Επισιτιστικη ασφαλεια

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας II»"

Παροχη επισιτιστικηΣ βοηθειαΣ για την ανακουφιση ευπαθων ομαδων

ΔημοΣ Αμαρουσιου

2012

Το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου λειτουργεί 8 χρόνια παρέχοντας, μέσω εξειδικευμένου προσωπικού, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στήριξης στους κατοίκους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των δημοτών που αυξάνονται λόγω της οικονομικής κρίσης, με τη σύμπραξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Τράπεζας Τροφίμων – Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας, έθεσε σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2012 επισιτιστικό πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας, με στόχο την ανακούφιση 100 οικογενειών του Δήμου που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους. Δίνοντας προτεραιότητα σε μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά χωρίς εισοδήματα και άνεργους πολίτες διανέμονται δέματα τροφίμων συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής περισσοτέρων από 250 ατόμων. Επιπλέον, σε περιπτώσεις κατάκοιτων ηλικιωμένων χωρίς οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον, τα δέματα διανέμονται κατ’ οίκον μέσω του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

15124 Μαρούσι

Τηλ.: 213 20 38 000

Fax: 213 20 38 500

info@maroussi.gr

www.maroussi.gr

menuShadow