Ενταξη & προσβασιμοτητα

Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Διερευνηση τηΣ σημασιαΣ τηΣ μουσικηΣ παρεμβασηΣ σε παιδια στο φασμα του αυτισμου

Λογου Παιγνιον

2017

Η ομάδα του «Λόγου Παίγνιον» μελέτησε τη λειτουργία της μουσικής ως εργαλείο ψυχικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες στη δομή  «Το Λιθαράκι – κέντρο ημέρας για το παιδί – Γεν. Νοσ. Παίδων Π.Α.Κυριακού», η οποία δέχεται παιδιά με ψυχώσεις και αυτισμό. Οι συνεδρίες περιελάμβαναν ατομικά μαθήματα ενός μουσικού οργάνου, ομαδικά μαθήματα μουσικοκινητικής, καθώς και ατομικές συνεδρίες με παιδιά με μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η συμβολή στην ψυχική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Παράλληλα, έγινε καταγραφή των συνεδριών από έναν μουσικοπαιδαγωγό και μία ψυχολόγο και συντάχθηκε έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης του προγράμματος. Τέλος, έγινε παρουσίαση, η οποία ήταν ανοιχτή στο κοινό, σε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος.

 

  •  Πραγματοποιήθηκαν 36 ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
  • Συνολικά συμμετείχαν 9 παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού

 

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λάτση στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Hellenic Hope και το Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Δείτε το σύντομο βίντεο:

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Καραϊσκάκη 28, 105 54 Αθήνα

Τ: 210 5241624

E: info@logoupaignion.com

W: www.logoupaignion.gr

menuShadow