Ενταξη & προσβασιμοτητα

Προγραμμα «Ποτε ΜονοΣ – ΚτιζονταΣ το Μελλον μαΣ με Παιδια και ΝεουΣ που Φτανουν στην Ευρωπη» 

European Programme for Integration and Migration (EPIM)

2016

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (ΕΡΙΜ) σε κοινή προσπάθεια με 11 κοινωφελή Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποιούν χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ιδιαιτέρως επείγουσας κατάστασης των ασυνόδευτων παιδιών και νέων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ποτέ Μόνος – Κτίζοντας το μέλλον μας με παιδιά και νέους που φτάνουν στην Ευρώπη» και έχει στόχο να υποστηρίξει οργανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω της υλοποίησης τριών επί μέρους προγραμμάτων:

 

Ι. Η PRAKSIS, σε συνεργασία με την CIVIS PLUS και την ELIX, στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας για ασυνόδευτα κορίτσια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σεξουαλικής βίας και λαθρεμπορίου. Με τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας σε περιβάλλον κατάλληλο για παιδιά, η PRAKSIS εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα και προστασία, μέσω ιατρικής, νομικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου, που θα ανοίξει τον δρόμο για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία.

ΙΙ. Η ΜΚΟ Φάρος, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ Solidarity Now, Μέριμνα, CIVIS PLUS και Βαβέλ, επεκτείνει ένα πρόγραμμα ταυτοποίησης, προστασίας και πρόληψης αποδράσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων, που σήμερα βρίσκονται απομονωμένοι στην Αθήνα.

ΙΙΙ. Η ΜΕΤΑδραση, με το εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενισχύει το Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που έχει ιδρύσει στην Αθήνα και τη Λέσβο, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες πρώτης προτεραιότητας. Το Δίκτυο συνεπικουρεί το έργο των εισαγγελέων ανηλίκων και εισαγγελέων πρωτοδικών που είναι συχνά επιφορτισμένοι με την ευθύνη εκατοντάδων παιδιών αδυνατώντας να προσφέρουν την απαραίτητη εξειδικευμένη φροντίδα.

 

  • Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις αρχές του 2016 έφτασαν στην Ελλάδα 1.947 ασυνόδευτοι ανήλικοι, από τους οποίους οι 671 παραμένουν στη χώρα μας χωρίς καταφύγιο.
  • Το 55% των ασυνόδευτων ανήλικων είναι κάτω των 14 ετών.

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

c/o NEF, Rue Royale 94, 1000 Brussels, Belgium

T: +32 2 235 24 19

W: www.epim.info

E: contact@epim.info

menuShadow