την κοινωνική απόδοση των επενδύσεών τους, μη κυβερνητικών οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ο οργανισμός προσφέρει έναν κοινό χώρο ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης στρατηγικής στο πλαίσιο της προώθησης της πρακτικής της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επενδύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σε συνεργασία με τον EVPΑ, οργάνωσε μια ημερίδα για κοινωφελή ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις έννοιες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επένδυσης και την έναρξη της συζήτησης σχετικά με αυτά τα ζητήματα. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Ο οργανισμός EVPA αριθμεί σήμερα περισσότερα από 180 μέλη από 25 διαφορετικές ευρωπαϊκές, κυρίως, χώρες, αλλά και από χώρες όπως η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

 

Rue Royale 94

1000 Βρυξέλλες

Βέλγιο

Τηλ.: +32 (0) 25 132 131

Fax: +32 (0) 25 342 477

info@evpa.eu.com

www.evpa.eu.com

menuShadow