Επισιτιστικη ασφαλεια

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας II»"

Προγραμμα επισιτιστικηΣ βοηθειαΣ για ευπαθειΣ κοινωνικεΣ ομαδεΣ

Κεντρο ΜεριμναΣ ΟικογενειαΣ και Παιδιου (ΚΜΟΠ)

2012

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή υπηρεσιών για κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ευπαθών ομάδων, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της δραματικής αύξησης του αριθμού των ανέργων, το ΚΜΟΠ, με τη σύμπραξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Τράπεζας Τροφίμων - Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας, έθεσε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2012, επισιτιστικό πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας με στόχο την ενίσχυση 22 οικογενειών που διαμένουν στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Πειραιά, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Μοσχάτου-Ταύρου και Κορυδαλλού οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες. Η επιλογή των δικαιούχων έγινε από το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου, με κριτήρια το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση, την ανεργία των γονέων, καθώς και σημαντικά προβλήματα υγείας, δίνοντας προτεραιότητα σε πολυμελείς οικογένειες με παιδιά. Τα δέματα διανέμονται μηνιαίως από το προσωπικό του ΚΜΟΠ στους χώρους του Κέντρου Ημέρας «Αριάδνη» στον Πειραιά ενισχύοντας περισσότερα από 100 άτομα. Παράλληλα, προσφέρεται η αναγκαία ψυχολογική υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο της ΜΚΟ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σκουφά 75

10680 Αθήνα

Τηλ.: 210 36 37 547

Fax: 210 36 39 758

www.kmop.gr

menuShadow