Επισιτιστικη ασφαλεια

Πρόγραμμα "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Είναι Kαθήκον Mας II»"

Ενισχυση του προγραμματοΣ δωρεαν σιτισηΣ του Δημου

ΔημοΣ ΘεσσαλονικηΣ

2012

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, οργανώνει καθημερινά συσσίτια για άστεγους, απόρους, πρόσφυγες και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της πόλης.

Στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έθεσε σε εφαρμογή από το Νοέμβριο του 2012 επισιτιστικό πρόγραμμα με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των απόρων που διαμένουν στον Δήμο. Το πρόγραμμα προβλέπει την πλήρη κάλυψη του κόστους προμήθειας πρώτων υλών για την καθημερινή παρασκευή 300 γευμάτων, που διανέμονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε 200 κάτοικους των Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και 100 κάτοικους άλλων δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες. Συνολικά, θα παρασκευάζονται και θα διανέμονται δωρεάν 6.000 γεύματα μηνιαίως. Παράλληλα στο Δήμο λειτουργεί στέγη ημερήσιας φροντίδας, κοινωνικό παντοπωλείο και κέντρο αστέγων προκειμένου να συνδράμει τα άτομα και τις οικογένειες που βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.   

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βασιλέως Γεωργίου Α' 1

54640 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2313 317 777

info@thessaloniki.gr

www.thessaloniki.gr

menuShadow