Επισιτιστικη ασφαλεια

Στηριξη προγραμματοΣ ΣιτισηΣ και ΠροωθησηΣ ΥγιεινηΣ ΔιατροφηΣ σε σχολεια

 

Prolepsis - Ινστιτουτο ΠροληπτικηΣ, ΠεριβαλλοντικηΣ και ΕργασιακηΣ ΙατρικηΣ

2015

Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis είναι μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με στόχο την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, εκπονεί ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζει τα αποτελέσματά της τόσο σε εκπαιδευτικές και κοινωφελείς δράσεις, όσο και σε δράσεις συνηγορίας, υλοποιώντας προγράμματα προαγωγής υγείας που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τους μετανάστες. Επιπλέον, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια και συνέδρια, που στοχεύουν στη διάδοση και την προώθηση των γνώσεων σχετικά με την προληπτική ιατρική.

Επιθυμώντας να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη ανεπάρκεια στη σίτιση αλλά και να προάγει την υγιεινή διατροφή σε μαθητές, το Ινστιτούτο ξεκίνησε, το 2012, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», με όραμα να καλύψει έναν διττό στόχο: αφενός να παρέχει καθημερινά σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν ένα δωρεάν μικρό, υγιεινό γεύμα και αφετέρου να τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.

Για τη φετινή 4η χρονιά υλοποίησης το πρόγραμμα στηρίζεται μεταξύ άλλων και από το Ίδρυμα Λάτση. Συνολικά θα συμμετέχουν περισσότεροι από 15.000 μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε 150 σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών όπου έχουν καταγραφεί τα υψηλότερα ποσοστά επισιτιστικής ανασφάλειας και παιδικής φτώχειας. H συμμετοχή όλων των μαθητών στο πρόγραμμα ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα του και το καθιστά αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής σχολικής ζωής, καλλιεργεί την αλληλεγγύη μεταξύ των παιδιών, αυξάνει τις γνώσεις τους σχετικά με τη διατροφή, ενδυναμώνει την περιβαλλοντική τους συνείδηση (π.χ. μέσω δράσεων ανακύκλωσης) ενισχύει το παιδαγωγικό έργο του σχολείου, ενώ παράλληλα ευνοεί την επικοινωνία των γονέων με το σχολείο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Σύμφωνα με στοιχεία της Prolepsis για το 2014, το 21% του πληθυσμού στην Ελλάδα βιώνει καθημερινά την επισιτιστική ανασφάλεια. Σε ορισμένες περιοχές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το ποσοστό αυτό αγγίζει έως και το 80%.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων από τα σχολεία όπου έχει ήδη εφαρμοστεί το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», το ποσοστό επισιτιστικής ανασφάλειας κατά την έναρξη της χρονιάς 2013-2014 ήταν 54% και στη λήξη 48%. Το ποσοστό επισιτιστικής ανασφάλειας με ύπαρξη πείνας μειώθηκε από 21% σε 18%. Συνολικά, ο δείκτης επισιτιστικής ανασφάλειας μειώθηκε στατιστικά σημαντικά κατά 11%.

Φραγκοκλησιάς 7

15125 Μαρούσι

Τηλ.: 210 62 55 700

Fax: 210 61 06 810

info@prolepsis.gr

www.prolepsis.gr

menuShadow